BORNOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İşletme alanları kiraya verilecektir

BORNOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00886652
Şehir : İzmir / Bornova
Yayınlandığı Gazeteler

YENİGÜN 06.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
YENİGÜN 08.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.11.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Bornova Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BORNOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BORNOVA BELEDİYESİ SOSYAL VE İKTİSADİ İŞLETMESİ TAŞINMAZ MAL KİRALAMA İLANI

Sıra İlçe / Mahalle Adres / Pafta / Ada / Parsel Cinsi Alanı (m2) Yıllık Tahmini Bedel Geçici Teminat İhale Saati
1 Bornova Atatürk Mh. 853 Sk. No:31 Zemin Kat Atatürk Mh. Pazaryeri -------- Pafta / 3412 Ada / 1 Parsel Tuvalet 30,94 34.550 ₺ 1.037 ₺ 10.00
2 Bornova Ergene Mh. 554 Sk. No:7C / 1. Kat Merkez Pazaryeri / 31 K I C Pafta / 14200 Ada / 1 Parsel Çay Ocağı 9,40
3 Bornova Evka 4 Mh. Ahmet Arvasi Cd. No:9D Zemin Kat Evka
4 Pazaryeri / 32KIID Pafta / 8299 Ada / 1 Parsel
Çay Ocağı 6,00
4 Bornova Evka 4 Mh. Ahmet Arvasi Cd. No:9A Zemin Kat Evka 4 Pazaryeri / 32KIID Pafta / 8299 Ada / 1 Parsel Tuvalet 36,30
5 Bornova Evka 3 Mh. 126/7 Sk. No:1A Zemin Kat Evka 3 Pazaryeri /- Pafta / - Ada / - Parsel Çay Ocağı 13,00
6 Bornova Evka 3 Mh. 126/7 Sk. No:1B Zemin Kat Evka 3 Pazaryeri / - Pafta / - Ada / - Parsel Tuvalet 25,70
7 Bornova Barbaros Mh. 5233 Sk. No:44 İç Kapı Z05 Zemin Kat Çamdibi Pazaryeri / 30JIIIC Pafta / 9085 Ada / 1 Parsel Çay Ocağı 5,06 45.450 ₺ 1.364 ₺ 10.30
8 Bornova Barbaros Mh. 5233 Sk. No:44 İç Kapı Z04 Zemin Kat Bayan WC, İç Kapı 101 Bay WC 1. Kat, İç Kapı 102 Bayan WC 1. Kat, Çamdibi Pazaryeri / 30JIIIC Pafta / 9085 Ada / 1 Parsel Tuvalet 87,10
9 Bornova Egemenlik Mh. 6082 Sk. No:3C Zemin Kat Işıkkent Pazaryeri / - Pafta / 8190 Ada / 2 Parsel Çay Ocağı 8,70
10 Bornova Egemenlik Mh. 6082 Sk. No:3D Zemin Kat Işıkkent Pazaryeri / - Pafta / 8190 Ada / 2 Parsel Tuvalet 21,70
11 Bornova Meriç Mh. 5746 Sk. No:59B Zemin Kat Çamkule Pazaryeri / - Pafta / - Ada / - Parsel Çay Ocağı 12,40
12 Bornova Meriç Mh. 5746 Sk. No:59C Zemin Kat Çamkule Pazaryeri / - Pafta / - Ada / - Parsel Tuvalet 47,63
13 Bornova Gürpınar Mh. 7064 Sk. No:28 D Zemin Kat Pınarbaşı Pazaryeri / 29MIA Pafta / 13193 Ada / 1 Parsel Çay Ocağı 5,30
14 Bornova Gürpınar Mh. 7064 Sk. No:28 A Zemin Kat Pınarbaşı Pazaryeri / 29MIA Pafta / 13193 Ada / 1 Parsel Tuvalet 30,00


1) Mülkiyeti belediyemize ait yukarıda nitelikleri belirtilmiş olan taşınmazların 1, 2, 3, 4, 5, 6. sırasındaki işyerleri ayrılmaz bütün olarak, 3 yıllığına 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile 20.11.2018 Salı günü saat 10.00’da Bornova Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda (Bornova Büyükpark İçi Bornova Belediyesi Zemin Kat) 34.550.-TL yıllık tahmini bedelin artırılması suretiyle kiralama ihalesi yapılacaktır.
2) Mülkiyeti belediyemize ait yukarıda nitelikleri belirtilmiş olan taşınmazların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. sırasındaki işyerleri ayrılmaz bütün olarak 3 yıllığına 20.11.2018 Salı günü saat 10.30’da Bornova Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 45.450.-TL yıllık tahmini bedelin artırılması suretiyle kiralama ihalesi yapılacaktır.
3) İstekliler teklif mektubuyla birlikte gerçek kişilerde geçici teminat makbuzu ya da banka teminat mektubunu, nüfus örneğini, ikametgâh belgesini; tüzel kişilerde ise geçici teminat makbuzu ya da banka teminat mektubunu, idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletname ile noter tasdikli imza sirkülerini vermeleri şarttır. İstekliler bu belgeleri ihale başlangıç saatine kadar Encümen Başkanlığına ibraz edecekler ya da aynı saate kadar Encümen Başkanlığı veya İşletme Ve İştirakler Müdürlüğüne ulaşması kaydıyla tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebileceklerdir. Postada olabilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
4) İhaleye ait şartname ve diğer belgeler mesai saatleri içinde Bornova Belediyesi İşletme Ve İştirakler Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir veya isteklilere bedelsiz verilir.
5) Taşınmaz malların yıllık kira bedeli üzerinden KDV alınır.
6) Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR