KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İhale usulüyle işyerleri kiraya verilecektir

KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00875621
Şehir : Kocaeli / Karamürsel
Yayınlandığı Gazeteler

KOCAELİ DEMOKRAT 12.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
KOCAELİ DEMOKRAT 15.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
5 adet işyeri kiraya verilecektir
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.10.2018 10:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
22.10.2018 Yazı İşleri Müdürlüğü
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Encümeni huzurunda Belediye Meclis Toplantı odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

1-İlçemizde bulunan 5 işyeri 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulü ile tahmini bedel üzerinden artırım yapılmak üzere ihale edilerek kiraya verilecektir.

Sıra No İşyeri Adresi İhale saati
1 4 pafta, 100 ada,11 parsel 4 Temmuz Mah, Mehmet Akif Ersoy Bulvarı, Akbank yanı, No:70 Kat:1(56,5 m2) 10.00
2 4 pafta, 100 ada,11 parsel 4 Temmuz Mah, Mehmet Akif
Ersoy Bulvarı, Akbank yanı, No:70 Kat:2(56,5 m2)
10.00
3 4 pafta, 100 ada,11 parsel 4 Temmuz Mah, Mehmet Akif
Ersoy Bulvarı, Akbank yanı, No:70 Kat:3(56,5 m2)
10.00
4 4 pafta, 100 ada,11 parsel 4 Temmuz Mah, Mehmet Akif
Ersoy Bulvarı, Akbank yanı, No:70 Kat:4(39,5+17 m2 )
10.00
5 4 Temmuz Mah.Cumhuriyet Caddesi No:2 - 2 nolu dükkan 10.00


2- İhalesi 23.10.2018 Salı günü Belediye Encümeni huzurunda Belediye Meclis Toplantı odasında yapılacaktır.

3- İhale şartnamesi Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir.

4- Tahmin edilen aylık kira bedeli ve geçici teminatı,
Sıra İşyeri Adresi Tahmini bedel Geçici Tem Faaliyet alanı
No
1 4 pafta, 100 ada,11 parsel 4
Temmuz Mah, Mehmet Akif
Ersoy Bulvarı, Akbank yanı,
No:70 Kat:1(56,5 m2)
2.000,00 TL
(Aylık)
2.160,00 TL İşyeri
2 4 pafta, 100 ada,11 parsel 4
Temmuz Mah, Mehmet Akif
Ersoy Bulvarı, Akbank yanı,
No:70 Kat:2(56,5 m2)
1.500,00 TL
(Aylık)
1.620,00 TL İşyeri
3 4 pafta, 100 ada,11 parsel 4
Temmuz Mah, Mehmet Akif
Ersoy Bulvarı, Akbank yanı,
No:70 Kat:3(56,5 m2)
1.250,00 TL
(Aylık)
1.350,00 TL İşyeri
4 4 pafta, 100 ada,11 parsel 4
Temmuz Mah, Mehmet Akif
Ersoy Bulvarı, Akbank yanı,
No:70 Kat:4(39,5+17 m2 )
1.250,00 TL
(Aylık)
1.350,00 TL İşyeri
5 4 Temmuz Mah.Cumhuriyet
Caddesi No:2 - 2 nolu
dükkan
3.250,00 TL
(Aylık)
3.510,00 TL İşyeri


5- İsteklilerde aranan belgeler:

      • Gerçek Kişilerden: İkametgah belgesi,Nüfus cüzdan belgesi,Noter tasdikli imza sirküleri, Temsil durumunda noterce tasdikli vekaletname veya vekalet edene ait imza sirküleri, Esnaf ve sanatkarlar odası belgesi.

    • Tüzel Kişilerden : İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinin veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından , Ticaret Sicil Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan , ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Noter tasdikli imza sirküleri, Temsil durumunda noterce tasdikli vekaletname ile vekalet edene ait imza sirküleri.
  • Ortak girişimlerde : Ortak girişim beyannamesi.
  • Geçici teminat alındısı( teminat mektubu veya makbuz)


-İhaleye girecek gerçek ve tüzel kişilerden Belediyemize emlak,ç.t.v, kira vb gibi borcu

bulunmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge.

6- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7- İhale belgelerini içeren dosya mesai saati içinde ihale gününden bir gün önce Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR