İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İstanbul/Beşiktaş'ta 54m² büro icradan satılıktır

İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00942859
Şehir : İstanbul / Beşiktaş
Semt-Mahalle : CİHANNÜMA MAH. / ABBASAĞA
: 54
Yayınlandığı Gazeteler

DİRİLİŞ POSTASI 08.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/2326 ESAS
Muhammen Bedeli
:
300,000 TL
Birinci Satış Günü
:
19.03.2019 15:30
İkinci Satış Günü
:
19.04.2019 15:30
Satış Yeri
:
İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MEZAT SALONU 1. KAT B BLOK B3-136 NUMARALI ODA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.İSTANBUL10. İCRA DAİRESİ

2017/2326 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz; İstanbul, Beşiktaş İlçesi, Cihannüma Mahallesi, Akdoğan Sokakta, tapunun 282 ada, 5 parsel numarasına kayıtlı ve Akdoğan Sokaktan 37 dış kapı numarası alan 54,20m2 miktarlı kat irtifakı tesisli arsa vasıflı taşınmazda 14/100 arsa paylı 5.kat (6) bağımsız bölüm numaralı büronun tamamı niteliğindedir. Beşiktaş Barbaros Caddesi üzerinden ayrılan Akdoğan Sokaktan 37 dış kapı numarası alan ana taşınmazda bulunan satışa konu taşınmaz kapalı olduğundan emsal taşınmazlar ve onaylı projesi incelenmiştir. Onaylı projesine göre 5.kat (6) nolu büro iç ölçüleri itibari ile 27,00m2 alana sahiptir. Taşınmazın bulunduğu ana binada kat sahanlıklarında ortak kullanıma ait WC ve asansör bulunmaktadır. Taşınmaz alüminyum doğramalı ve çelik kapalıdır. Konum olarak Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerinde ve Beşiktaş Meydanına yakın mesafededir. Söz konusu taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda civarın talep gören iskana elverişli ticaret+konut alanda yer almaktadır.
Yüzölçümü : 54,20 m2
Arsa Payı : 14/100
İmar Durumu : Beşiktaş Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Şehircilik Müdürlüğü Şehircilik Bürosunca tanzim ve tasdik edilmiş olan 02.06.2017 tarih, 3590 sayılı imar durum belgesine göre söz konusu taşınmaz; 16.07.2005 onanlı 1/5000 ölçekli Beşiktaş-Dikilitaş- Balmumcu Nazım İmar Planı, 09.08.2007 onanlı 1/1000 ölçekli Beşiktaş-Dikilitaş- Balmumcu Uygulama İmar Planı ve bu plana ait plan notu tadilatları kapsamında; bitişik düzende, EI:21.50m. (6 kat) yükseklikte yapılanma hakkı ile T3 “Ticaret ve Hizmet Alanf’nda kalmaktadır denilmiştir.
Kıymeti : 300.000,00 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir. ( İst. 7. Asliye Huk. Mah. 24/12/1984 tarih ve 980/768 sayılarıyla 'TAŞINMAZIN BİTİŞİK PARSELİ TECAVÜZLÜDÜR')
1. Satış Günü : 19/03/2019 günü 15:30 - 15:40 arası
2. Satış Günü : 19/04/2019 günü 15:30 - 15:40 arası
Satış Yeri : İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MEZAT SALONU
1. KAT B BLOK B3-136 NUMARALI ODA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesini İstanbul 10. İcra Müdürlüğü T.Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı emanet hesabına T.C. kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar Milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanların müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanunun 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir; alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Satıştan doğan Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, tapu harcının 1/2'si satış bedelinden karşılanacaktır. Taşınmaz üzerinde ipotek alacağı bulunması halinde, ihale bedeli ipotek alacağını karşılamıyor ise taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenmeyecektir.
3- İpotek sahibi alacaklıların, irtifak hakkı sahiplerinin ve diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını, özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını, dayanağı belgeler ile ilan tarihinden itibaren (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacaktır. Bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.6- İİK.127. Mad. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara ve takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/2326 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.01/02/2019 *Örnek no:27

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR