BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İstanbul/Bağcılar'da 48 m² dükkan icradan satılıktır

BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01038953
Şehir : İstanbul / Bağcılar
Semt-Mahalle : KİRAZLI MAH. / GÜNEŞLİ
: 48
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ŞAFAK 11.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/890 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
275,000 TL
Birinci Satış Günü
:
25.09.2019 11:10
İkinci Satış Günü
:
25.10.2019 11:10
Satış Yeri
:
BAKIRKÖY ADALET SARAYI SATIŞ MEZAT SALONU

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ

2018/890 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı: İstanbul ili, Bağcılar ilçesi, Kirazlık Köyü, 3453 ada, 32 parsel, 99,75 m2 yüzölçümlü, 5 katlı betonarme mesken ofis iş yeri ve arsası nitelikli ana taşınmazda kain zemin kat, 4 no.lu bağımsız bölüm sayılı depolu dükkan nitelikli taşınmazın tamamı
Özellikleri: Satışa ilişkin dosyada mevcut16/12/2018tarihli bilirkişi raporuna göre " Tapunun İstanbul ili, Bağcılar ilçesi, Kirazlık Köyü, kat mülkiyetli, 3453 ada, 32 parselde kayıtlı taşınmazı olup, posta adresi: Bağcılar ilçesi, Yenimahalle mahallesi, 1585. Sokak, 28A dış kapı no.lu adreste yer almaktadır. Söz konusu taşınmazın ile ilgili tapu müdürlüğünde 23.12.2014 tarih ve 980 no.lu mimari projesi üzerinde ve yerinde yapılan incelemede; ana taşınmaz binanın; yapı tarzı betonarme karkas, yapı nizamı bitişik nizam olup bodrum kat+ zemin kat +3 normal kat+ ç.a.piyesi kattan oluşmaktadır. Bina Hürriyet Caddesi ve 1585. Sokak köşesinde kalmaktadır.Binanın bodrum katında; dükkana ait depo ve su deposu, zemin katında depolu dükkan, diğer katlarında 1 adet daire olmak üzere 5 adet bağımsız bölüm tescil edilmiştir. 3. normal kattaki daire çatı arası piyesi niteliklidir. Kıymet takdiri istenilen zemin katta konumlu, 4 bağımsız bölüm no.lu depolu dükkan onaylı kat irtifakına esas mimari projeye göre; bodrum katta net alanı: 24 m2, zemin katta net alanı: 24 m2 olup toplam net alanı: 48 m2’dir. Bahsi geçen depolu dükkanın ön cephe camekan uzunluğu mimari projeye göre 3 m., yan cephe camekan uzunluğu 8,97 m.’dir. Zemin katta dükkan ve wc hacimleri, bodrum katta depo hacmi mevcuttur. Zemin kat ile bodrum kat arasındaki bağlantı ahşap merdiven basamaklı-ferforje tırabzan koruma ile sağlanmaktadır. Söz konusu depolu dükkanın ön ve yan cephesi camekanlı olup zemin döşemesi seramik kaplı, duvarları ve tavanı sıvalı boyalıdır. Wc’ nin yer döşemesi ve duvarları seramik kaplı olup alaturka tuvalet ve lavabo bulunmaktadır. Depolu dükkanın ön ve yan cephesinde otomatik kepenk mevcuttur. Depolu dükkanın dış kapısı kalın camlı kapıdır. Depolu dükkanın ısıtma sistemi yoktur. Elektrik ve sıhhi tesisatı bulunmaktadır. Binanın yaşı 4 yıldır.Dosya konusu depolu dükkan büro amaçlı kullanılmaktadır.Taşınmaza yakınında Dr. Cemil- Fevziye Özkaya Ortaokulu ve Çiftlik Merkez Demircan Camii yer almaktadır. Taşınmaz çevresinde Birlik Caddesi ve Ahmet Kabaklı Caddesi bulunmaktadır. Alt ve üst yapı sorunu çözüme kavuşturulmuş bir bölgede yer almaktadır. Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır"denilmektedir.
İmar Durumu :Dosyasına sunulan Bağcılar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 17.10.2018 tarih ve E.1857576 sayılı yazısına göre; İstanbul ili, Bağcılar ilçesi, Kirazlı Köyü, 3453 ada, 32 parsel, Zemin Kat, 4 no.lu bağımszı bölüm Depolu dükkan nitelikli taşınmazın adresi; Yenimahalle 1585. Sokak No:28A Bağcılara/ İSTANBUL olarak tespit edildiği, söz konusu taşınmaz 16.02.2015 tarih ve 570260 sayılı yapı ruhsatı düzenlendiği ve onaylı kat irtifakına projesinde net alanı 48 m2 olduğu, 15.09.2008 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Bağcılar Uygulama İmar Planında (PİN;UİP-560); B-4 (bitişik nizam dört kat) Konut Alanında kalmakta olduğu, bahse konu taşınmazla ilgili olarak dijital arşiv kayıtlarımızda yapılan tetkikler neticesinde; Yenimahalle Mahallesi, 1585 itibari ile Arsa m2 birim fiyatı 945,50 TL olduğu, bildirilmiştir.
Kıymeti : 275.000,00 TL
KDV Oranı : %8(KDV %18 ancak Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yıl sonuna kadar uygulanan KDV indirimi sebebiyle)
Kaydındaki Şerhler : Beyan Yönetim Planı: 08/10/2015
Beyan (AT....KM ne Çevrilmiştir.)
1. Satış Günü : 25/09/2019 günü 11:10 - 11:20 arası
2. Satış Günü : 25/10/2019 günü 11:10 - 11:20 arası
Satış Yeri : BAKIRKÖY ADALET SARAYI SATIŞ MEZAT SALONU
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SATIŞ ŞARTLARI :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflarile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir.
İhale damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflar ve taşınmazın tahliye ile teslim giderleri alıcıya ait olacaktır. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan damga vergisi ve KDV yatırılmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. Ayrıca ihalenin kesinleşmesi ile tescilin verilmesinden sonra dosyada vukubulacak KDV ve damga vergisiile ilgili olarak oran açısından(Yargıtay 12. HD. 2015/21334 E. 2015/27771 K. GİB'nin 21.08.2013 Tarih 9376700041-1330(28/2012-86)160 sayılı yazıları gereği) ileride eksik alındığı tespit edilen bir bedel olması halinde; doğacak olan KDV farkı, cezası ve faizinden sorumluluk ihale alıcısına ait olup, ihale alıcısı tarafından karşılanacaktır. İhaleden kaynaklanan tellaliye ücreti yönünden; belediye tarafından tellalgörevlendirilmiş ise Yargıtay 12 HD. 2014/33352 Esas, 2015/406 Karar, 20464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 67. Maddesi gereğince sorumlu kişiden tahsil edilir. Tellaliye ücreti satıcıya aittir ancak ihale alıcısının ihale ek bedelini yatırmaması ve ihale kararının kaldırılmasına sebebiyet vermesi halinde tellaliye ücretinden ihale kararının kaldırılmasına neden olan ihale alıcısı sorumludur. Yatırdığı teminattan kesilerek tellaliye ücreti ihalenin kesinleşmesi beklenmeden belediye’yeödenecektir. Tapu satımharcısatış bedelinden ödenir. Taşınmazın aynından doğan vergi borcu yönünden ise takibin ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan takip olması halindeihale bedelinin dosya alacağını karşılamaması durumunda 7101 sayılı kanunla değişikliğe gidilen İ.İ.K 206. Madde ve 6183 sayılı AATUHK'nun 21/2 maddesi dikkate alınacaktır.
3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekteise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesiuygulanır.
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.
7 - Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/890 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.31/07/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR