BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İstanbul/Güngören'de asma katlı depolu dükkan icradan satılıktır (çoklu satış)

BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00962269
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

TAKVİM 13.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/105 ESAS
Muhammen Bedeli
:
1,000,000 TL
Birinci Satış Günü
:
25.04.2019 15:10
İkinci Satış Günü
:
23.05.2019 15:10
Satış Yeri
:
Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ

2018/105 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ:Satışa ilişkin dosyada mevcut Bakırköy 4. İcra Hukuk Mahkemesinin 2018/426 Esas sayılı dosyasından yapılan 27/08/2018 tarihli bilirkişi raporuna göre "Satış konusu İstanbul İli, Güngören İlçesi, Güngören Mahallesi 1614 Parsel, Nolu Kat irtifaklı 275.35 m2 yüzölçümlü, Arsa Nitelikli, Zemin Kat, 1 Bağımsız Bölüm No'lu 32/376 arsa paylı, 32 Kapı No'lu Depolu Asma Katlı Dükkan ile Zemin Kat, 2 Bağımsız No'lu 22/276 arsa paylı, Bağcılar Caddesi ile Şafak Sokak'ın kesiştiği 32 Kapı No'lu Asma Katlı Dükkan olduğu, E5 Karayoluna= 1.250 mt, Bakırköy Memorial Hastanesine=1.500 mt, Bakırköy Metr İstasyonuna=1.500 mt., Bakırköy Adalet Sarayına=1.700 mt., Bakırköy Sadi Konut Eğitim ve Araştırma Hastanesine=1.800 mt., Marmara Forum Alışveriş Merkezine=1.800 mt, Marmara Denizi'ne= 3.800 mt. Ve Atatürk Havalimanı'na ise 5.500 mt. Kuş uçuşu mesafede bulunmaktadır.Satış konusu taşınmazlar Güngören İlçesi, Bağcılar Caddesi ve Şafak Sokak köşesinde olup bina girişi BağcılarCaddesi 32 Kapı No'da konumlanmıştır. Söz konusu taşınmazlar tasdikli projesinde 1 ve 2 nolu dükkan olmak üzere 2 ayrı bağımsız bölüm olarak yer almakta iken mahallinde yapılan tetkikte ise 2 dükkan birleştirilerek TEK DÜKKAN olarak kullanıldığı görülmüştür."denilmektedir.
TAŞINMAZLARIN İMAR DURUMU :Dosyasında mevcut, Güngören Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden İstanbul 18. İcra Dairesi'ne göndermiş oldukları 02.04.2018 tarih, 778 sayılı yazılarından; Güngören, Haznedar Mahallesi, Bağcılar Caddesi, no:32 kapı, 15 pafta, 1614 parsel sayılı yerin, 18.02.2005 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli Güngören Revizyon İmar Planına göre Yol Boyu Ticaret alanında kalmakta olduğu, ön bahçe mesafesinin: Minimum 3 mt. Teşekkül istikameti, Yan bahçe mesafesinin:3 mt. Arka bahçe mesafesi plan notunun; H=16.50 mt (5 kat) irtifada, blok nizam yapılaşma şartlarına haiz olduğu, 05.08.1999 tarih, 1116 sayı ile 3. Bodrum kısmi(sığınak) + 2. Bodrum(otopark) + 1.bodrum(1 nolu dükkana ait depo) + zemin kat(2 dükkan - asma katlı) + 5 Normal Kat (daire) + Çatı Arası Piyesi için yapı ruhsatı aldığı, dava konusu 32 kapı nolu, Zemin Kat, 1 nolu (dükkan) nitelikli taşınmazın dosyasındaki mimari projesinde net kullanım alanının: Dükkan + Asma katlı depolu toplam: 167.47 m2 olduğu ve kendisine ait otoparkının olmadığı, 2. Bodrum Kat'ta binaya ait 94.00 m2'lik bir alanda otopark yeri ayrıldığının ve Zemin Kat 2 nolu (dükkan) nitelikli taşınmazın, dosyasındaki onaylı mimari projesinde net kullanım alanının; Dükkan - Asma Katlı Toplam : 84.57 m2 olarak ölçüldüğünün, 2 bağımsız bölüm nolu Dükkan-Asma Katlı taşınmazın kendine ait otoparkının olmadığı, 2 Bodrum katta binaya ait: 94.00 m2'lik bir alanda otopark yerinin ayrıldığının ve 1999 yılı emlak rayiç bedelinin 20 TL olduğunun bildirildiğinin tespiti yapılmıştır.
TAŞINMAZLAR ÜZERİNDEKİ BEYAN:Yönetim Planı-10/10/2000 Tarihli
1.SIRADA SATILACAK TAŞINMAZIN TAPU KAYDI:İstanbul İli, Güngören İlçesi, Güngören Mah. H.Çiftliği Mevkii, 1614 Parsel, 275,35 m2 Yüzölçümlü, 32/276 Arsa Paylı, Zemin Kat, 1 Nolu Bağımsız Bölüm Depolu Asma Katlı Dükkan Nitelikli Taşınmazın Tamamı Satışa Konudur.
Özellikleri:Tasdikli projeye göre satışa konu 1 Nolu Dükkan Zemin katta yer almakta olup;Asma Katlı ve bodrum kat depolu dükkan olarak konumlanmıştır.Projedeki alan ölçüsü:167,47 m2'dir.
Kıymeti : 1.000.000,00 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 25/04/2019 günü 15:10 - 15:20 arası
2. Satış Günü : 23/05/2019 günü 15:10 - 15:20 arası
Satış Yeri : Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.SIRADA SATILACAK TAŞINMAZIN TAPUKAYDI: İstanbul İli, Güngören İlçesi, Güngören Mah. H.Çiftliği Mevkii, 1614 Parsel, 275,35 m2 Yüzölçümlü, 22/276 Arsa Paylı, Zemin Kat, 2 Nolu Bağımsız Bölüm Asma Katlı Dükkan Nitelikli Taşınmazın Tamamı Satışa Konudur.
Özellikleri:Tasdikli projeye göre satışa konu 2 Nolu Dükkan Zemin katta yer almakta olup;Asma Katlı dükkan olarak konumlanmıştır.Projedeki alan ölçüsü:84,57 m2'dir.
Kıymeti : 500.000,00 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 25/04/2019 günü 15:40 - 15:50 arası
2. Satış Günü : 23/05/2019 günü 15:40 - 15:50 arası
Satış Yeri : Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SATIŞ ŞARTLARI :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflar ile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi , KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâliye resmi, tapu satım harcı satış bedelinden ödenir. Taşınmazın aynından doğan vergi borcu yönünden ise takibin ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan takip olması halinde ihale bedelinin dosya alacağını karşılamaması durumunda 7101 sayılı kanunla değişikliğe gidilen İ.İ.K 206. Madde ve 6183 sayılı AATUHK'nun 21/2 maddesi dikkate alınacaktır.
3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ile belgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekte ise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135. Maddesi uygulanır.
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.
7 - Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/105 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.18/02/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR