BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İstanbul/Bahçelievler’de 59m² dükkan icradan satılıktır

BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00909153
Şehir : İstanbul / Bahçelievler
Semt-Mahalle : KOCASİNAN MERKEZ MAH. / ŞİRİNEVLER
: 59
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİYET 05.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/686 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
210,000 TL
Birinci Satış Günü
:
16.01.2019 10:40
İkinci Satış Günü
:
15.02.2019 10:40
Satış Yeri
:
Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ

2018/686 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı:İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Kocasinan Mah., Bağlar Mevkii 1730 Ada, 1 Parsel Sayılı 327,77 m2 Yüzölçümlü Arsa Nitelikli Ana Taşınmazda 20/300 Arsa Paylı Zemin Kat 2 Nolu Bağımsız Bölüm Dükkan Nitelikli Taşınmazın Tamamı Satışa Konudur.
Özellikleri: Satışa ilişkin dosyada mevcut12/10/2018 tarihli bilirkişi raporuna göre "Tespite konu taşınmazın konumlandığı Kemal Sunal Cad. ileE: Tunç Demir Sok. Y: Şht. Fikret Söğütler Sokağa cepheli olup, E: Tunç Demir Sok. Y: Şht. Fikret Söğütler Sokak üzerinde 40 kapı no’lu Tiryaki Apartmanı Mahallinde; Bodrum + Zemin+ 4 Normal Kat olmak üzere 6 katlı 3/b yapı sınıfında Betonarme kargir olarak inşa edilmiş, Asansörlü binadır. Çevresinde 6-7 kat adedine sahip yapıların bulunduğu gözlenmiştir. Bina girişi E: Tunç Demir Sok. Y: Şht. Fikret Söğütler Sokak üzerinden sağlanmaktadır. 1999 Marmara Depremi sonrası inşa edilmiştir. Belediyenin tüm hizmetlerinden yararlanmaktadır. Kıymet takdir Konusu taşınmaz Zemin Katta Blok girişinin sağ tarafında konumlanmış 2 no’lu (mahallinde 40/A kapı nolu) dükkândır. Mimari Projesine göre; Bodrum+ Zemin+ 4 Normal kat olmak üzere 6 katlıdır. Mahallinde Mimarisinden farklı olarak dükkân girişi bina girişi hemen yanından sağlanmaktadır. 2 Nolu Bağımsız Bölüm net alan: 51.40 m2, brüt alan: 59.00 m2 olup, tek kullanımlı ve wc kullanımlıdır.Duvarlar boyalı olup, 2. Sınıf malzeme ve işçilik ile yapılmıştır.Taşınmaz Bahçelievler Tapu Müdürlüğündeki 16.03.2006-09.02.2007 tarihli ve 2006/2610 sayılı mimari projesine kat ve konum olarak uyumludur.İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Kocasinan Merkez Mahallesi, Kemal Sunal Cad., E: Tunç Demir Sok. Y: Şht. Fikret Söğütler Sokak üzerinde 40 kapı no’lu Tiryaki Apartmanı adresinde Bodrum + Zemin+4 Normal Kat olmak üzere 6 katlı binanın olduğu, taşınmazdır. Bölge genel itibari ile alt katları dükkân üst katları mesken fonksiyonlu olarak gelişme göstermiş bir bölgedir. Taşınmaz Ordu Cad.ne 120 mt., Çavuşpaşa Cad.ne 220 mt., Hastane Cad.ne 230 mt., Bahçelievler Devlet Hastanesi.ne 270 mt. ve Mahmutbey Cad.ne 480 mt. kuş uçuşu mesafededir. "denilmektedir.
İmar Durumu : Bahçelievler Belediye Başkanlığı,İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 07.08.2018 tarihli yazısında; 1730 Ada 1 parselin 19.05.2013 t.t. 1/1000 ölçekli Bahçelievler Revizyon Uygulama İmar Tadilat Planında 5 Kat, Konut Alanında kaldığı bilgisi verilmiştir.
Binaya 29.05.2008 tarih ve 06/11 sayı ile yapı ruhsatı tanzim edildiği, bildirilmiştir.
Kıymeti : 210.000,00 TL
KDV Oranı : %18 (31/10/2018 tarih 287 karar sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereği KDV düzenlemesi 31/12/2018 tarihine kadar uzatılmıştır. 31/12/2018 tarihinde yeniden uzatılması halinde, düzeltme ilanı yapılmaksızın, KDV oranı belirtilen karar gereği %8 olarak uygulanacaktır.)
Kaydındaki Şerhler : Diğer : Beyan: Yönetim planı 29/03/2007
1. Satış Günü : 16/01/2019 günü 10:40 - 10:50 arası
2. Satış Günü : 15/02/2019 günü 10:40 - 10:50 arası
Satış Yeri : Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SATIŞ ŞARTLARI :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflarile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi , KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâliye resmi, tapu satımharcısatış bedelinden ödenir. Taşınmazın aynından doğan vergi borcu yönünden ise takibin ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan takip olması halindeihale bedelinin dosya alacağını karşılamaması durumunda 7101 sayılı kanunla değişikliğe gidilen İ.İ.K 206. Madde ve 6183 sayılı AATUHK'nun 21/2 maddesi dikkate alınacaktır.
3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekteise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesiuygulanır.
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.
7 - Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/686 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.28/11/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR