BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İstanbul/Güngören'de 33m² dükkan icradan satılıktır

BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00942947
Şehir : İstanbul / Güngören
Semt-Mahalle : SANAYİ MAH. / SANAYİ
: 33
Yayınlandığı Gazeteler

AYDINLIK VATAN-EMEK-NAMUS 08.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/1006 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
420,000 TL
Birinci Satış Günü
:
28.03.2019 10:10
İkinci Satış Günü
:
29.04.2019 10:10
Satış Yeri
:
Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ

2018/1006 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı:İstanbul İli, Güngören İlçesi, Güngören Mah., Dolaplı Bahçe Mevkii 195 Ada, 6 Parsel Sayılı 14.539,69 m2 Yüzölçümlü Ana Taşınmazda 1100/680000 Arsa Paylı A4 Blok Zemin Kat 93 Nolu Bağımsız Bölüm Dükkan Nitelikli Taşınmazın Tamamı Satışa Konudur.
Özellikleri: Satışa ilişkin dosyada mevcut 31/12/2018 tarihli bilirkişi raporuna göre "Kıymet takdirine konu taşınmaz (dükkan+deposu) İstanbul ili, Güngören ilçesi, Sanayii Mahallesi Atatürk Caddesi No.51 adresinde bulunan AVM/İş merkezi içerisinde olup İmar ve Şehircilik Müdürlüğü dosyasında ve dijital arşivde yapılan tetkikde; 5 bodrum kat+zemin kat+9 normal katta toplam 248 mesken + 155 dükkan için 24.07.2015 tarih 2431/83 sayı ile yapı ruhsatı ve 07.08.2017 tarih ve 40473/45 sayı ile yapı kullanma izin belgesi tanzim edildiği görülmüştür. Takdire konu taşınmazın projesinde A4 blok zemin kat 93 nolu bağımsız bölüm olarak net alanı 33.27 m2 ve 2. bodrum katta 20(93E) bağımsız bölüm numarasıyla 18,94m2 deposu olduğu görülmektedir. Toplam alan olarak 33.27+18.84=52.21m2 alan ihtisa etmektedir. Projesinde zemin katta görülen 93 nolu dükkan fiilen 1.kat konumunda olup, yürüyen merdivenlerle çıkılmaktadır. Dükkanın vitrin camları takılıdır. Duvarlarda, döşemede ve tavanda herhangi bir kaplama yoktur. 2. Bodrum katta bulunan depoya yürüyen merdivenle inilebilmekte ve pasaj konumundadır. Döşemenin laminant parke kaplanmakta olduğu anlaşılmaktadır. Dükkan ve deposunun natamam olduğu görülmüştür."denilmektedir.
İmar Durumu :Güngören Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 10.12.2018 Tarih ve 59662083-622.03-E.61299 sayılı yazısında; “Güngören, Sanayi Mahallesi, Atatürk Caddesi 5 pafta 195 ada 6 parsel sayılı yer,18.02.2005 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Güngören Revizyon İmar Planında ve 12.07.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli tadilat planında ticaret + hizmet alanında kalmaktadır. Söz konusu yerin ön bahçe mesafesi 10mt. yan bahçe 10mt. Arka bahçe mesafesi plan notu; Hmax=36.50 mt irtifada olmak üzere TAKS: 0.50 KAKS: 1.20 Blok nizam yapılanma şartına haizdir. Söz konusu taşınmaz birinci sınıf inşaat olarak yapılıp ruhsat tarihi 2015 yılına ait emlak raiç bedeli: 2416.27 TL olduğu görülmüştür.” denilmektedir.
Kıymeti : 420.000,00 TL
KDV Oranı : 1.Satış 28/03/2019 % 8
2.Satış 29/04/2019 %18 (30/12/2018 tarih 535 karar sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereği KDV düzenlemesi 31/03/2019 tarihine kadar uzatılmıştır. 31/03/2019 tarihinde yeniden uzatılması halinde, düzeltme ilanı yapılmaksızın, KDV oranı belirtilen karar gereği %8 olarak uygulanacaktır.)
Kaydındaki Şerhler : Beyan: Yönetim planı 04/04/2016
Beyan: Kat Mülkiyetine çevrilmiştir.
Eklenti: 3544873 Sistem 20 nolu depo
1. Satış Günü : 28/03/2019 günü 10:10 - 10:20 arası
2. Satış Günü : 29/04/2019 günü 10:10 - 10:20 arası
Satış Yeri : Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SATIŞ ŞARTLARI :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflarile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi , KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâliye resmi, tapu satımharcısatış bedelinden ödenir. Taşınmazın aynından doğan vergi borcu yönünden ise takibin ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan takip olması halindeihale bedelinin dosya alacağını karşılamaması durumunda 7101 sayılı kanunla değişikliğe gidilen İ.İ.K 206. Madde ve 6183 sayılı AATUHK'nun 21/2 maddesi dikkate alınacaktır.
3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekteise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesiuygulanır.
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.
7 - Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/1006 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.01/02/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR