KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İhale usulüyle işyerleri kiraya verilecektir

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00873354
Şehir : Kocaeli / İzmit
Yayınlandığı Gazeteler

KOCAELİ 06.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
KOCAELİ 11.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
kocaeli ilçelerinde muhtelif yerlerde 5 adet işyeri kiraya verilecektir
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
17.10.2018 10:51
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
16.10.2018 12:30 KBB Yeni Hiz. Binası A Blk. Zemin katta bulunan Yazı İşl.ve Kar.Dai.Başk. Encümen Şb.Müd
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
KBB Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRALAMA İHALE İLANI

S.
No
İşyeri Mevkii / (No/Nevi) Süre (Yıl) AylıkMuh. KiraBedeli Geçici
Tem.
(TL)
İştirak Tem. (TL) Tarih Sa
ati
1 BaşiskeleOvacıkMh.Kullar Cd.Merkez Hal Tes.28No SebzeveMeyve Satış Yeri 5Yıl 2 Ay 106,
60
1.250,00 TL+KDV 2.512,
50
5.000,
00
17.10.
2018
10:
51
2 Başiskele - Karşıyaka Balık Hali Kafeterya İşyeri 3 83,
45
730,00 TL+KDV 788,
40
1.500,
00
24.10.
2018
10:
33
3 Karamürsel Mezbaha Tes.4 No Bağırsakhane Y 3 10,
00
260, 00 TL+KDV 280,
80
1.000,
00
24.10.
2018
10:
36
4 GölcükMerkez,81Ada,124 Prs.Kal.İşMrk.1.Kt,74 noişy 3 30,
00
160,00 TL+KDV 172,
80
500,
00
24.10.
2018
10:
39
5 GölcükÖrcün,604Ada,3Prs. Kal.İşMrk.Z.Kat,15 nolu işy 3 30,
00
250, 00 TL+KDV 270,
00
750,
00
24.10.
2018
10:
42
Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların yukarıda belirtilen tarih, saat ve şartlarda KBB Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı DİK. 45.Mad. hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı kiralama ihaleleri yapılacaktır.İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:
1-İhale şartname bedeline ait makbuz(KBB. Emlak ve İst. Dai. Bşk.dan bedeli karşılığı alınarak makbuz aslı dosyasına konulacak), 2- Geçici teminat yatırdığına dair makbuz aslı, 3- İştirak teminatı yatırıldığına dair makbuz aslı, 4-KBB’den “Borcu yoktur” belgesi, 5-Vekâleten katılımda Noter tasd. Vekâletname ile vekilin Noter imza beyanı, 6-Ortak katılımda Noter tasd. Ortak Girişim Beyanı, GERÇEK KİŞİLERDEN:1-Noter tasdikli imza beyannamesi, 2-Nüfus Kayıt Örneği, 3-İkametgâh Senedi, TÜZEL KİŞİLERDEN:1-Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, 2-Şirketin Adres beyanı, 3- Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi,* İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) iş günü önce Saat: 12:30'a kadar KBB Yeni Hiz. Binası A Blk. Zemin katta bulunan Yazı İşl.ve Kar.Dai.Başk. Encümen Şb.Müd. verebilecekleri gibi aynı saatte ulaşmak şartı ile iadeli taahhütlü posta olarak da gönderebilirler.* İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı DİK 17.Maddesi gereğince ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR