BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İstanbul/Bahçelievler’de 23m² dükkan icradan satılıktır

BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00909178
Şehir : İstanbul / Bahçelievler
Semt-Mahalle : BAHÇELİEVLER MAH. / BAHÇELİEVLER
: 23
Yayınlandığı Gazeteler

POSTA 05.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/830 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
210,000 TL
Birinci Satış Günü
:
16.01.2019 10:10
İkinci Satış Günü
:
15.02.2019 10:10
Satış Yeri
:
Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ

2018/830 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı:İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Kartaltepe Mah., İncirli Mevkii, 740 Ada, 2 Parselde Kayıtlı,18/900 Arsa Paylı, 1.022,00 M² Yüzölçümlü, dört katlı onbir dükkan ve onbeş meskenli kargir blok apartman nitelikli ana taşınmazda kain, zemin kat, 11 nolu bağımsız bölüm dükkan nitelikli taşınmazın tamamı satışa konudur.
Özellikleri: Satışa ilişkin dosyada mevcut16/10/2018 tarihli bilirkişi raporuna göre "Satışa konu taşınmaz; İstanbul ili, Bahçelievler ilçesi, Kartaltepe (Bahçelievler) Mahallesi, İncirli Mevkii, Deli Hüseyin Paşa Caddesi’nde kain, 740 ada 2 parsel sayılı, kat mülkiyeti kurulmuş, “Dört Katlı Onbir Dükkan ve Onbeş Meskenli Kargir Blok Apartman” vasıflı ana taşınmaz olan 30 kapı numaralı betonarme apartmanın zemin katındaki 18/900 arsa paylı, kapı numarası bulunmayan Bağımsız bölüm 11 nolu DÜKKANın tamamıdır.Parsel üzerindeki blok nizam betonarme binanın 40 yaşında olduğu düşünülmektedir. Zemin +3 normal kat olarak toplam 4 katlı olarak inşa edilmiştir. Zemin katta dükkanlar, normal katlarda daireler bulunmaktadır. Zemin kattaki dükkanların kendilerine ait girişleri mevcuttur. Dairelere ulaşan apartman merdiven girişleri dükkanlardan ayrıdır. Dış cephesi boyalıdır.Değerleme konusu taşınmaz; apartman girişinden bağımsız, zemin girişli, emlakçı dükkanı olarak kullanılmaktadır. Camlı kapıya ve vitrine sahiptir. Malzeme ve işçiliği 2.sınıf kalitededir. Zemini ve duvarları saten boyalıdır. Zemini laminant parkedir. Isıtma sistemi yoktur. Brüt alanı yaklaşık 23,00 m2, net kullanım alanı yaklaşık 21,00 m2 olan alan tek bölümden teşkildir. Binanın arka bahçe tarafındadır, bahçesi otopark olarak kullanıma elverişlidir. Bina cadde cepheli olsa da dükkanın caddeye cephesi yoktur. Taşınmaz, her türlü belediye ve alt yapı hizmetleri ile ulaşım imkanlarından kolayca faydalanabilecek konumda olup, okul, alışveriş alanları, camii, hastane, park, banka şubesi gibi hizmet ve sosyal donatı alanlarına yakın mesafede, merkezidir. Bölgede teknik ve sosyal altyapı tamamlanmış olup kamu hizmetlerinden iyi derecede istifade edilmektedir.Bahçelievler Mahallesi, Deli Hüseyin Paşa Caddesi, No:30 Bahçelievler/İstanbul adresli taşınmaz;D-100 Karayolu’na 1.300m, Bahçelievler Metro İstasyonu’na 1.350m, Bahçelievler Belediyesi’ne 900m, Bahçelievler Devlet Hastanesi’ne 1.300m, Kazım Karabekir Ortaokulu’na 240m, takribi kuş uçuşu mesafededir. "denilmektedir.
İmar Durumu : Bahçelievler İmar-Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.09.2018 tarih, 14091 sayılı yazısında; Bahçelievler İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 67 pafta 740 ada 2 parsel sayılı yer; 21.06.2009 onanlı, 1/1000 ölçekli Bahçelievler Revizyon Uygulama İmar Planı’nda hmax:12,50, taks:0,25 “Ticaret+Konut” şartlarında yapılaşmaya haizdir. Posta adresi: Bahçelievler Mahallesi, Deli Hüseyin Paşa Caddesi No:30’dur. Parselin imar işlem dosyasında yapılan tetkikte; 14.07.1978 tarih, 3232 sayı ile yapı ruhsat belgesi tanzim edilmiş, 11 nolu bağımsız bölüm net kullanım alanı: 23,00 m2’dir. Bahçelievler Mali İşler Müdürlüğü’nün 27.12.2017 tarih, 11654 sayılı yazısında; “İlgi taşınmazın 2018 yılı arsa m2 birim değeri ise 2.103,00 TL dir.” denmektedir. Tapu kaydı ve 1/1000 ölçekli çap (plan örneği) mahalline tatbik edildi, çapının zeminine ve arza uygun olduğu, parselin tapu kaydında belirtilen tüm sahası; 1.022,00 m2’ dir.
Kıymeti : 210.000,00 TL
KDV Oranı : % 18 (31/10/2018 tarih 287 karar sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereği KDV düzenlemesi 31/12/2018 tarihine kadar uzatılmıştır. 31/12/2018 tarihinde yeniden uzatılması halinde, düzeltme ilanı yapılmaksızın, KDV oranı belirtilen karar gereği %8 olarak uygulanacaktır.)
Kaydındaki Şerhler : Beyan: Yönetim Planı: 21/03/1978
1. Satış Günü : 16/01/2019 günü 10:10 - 10:20 arası
2. Satış Günü : 15/02/2019 günü 10:10 - 10:20 arası
Satış Yeri : Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SATIŞ ŞARTLARI :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflarile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi , KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâliye resmi, tapu satımharcısatış bedelinden ödenir. Taşınmazın aynından doğan vergi borcu yönünden ise takibin ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan takip olması halindeihale bedelinin dosya alacağını karşılamaması durumunda 7101 sayılı kanunla değişikliğe gidilen İ.İ.K 206. Madde ve 6183 sayılı AATUHK'nun 21/2 maddesi dikkate alınacaktır.
3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekteise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesiuygulanır.
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.
7 - Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/830 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.27/11/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR