İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İnegöl Orhaniye'de 215 m² restoran-kafeterya ihale usulü ile kiraya verilecektir

İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01037265
Şehir : Bursa / İnegöl
Semt-Mahalle : ORHANİYE MAH. / İNEGÖL
: 215
Yayınlandığı Gazeteler

İNEGÖL YILDIRIM 10.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İNEGÖL YILDIRIM 08.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Orhaniye Mh. Baykut Sk. No:18 A Blok 1798 Ada, 3 Parselde bulunan B Blok Sosyal Tesis Binasının Normal 1. Katındaki 215,60m² ‘lik Restoran Kafeterya  olarak kullanmak şartıyla İnegöl adresindeki  işyerlerinin  kiralama işi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.08.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İnegöl Belediye Başkanlığı Encümen Salonu                                                                                               Sinanbey Mh. Nuri Doğrul Cd. No.: 1 - İNEGÖL 
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni


İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemizin Hüküm ve Tasarrufu altında bulunan İlçemizin Orhaniye Mh. Baykut Sk. No:18 A Blok 1798 Ada, 3 Parselde bulunan B Blok Sosyal Tesis Binasının Normal 1. Katındaki 215,60m² ‘lik Restoran Kafeterya olarak kullanmak şartıyla İnegöl adresindeki işyerlerinin kiralama işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a. Maddesince Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

1 – İdarenin ;

A ) Adresi : İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Sinanbey Mh. Nuri Doğrul Cd. No.: 1 - İNEGÖL / BURSA
B ) Telefon ve Faks No. : 0-224 713 75 25 – Faks : 0-224 715 10 05
C ) e-posta Adresi : imarisleri@inegol.bel.tr

2 – İhale Konusu ve Diğer Bilgiler ;

A ) İşletme Kira Süreleri : Sözleşme tarihinden itibaren 3 yıl.
B ) İhaleye Katılım Şekli : 1 adet İşyeri ihale edilecektir.
C ) İşyeri Kullanım şekli, 3 yıllık muhammen Kira ve Geçici Teminat Bedelleri;

Sr.No.: Kullanım Şekli Adres 3 Yıllık Muhammen Kira Bedeli Geçici Teminat Tutarı
1 Restoran- Kafeterya Orhaniye Mh. Baykut Sk. A Blok No:18 22.000,00.-TL.
660,00.-TL.


3 – İhalenin

A ) Yapılacağı Yer : İnegöl Belediye Başkanlığı Encümen Salonu
Sinanbey Mh. Nuri Doğrul Cd. No.: 1 - İNEGÖL
B ) Tarihi ve Saati : 20.08.2019 Salı günü, Saat 11:00
4 – İhaleye Katılabilme Şartları ve istenen belgeler, isteklinin;
4.1- Tebligat için adres beyanı ayrıca irtibat için telefon numarası, faks numarası ve varsa elektronik posta adresi. (Belediyeden alınacak Form doldurulacaktır.)
4.2 – İkametgah adresi (Nüfus İdaresi ya da Muhtarlıktan alınacaktır.)
4.3 – Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve / veya Sanayi Odası belgesi.
a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğinin merkezinin bulunduğu yer Ticaret ve Sanayi Odasından 2019 yılı içinde alınmış tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.4 - Gerçek kişi olması halinde kişiye ait noter onaylı imza sirküleri, tüzel kişilik olması
durumunda tüzel kişiliğe ait noter onaylı imza sirküleri,
4.5 - İstekliler adına vekaleten iştirak edene ait noter onaylı imza sirküleri,
4.6 - Şartnamede belirtilen miktarda geçici teminat bedelini vermesi,
4.7 – Belediye Tahsilat Servisinden alınacak Borç İlişiksiz Belgesi,
5 - İstekliler tekliflerini 3 yıllık kira bedeli olarak vereceklerdir.
6 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir.
7- İhale dokümanı İnegöl Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Kira Servisinden 20,00-TL (KDV Dahil) karşılığında temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların, ihale dökümanı satın almaları zorunludur.
8- Teklifler;20.08.2019 tarihi, saat 09:00’a kadar İnegöl Belediye Başkanlığının Cuma Mh. Atatürk Bulvarı No.: 43 (Belediye Ek Hizmet Binası) – İNEGÖL adresi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Kira Servisine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtayla da gönderilebilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR