İNEBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İnebolu Belediyesi'ne ait 8 m² büfe ihaleyle kiraya verilecektir

İNEBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01050519
Şehir : Kastamonu / İnebolu
Semt-Mahalle : AŞAĞIHATİPBAĞI MAH. / İNEBOLU
: 8
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ İNEBOLU 13.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mülkiyeti İnebolu Belediyesi'ne ait olan Aşağıhatipbağı Mahallesi'nde 8 m² açık alan ve üzerinde bulunan taşınmaz 886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde 45. ve müteakip maddeleri uyarınca Açık Teklif Usulü ile kiraya verilecektir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.09.2019 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Başkanlığı Hizmet Binası Zemin Kat Çok Amaçlı Salon
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DUYURU
İNEBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen İnebolu Belediyesinin özel mülkiyeti olarak hüküm ve tasarrufu altındaki 8 m² açık alan ve üzerinde bulunan taşınmaz İnebolu Belediye Başkanlığınca, 25/09/2019 tarihine tesadüf eden Çarşamba günü saat 14.30’da Belediye Başkanlığı hizmet binasının zemin katında bulunan çok amaçlı salonda Encümen huzurunda yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.
Madde 2 - Kiraya verilecek taşınmazın;

Mahallesi/Köyü Aşağıhatipbağı Mahallesi Belediye hissesi Tamamı
Sokağı / Caddesi Abdurrahmanpaşa Caddesi Tapu Tarihi
Yöresi Eski Otogar Mevkii /İNEBOLU Pafta No/Cilt No 30M.1-A
Cinsi Açık alan ve üzerinde bulunan taşınmaz Ada No/Sahife No 75 Ada
Yüzölçümü (m²) 8 m² Parsel No/Sıra No 13 Parsel

İhale İnebolu Belediye Başkanlığınca, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde 45. ve müteakip maddeleri uyarınca Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.
Taşınmazların kira süresi 3 (üç) yıldır.
Geçici teminat tahmin edilen toplam 3 (üç) yıllık kira bedeli üzerinden alınır. Kira bedeli 3 (üç) yıllık 16.200,00 TL olup, (aylık 450,00 TL) Oranı % 3 (Yüzde üç) tutarı 486,00 TL’dir.

İhaleye katılabilme Şartları;

a) T.C Vatandaşı olmak,
b) Kanuni İkametgâh sahibi olmak,
c) Tebligat için Türkiye’de adres göstermek,
d) Geçici Teminatı yatırmış olmak,
e) Tüzel kişilerde ise yukarıdaki şartlardan ayrı olarak;

1-Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi odasından içinde bulunulan yılda alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

2- Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş vekâletname.
f) İhaleye gireceklerin Belediyeye borcu bulunmadığını gösterir belge ibraz etmeleri şarttır.(Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden temin edilecektir.)

Konu hakkında daha fazla bilgi almak ve şartnameyi görmek isteyenlerin Belediye veznesine yatırılacak 100,00TL ücret karşılığında Yazı İşleri Müdürlüğüne müracaatları önemle duyurulur.

İNEBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR