KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İhale usulüyle işyerleri kiraya verilecektir

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00860338
Şehir : Kocaeli / İzmit
Yayınlandığı Gazeteler

ÇAĞDAŞ KOCAELİ 08.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
ÇAĞDAŞ KOCAELİ 13.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Kocaeli ili muhtelif ilçelerde işyerleri kiraya verilecektir
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.09.2018 10:30
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
18.09.2018 12:30 KBB Yeni Hiz. Binası A Blk. Zemin katta bulunan Yazı İşl.ve Kar.Dai.Başk. Encümen Şb.Müd.
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
KBB Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRALAMA İHALEİLANI

S. İşyeriMevkii/(No/Nevi) Süre M² AylıkMuh. Geçici İştirak İhale No (Yıl) KiraBedeli Tem. Tem. Saati
1) İzmit-Karabaş Mh.S.Fuarı 6. Cd. 2 58,00 200,00 TL+Kdv 144,00 300,00 10:30No:12 Büro, Dernek Faaliyeti
2) Gölcük-Merkez,81/124 İş Mrk. 3 30,00 150, 00 TL+Kdv 162,00 750,00 10:331. Kat, 70 nolu işy
3) Karamürsel-Kayacık,516/1 İş Mrk. 3 30,00 175, 00 TL+Kdv 189,00 500,00 10:36Zemin Kat,03 nolu işy
4) İzmit-M.Alipaşa Mah.-Bağdat Cd.. 3 23,00 435,00 TL+Kdv 469,80 4.000,00 10:42DoğuKışla Genç.Park. 19 nolu işy
Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların 19 Eylül 2018 tarihinde yukarıda belirtilen saat ve şartlarda KBB Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı DİK. 45.Mad. hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı kiralama ihaleleri yapılacaktır. İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:
1-İhale şartname bedeline ait makbuz(KBB. Emlak ve İst. Dai. Bşk.dan bedeli karşılığı alınarak makbuz aslı dosyasına konulacak),

2- Geçici teminat yatırdığına dair makbuz aslı,

3- İştirak teminatı yatırıldığına dair makbuz aslı,

4-KBB’den “Borcu yoktur” belgesi,

5-Vekâleten katılımda Noter tasd. Vekâletname ile vekilin Noter imza beyanı,

6-Ortak katılımda Noter tasd. Ortak Girişim Beyanı,

GERÇEK KİŞİLERDEN:1-Noter tasdikli imza beyannamesi,

2-Nüfus Kayıt Örneği,

3-İkametgâh Senedi,

TÜZEL KİŞİLERDEN:

1-Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,

2-Şirketin Adres beyanı,

3- Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi,* İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) iş günü önce Saat: 12:30'a kadar KBB Yeni Hiz. Binası A Blk. Zemin katta bulunan Yazı İşl.ve Kar.Dai.Başk. Encümen Şb.Müd. verebilecekleri gibi aynı saatte ulaşmak şartı ile iadeli taahhütlü posta olarak da gönderebilirler.* İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı DİK 17.Maddesi gereğince ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR