DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İhale usulüyle umumi tuvalet kiraya verilecektir

DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00874109
Şehir : Kocaeli / Darıca
Yayınlandığı Gazeteler

GAZETE GEBZE 12.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
GAZETE GEBZE 18.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Umumi tuvalet 3 yıllığına kiraya verilecektir
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.10.2018 10:00
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İHALE İLANI

 1. Aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın kiralama işi; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereği Açık teklif ihale usulü ile 23.10.2018 tarihinde Salı günü aşağıdaki listede belirtilen saatde Belediye Hizmet binasında bulunan Encümen Odasında yapılacaktır. Teklifler ve istenilen belgeler ihale saatinde İhale Komisyon Başkanlığına verilecektir.

MEVKİSİ NEVİ AÇIK ALAN KAPALI ALAN KİRA SÜRESİ MUHAMMEN KİRA BEDELİ AYLIK GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ


ŞART
NAME
SAAT
Yeni Mahalle Umumi tuvalet - 68 m2 3 Yıl 500,00 TL
(KDV dahil)
540,00 TL 50 TL 10:00


2- İhaleye girebilme şartları:(İstenilen Belgeler)

 1. Kanuni ikametgah belgesi
 2. Nüfus cüzdan fotokopisi
 3. Türkiye de Tebligat adres beyanı
 4. Tüzel kişi olması halinde Ticaret veya sanayi odasına kayıtlı olduğuna dair belge(2018 yılına ait)
 5. Noter tasdikli yetki belgesi ve İmza sirküleri
 6. Vekaleten katılıyor ise Noter tasdikli vekaletname
 7. Ortak girişim olması halinde Noter Tasdikli Ortak girişim Beyannamesi ve ayrıca Ortaklardan her birine ait yukarıdaki maddelerden sayılan belgeler.
 8. Geçici teminatın yatırıldığına dair (Teminat mektubu, belge veya makbuz)
 9. İdareden satın alınarak okunup her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi
 10. Darıca Belediyesinden alınmış Borcu yoktur Belgesi

Bu hususta hazırlanan şartname ve ekleri Emlak İstimlak Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde bedelsiz görülebilir, 50 TL bedelle isteyenlere verilir.
İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Posta yoluyla yapılan müracaatlarda gecikme olması halinde müracaat dikkate alınmayacaktır.

Darıca Belediye Başkanlığı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR