OF BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İhale ile çay alım yeri satılacaktır

OF BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00872840
Şehir : Trabzon / Of
Semt-Mahalle : YENİ MAH. / OF
: 43
Yayınlandığı Gazeteler

KUZEY ANADOLU 11.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.10.2018 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Of Belediye Başkanlığı Belediye Meclis Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

OF BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Trabzon İli Of İlçesi Yeni Mahalle 1035 Ada 11 Parselde kayıtlı 43,18 m2.lik Çay Alım yerinin Satışı yapılacaktır.
Trabzon İli Of İlçesi Yeni Mahalle, tapunun 1035 Ada 11 nolu parselinde kayıtlı bulunan 43,18 m2.lik Çay Alım Yerinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Zarf Usulü ile satışı yapılacaktır.

 1. İhalenin Tarih ve Saati : 24/10/2018 Saat :10:30

 2. İhalenin Yapılacağı Adres : Of Belediye Başkanlığı Belediye Meclis Salonu

 3. Satışı Yapılacak Taşınmaza ait Özel İdari Şartname Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden 100,00 TL karşılığında temin edilebilir.

 4. Satışının yapılması planlanan taşınmaz malın satış ihalesi 24/10/2018 Çarşamba günü saat 10:30'da Belediye Meclis toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

 5. Satışı yapılacak olan taşınmaz malın muamman bedeli 7.728,79 TL(Yedibinyediyüzyirmisekiz TL Yetmişdokuz Krş) olup, Geçici teminat miktarı 231,86 TL(İkiyüzotuzbir TL Seksenaltı Krş) dir.

İHALEYE KATILACAK OLANLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

 1. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak

 2. Yerleşim Yeri Adresinin ve Nüfus Kayıt Bilgilerinin Trabzon İli Of İlçesi sınırları içerisinde kayıtlı olmak.

 3. Of Belediye Başkanlığı adına alınmış,muamman bedelin %3' ü oranındaki bedelden az olmamak üzere geçici teminat mektubu,Of Belediye Başkanlığının Ziraat Bankası Of Şubesinde bulunan TR86 0001 0002 4711 5046 2050 01 nolu Iban Numarasına yada 11504620-5001 nolu hesabına yatırılmış banka dekontu veya belediye tahsilat makbuzu.

 4. Kimliğini açıkça belirtir; Of Belediye Başkanlığına yazılmış dilekçe ekinde;

 5. Gerçek Kişi ise Noterden tasdikli Nüfus cüzdan süreti.

 6. Tüzel kişi adına girecekse İmza sirküleri.

 7. Tüzel kişi adına girilecekse teklif verme yetki belgesi.

 8. İhale Dokümanı alımına ilişkin belge.

 9. Tüzel Kişi Adına girilecekse Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu olmadığına dair belge.

 10. Tüzel Kişi Adına girilecekse Vergi Dairesine borcu olmadığına dair belge.

 11. Of Belediyesine Vergi borcu olmadığına dair belge

 12. Gerçek kişi adına girilecekse Kanuni İkametgah belgesi

 13. Usulüne uygun teklif mektubu.

 1. Satışı yapılacak olan taşınmaz malın ihalesine katılacak olan istekliler 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 24/10/2018 Çarşamba günü saat 10.30' a kadar makbuz mukabilinde Of Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

 2. Posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Keyfiyet İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR