BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İstanbul/Bağcılar'da depolu dükkan icradan satılıktır

BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00909170
Şehir : İstanbul / Bağcılar
Semt-Mahalle : BARBAROS MAH. / BAĞCILAR
: 163
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİYET 05.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/60 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
325,000 TL
Birinci Satış Günü
:
16.01.2019 09:40
İkinci Satış Günü
:
15.02.2019 09:40
Satış Yeri
:
BAKIRKÖY ADALET SARAYI SATIŞ MEZAT SALONU

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ

2017/60 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı: İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Barbaros Mah., 1203 Ada, 38 Parsel, 163,94 m2 Yüzölçümlü, 28/163 Arsa Paylı, Zemin Kat, 2 Nolu Bağımsız Bölüm, Depolu Dükkan Nitelikli Taşınmazın Tamamı Satışa Konudur.
Özellikleri: Satışa ilişkin dosyada mevcut Bakırköy 5. İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2017/876 Esas ve 06/12/2017 tarihli bilirkişi raporuna göre "Satışa konu taşınmaz İstanbul ili, Bağcılar İlçesi, Barbaros Mah. 1203 ada, 38 parsel sayılı 163,94 m2 miktarlı arsa vasıflı taşınmazda kain 28/163 arsa paylı zemin kat (2) bağımsız bölüm nolu Depolu Dükkan tamamıdır. Bağcılar İlçesi, Barbaros Mahallesi, 173. Sokak, No:23/A adresindeki binada yer alan bağımsız bölümün bulunduğu ana taşınmaz projesine göre; Bodrum kat + zemin kat+ 3 normal kat+ Çatı arası kattan ibaret olup, B.A.K. tarzda, bitişik nizamda, 2. Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiştir. Projesine göre; bodrum katında 1 ve 2 nolu dükkanlara ait depo; zemin katta 2 dükkan ve bina girişi, normal katların her birinde 2’şer adet daire bulunmakta olup, 3. Normal katta çatı piyesli daireler vardır. Bina kaloriferli olup takribi 9 yılı aşkın yapıdır. Zemin kat (2) nlou dükkan : Bina girişine gör sol tarafta kalmaktadır. Zemini g.seramik kaplı, duvarlar sıvalı ve badanalı, ön cephe doğramaları alüminyum doğrama, ayrıca kepengi mevcuttur. Dükkan projesinden alınan ölçülere göre zemin katta 40.m2, bodrum kata 45 m2 olmak üzere toplam 85,00m, net alanı ise 74,50 m2dir. Mahallinde bodruma iniş merdivenin yeri değiştirilmiş 1 no,lu dükkan ile birleştirilmiş bulunmaktadır. Değerlendirme de projesindeki miktar üzerinden yapılacaktır. Elektrik ve suyu mevcuttur. Dükkanın Eczane olarak kullanılmış olduğu anlaşılmaktadır. Taşınmaz Bağcılar İlçesi, Barbaros Mahallesi, 173. sokağa cepheli bulunmaktadır. Mahmutbey Caddesine takriben 140.m, Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine 300.m, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi ile Mahmutbey caddesinin kesiştiği kavşağa 330.m uzaktadır. Zemin katları kısmen dükkan , diğer, katları mesken olan 4-5 kartlı yapılar ile konut bölgesi olarak teşekkül etmiştir. Her türlü belediye hizmetlerinden yararlanmakta olup ulaşım imkanları bakımından elverişli bir yerdedir." denilmektedir.
İmar Durumu: Dosyada mevcut, Bağcılar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 10.02.2017 tarih, E. 1242560 sayılı yazı ve eklerine göre;Demirkapı Mahallesi, 2980 ada, 9 parsel ile Barbaros Mahallesi, 1203 ada, 38 parsel sayılı taşınmazlar; 15.09.2008 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Bağcılar Uygulama İmar Planında B-4(Bitişik Nizam) yapılaşma şartlarında “Konut Alanında” kalmaktadır. İmar işlem dosyasında yapılan inceleme neticesinde, 1203 ada, 38 parsel sayılı taşınmazdaki, 2 nolu bağımsız bölümün depolu dükkan ve 74,50 m2 olduğu, Barbaros Mahallesi, 173. Sokak, No:23 Bağcılar / İstanbul adresinde bulunduğu görülmüştür. Yapı 06.10.2008 tarih ve 2008F980 sayılı yapı ruhsatı almıştır.”denilmektedir.
Kıymeti : 325.000,00 TL
KDV Oranı : %18 (31/10/2018 tarih 287 karar sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereği KDV düzenlemesi 31/12/2018 tarihine kadar uzatılmıştır. 31/12/2018 tarihinde yeniden uzatılması halinde, düzeltme ilanı yapılmaksızın, KDV oranı belirtilen karar gereği %8 olarak uygulanacaktır.)
TAŞINMAZ ŞERH / BEYAN / İRTİFAK:
1-)Beyan : Yönetim Planı : 13/05/2009
2-)Beyan : Otopark bedeline ilişkin taahhütname bulunmaktadır.
1. Satış Günü : 16/01/2019 günü 09:40 - 09:50 arası
2. Satış Günü : 15/02/2019 günü 09:40 - 09:50 arası
Satış Yeri : BAKIRKÖY ADALET SARAYI SATIŞ MEZAT SALONU
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SATIŞ ŞARTLARI :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflarile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi , KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâliye resmi, tapu satımharcısatış bedelinden ödenir. Taşınmazın aynından doğan vergi borcu yönünden ise takibin ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan takip olması halindeihale bedelinin dosya alacağını karşılamaması durumunda 7101 sayılı kanunla değişikliğe gidilen İ.İ.K 206. Madde ve 6183 sayılı AATUHK'nun 21/2 maddesi dikkate alınacaktır.
3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekteise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesiuygulanır.
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.
7 - Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/60 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.23/11/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR