KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İhale usulüyle işyerleri kiraya verilecektir

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
3 adet işyeri kiraya verilecektir
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.03.2019 10:42
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
19.03.2019 12:30 K.B.B. Yeni Hizmet Binası A Blok Zemin Katta bulunan Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Encümen Şube Müdürlüğü
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
KBB Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığından Kiralama İhale İlanı

S. İşyeri Adresi Mevkii Aylık Muh. Geçici/İştirak
No No/ Nevi (Kullanım Alanı) Kira Bedeli Teminatı
1 Gölcük Örcün 604 Ada, 3 prs. K.İş Merk.F2 Blk 1.Kat 23, 24, 25, 2.100,00 2.268,00 TL/
26, 30,32,33,34,35,40,42 ve 43 nolu işyeri (müştereken) (360m²) TL+KDV 8.500,00 TL
2 Gölcük Örcün 81 Ada, 124 parsel Kalıcı İş Merkezi 170,00 183,60 TL/
2.Kat 153 nolu işyeri(30m²) TL+KDV 750,00 TL
3 İzmit Mehmet Ali Paşa M. Bağdat Cad. No:114 Doğu Kışla 300,00 TL+KDV 324,00 TL/
Gençlik Parkı 20 nolu işyeri (Dernek Yeri) (23m²) TL+KDV 1.000,00 TL
Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların 20 Mart 2019 Çarşamba günü, sırasıyla Saat: 10:42, 10:45 ve 10:48’de ilanda belirtilen şartlarda KBB Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı DİK. 45.Mad. hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile 3 (üç) yıl süre ile ayrı ayrı kiralama ihaleleri yapılacaktır .

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:

1-İhale şartname bedeline ait makbuz (KBB. Emlak ve İst. Dai. Bşk.dan bedeli karşılığı alınarak makbuz aslı dosyasına konulacak),

2-Geçici teminat yatırdığına dair makbuz aslı,

3-İştirak teminatı yatırıldığına dair makbuz aslı,

4-KBB’den “Borcu yoktur” belgesi,

5-Vekâleten katılımda Noter tas. Vekâletname ile vekilin Noter imza beyanı,

6-Ortak katılımda Noter tas. Ortak Girişim Beyanı,

GERÇEK KİŞİLERDEN:

1-Noter tasdikli imza beyannamesi,

2-Nüfus Kayıt Örneği,

3-İkametgâh Senedi,

TÜZEL KİŞİLERDEN:1-Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,

2-Şirketin Adres beyanı,

3-Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi* İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) iş günü önce Saat: 12:30'a kadar KBB Yeni Hiz. Binası A Blk. Zemin katta bulunan Yazı İşl.ve Kar. Da. Bşk. Encümen Şb. Md. verebilecekleri gibi aynı saatte ulaşmak şartı ile iadeli taahhütlü posta olarak da gönderebilirler.* İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı DİK 17.Maddesi gereğince ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR