BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İstanbul Mahmutbey'de ofis icradan satılıktır

BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01077335
Şehir : İstanbul / Bağcılar
Semt-Mahalle : MAHMUTBEY MAH. / MAHMUTBEY
: 99
Yayınlandığı Gazeteler

STAR 06.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/219 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
500,000 TL
Birinci Satış Günü
:
25.12.2019 14:51
İkinci Satış Günü
:
23.01.2020 14:51
Satış Yeri
:
Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ

2019/219 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
Tapu Kaydı:İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Mahmutbey Köyü, Yeldeğirmeni Mevkii 2090 Parsel Sayılı 6.478,70 m2 Yüzölçümlü Ana Taşınmazda 4978/700000 Arsa Payılı 9. Kat 36 Nolu Bağımsız Bölüm Ofis Nitelikli Taşınmazın Tamamı Satışa Konudur.
Özellikleri: Satışa ilişkin dosyada mevcut 08/04/2019 tarihli bilirkişi raporuna göre "Konu taşınmaz; İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Göztepe Mahallesi, İnönü Caddesine cepheli, tapunun 2090 parsel numarasında kayıtlı 122 dış kapı numarası alan 6.478,70 m² miktarlı kat mülkiyetli “23 katlı betonarme ofis, iş yeri ve arsası” vasıflı ana taşınmazda kain 4978/700000 arsa paylı 9. kat (36) bağımsız bölüm nolu ofisin tamamı niteliğindedir. 3 Bodrum kat + zemin kat + 19 normal +çatı kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, ayrık nizamda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan ticaret binası arka cephesinde 1.bodrum kattan plaza ve İnönü Caddesi cephesinden zemin kattan mağazalar olarak 2 ayrı giriş almaktadır. Başkule Plaza isimli bina Bağcılar Tapu Müdürlüğünde incelenen 06.12.2013 tarih, 9364 sayılı mimari projesine göre; 3. bodrum katta otopark, sığınak, 2.bodrum katta otopark, 1.bodrum katta; plaza girişi, güvenlik, lobi, yönetim, trafo, otopark, zemin katta; mağaza girişi, 5 mağaza, 1.katta hobi alanı, toplantı salonu, 5 mağaza,2.–19. normal katlarında ofisler şeklinde projelendirilip, realize edilmiştir. Bina kat sahanlık ve basamakları mermer kaplama, dış cephesi doğaltaş + reflekte camlı alüminyum giydirme dış cephe kaplamalı, çatısı teraslıdır. Bina dahilinde asansör, yangın merdiveni, elektrik, jeneratör, iklimlendirme tesisatı, sıhhi tesisat, mevcuttur. Konu taşınmaz 1.bodrum kattan giriş almakta olan binanın 9. katında, girişe göre arka cephede, sol konumda yer almaktadır. Ofis iç mahalleri na tamam durumdadır. Piyasada yeni inşa edilen ofis ve iş yerleri tamamlanmış kabul edilerek Shell&core (çekirdek ve kabuk) denilendış cephesi, ortak alanları tamamlanmış, tüm tesisatlar ofisin kapısına kadar getirilmiş, ofisin zemin ve tavanı brüt beton, pencere ve dış kapısı takılmış, ancak iç mahalleri düzenlenmemiş vaziyette satılmaktadır. Alıcılar taşınmazları natamam iç mahal özellikleri ile alıp, kendi ihtiyaçlarına göre bölümlendirerek tamamlamaktadırlar. Taşınmaz kattaki yeri alanı ve mimari özellikleri tapu projesi ile uyumludur. Projesine göre lavabo-wc, tek hacim ofis mahalli şeklinde 99m² net, 103m² brüt alana sahiptir. Taşınmazın zemin döşeme kaplamaları brüt beton + şap betonu kaplı, duvarları brüt beton + tuğla kaplı, tavanlar brüt beton, wc duvarları tuğla kaplıdır. Taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapı tamamlanmış, her türlü belediye ve alt yapı hizmetlerinden istifade edecek konumda, civarın iskana elverişli ticaret sahasında yer almakta olup ulaşım imkanları elverişlidir. Bölgede benzer, 5-10 yıllık binalarda yer alan ofislerin birim m² değerleri 4.000TL/m² ile 9.000TL/m² aralığında değişmektedir. "denilmektedir.
İmar Durumu : Bağcılar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 05.03.2019 tarih, E.1992213 sayılı yazısına göre; Göztepe Mah. İnönü Caddesi, No:122, D:92, 13 pafta, 2090 parsel sayılı taşınmaz; 15/09/2008 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Bağcılar Uygulama İmar Planında (PİN;UİP-560); KAKS:2,00 yapılaşma şartlarında Tali İş Merkezi – Konut alanında kalmaktadır. Dijital arşiv kayıtlarında yapılan tetkikte; 21.03.2014 tarih ve 417517 sayı ile yapı ruhsatı düzenlenmiş olup, tadilat ruhsatına rastlanılmamıştır. 9.kat 36 nolu bağımsız bölümün 99,36m² net kullanım alanı bulunmaktadır. Denmektedir.
Kıymeti : 500.000,00 TL
KDV Oranı : %8 (Taşınmazın KDV uygulamasında 1. Satış günü satılması halinde %8, satışın 2. Satış gününe kalması halinde ve yeniden bir KDV indirimi uygulaması olmaması halinde düzeltme ilanı yapılmadan KDV oranı %18 olarak uygulanmasına)
Kaydındaki Şerhler : Beyan: Yönetim planı 06/10/2015
Beyan: ....KM' ne çevrilmiştir. Tarih 12/06/2018
Şerh:1 TL bedel karşılığında kira sözleşmesi vardır. (TEDAŞ lehine)
1. Satış Günü : 25/12/2019 günü 14:51 - 15:01 arası
2. Satış Günü : 23/01/2020 günü 14:51 - 15:01 arası
Satış Yeri : Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SATIŞ ŞARTLARI :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflarile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir.
İhale damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflar ve taşınmazın tahliye ile teslim giderleri alıcıya ait olacaktır. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan damga vergisi ve KDV yatırılmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. Ayrıca ihalenin kesinleşmesi ile tescilin verilmesinden sonra dosyada vukubulacak KDV ve damga vergisiile ilgili olarak oran açısından(Yargıtay 12. HD. 2015/21334 E. 2015/27771 K. GİB'nin 21.08.2013 Tarih 9376700041-1330(28/2012-86)160 sayılı yazıları gereği) ileride eksik alındığı tespit edilen bir bedel olması halinde; doğacak olan KDV farkı, cezası ve faizinden sorumluluk ihale alıcısına ait olup, ihale alıcısı tarafından karşılanacaktır. İhaleden kaynaklanan tellaliye ücreti yönünden; belediye tarafından tellalgörevlendirilmiş ise Yargıtay 12 HD. 2014/33352 Esas, 2015/406 Karar, 20464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 67. Maddesi gereğince sorumlu kişiden tahsil edilir. Tellaliye ücreti satıcıya aittir ancak ihale alıcısının ihale ek bedelini yatırmaması ve ihale kararının kaldırılmasına sebebiyet vermesi halinde tellaliye ücretinden ihale kararının kaldırılmasına neden olan ihale alıcısı sorumludur. Yatırdığı teminattan kesilerek tellaliye ücreti ihalenin kesinleşmesi beklenmeden belediye’yeödenecektir. Tapu satımharcısatış bedelinden ödenir. Taşınmazın aynından doğan vergi borcu yönünden ise takibin ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan takip olması halindeihale bedelinin dosya alacağını karşılamaması durumunda 7101 sayılı kanunla değişikliğe gidilen İ.İ.K 206. Madde ve 6183 sayılı AATUHK'nun 21/2 maddesi dikkate alınacaktır.
3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekteise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesiuygulanır.
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.
7 - Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/219 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.04/11/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR