YENİCE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ (ÇANAKKALE)

İcradan satılık tek katlı fabrika binası

YENİCE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ (ÇANAKKALE)

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00876304
Şehir : Çanakkale / Yenice
Semt-Mahalle : PAZARKÖY KÖYÜ / MERKEZKÖYLER
Yayınlandığı Gazeteler

POSTA 13.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2013/200 TALİMAT
Muhammen Bedeli
:
685274 TL
Birinci Satış Günü
:
20.11.2018 10:00
İkinci Satış Günü
:
18.12.2018 10:00
Satış Yeri
:
YENİCE BELEDİYE KAMELYASI - Yenice Belediyesi Arkası Yenice / Çanakkale

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
YENİCE(ÇANAKKALE)
İCRA DAİRESİ

2013/200 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Çanakkale İl, Yenice İlçe, 116 Ada, 123 ve 124 Parsel, Pazarköy Köyü, köyiçi Mevkii, 116 ada 123 parsel tapu kayıtlarında 1.016,17 m2 olup arsa niteliğindedir. Parsel üzerinde; 147 m2 alanlı tek katlı fabrika ek binası. Ahşap pencereli, etermit çatılı yapının dış cephesi sıvalı ve boyalıdır. 2-B yapı sınıfının yapı yaklaşık maliyeti 390TL/m2 olarak belirtilmiştir.
147m2 x 390TL/m2 = 57.330TL,%20 Yıpranma payı düşülürse; 57.330TLx0.80= 45.684TL
90 m2 taban alanlı iki katlı betonarme yapı. Zemin katı kaba inşaat olan yapının birinci katının yemekhane vb. olarak kullanıldığı düşünülmektedir. 2-B yapı sınıfının yapı yaklaşık maliyeti 460TL/m2, 2-B yapı sınıfının yapı yaklaşık maliyeti 390TL/m2 olarak belirtilmiştir.
180m2x390TL/m2=70.200TL %20 Yıpranma payı ve zemin katın eksikleri düşülürse; 70.200TLx0.75x0.80= 42.120TL. 100m2 alanlı tek katlı betonarme kolon ve çelik profil çatıdan oluşan depo binası. 1-B yapı sınıfının yapı yaklaşık maliyeti tebliğde 180TL/m2 olarak belirtilmiştir. 100m2 x 180TL/m2 = 18.000TL. %20 Yıpranma payı düşülürse; 18.000TLx0.80= 14.400TL. Parsel 1.016,17m2 olup piyasa rayiçlerine göre birim metrekaresi 20TL/m2'dir. Parselin arsa değeri = 1.016,17m2x20TL/m2= 20.323,40TL. 116 ada 123 parseldeki taşınmazların toplam değeri;45.684TL+42.120TL+14.400TL+20.323,40TL= 122.527,40TL.
116 ada 124 parsel tapu kayıtlarında 1.005,88 m2 olup arsa niteliğindedir. Parsel üzerinde aşağıdaki yapılar mevcuttur; 3 katlı un fabrikası. Yapının bir kısmı iki katlı olduğundan kat alanları birbirinden farklıdır. Dış cephesi sıvalı ve boyalıdır. 3-A yapı sınıfının yapı yaklaşık maliyeti 630TL/m2 olarak belirtilmiştir.
Zemin kat+1.kat+2.kat= (329m2 +347m2 + 230m2) x 630TL/m2 = 570,780TL. %20 Yıpranma payı düşülürse; 570.780TLx0.80= 456.624TL. Çelik konstüksüyon sundurma 70m2 olup 1-A yapı sınıfının yapı yaklaşık maliyeti 118TL/m2 olarak belirtilmiştir. 30m2x118TL/m2= 3.540TL. %20 Yıpranma payı düşülürse; 3.540TLx0.80= 2.832TL. Parsel içerisinde yer alan 2 adet kuyunun toplam değeri 15.000TL'dir. Parsel 1.005,88m2 olup piyasa rayiçlerine göre birim metrekaresi 20TL/m2'dir. Parselin arsa değeri = 1.005,88m2x20TL/m2=20.117,60TL. 116 ada 124 parseldeki taşınmazların toplam değeri; 456.624TL+2.832TL+15.000TL+20.117,60TL= 494.573,60TL. 123 ve 124 parsel toplam taşınmaz bedeli: 122.527,40+494.573,60= 617,101TL. Makineler uzun suredir kullanılmamakta olup son durumları belirsiz, makinaların paslanmış, kırılmış, sökülmüş olması kaçınılmaz, bir gıda üretimde bu haliyle çalıştırılmasın da sağlıklı değildir. Yapılan incelemede çoğu makinalar çalıştırılması mümkün bulunmamaktadır. Bu nedenle muhammen bedel tespiti yapılırken daha önce yapılan %25 amortisman yıpranmasına %5 ilave edilmiş olup, toplamda %30 yıpranma ve amortisman haliyle hazırlanmıştır. 2 adet çöpsavar, 1520 TL, 5 adet Elevatör 2375 TL, 2 adet tüp vidalı helezon 380 TL, 2 adet toz fanı 385 TL, 3 adet toz aspiratörü 570 TL, 1 adet kurutucu 522,00 TL, 1 adet triyör 475 TL, 1 adet vibrotartar 380 TL, 2 adet kabuk soyucu 380 TL, 2 adet un katkı makinesi 152 TL, 1 adet cbritav 190 TL, 2 adet filtre 113 TL, 3 adet hava kilidi 142,50 TL, 1 adet kepek fırını 337,50 TL, 2 adet kara elek 7600 TL, 1 adet irmik kırıcı 570 TL, 1 adet kepek kırıcı 760 TL, 5 adet vals. 36100 TL, 2 adet vidalı helezon 257,40 TL, 1 buğday 247 TL, 1 kepek fırçası 209 TL, 2 toz silikon 380 TL, yıkama makinesi 570 TL, 1 adet paçal makinesi 285 TL, 1 adet un helezonu 190 TL, 1 adet silo üst helezon 190 TL, 4 adet ara helezon 570 TL, 2 adet elektronik kantar 380 TL, 2 adet vals üst helezon 323 TL, dış mekandaki mak. 11600 TL olmak üzere TOPLAM= 68.173,40TL.
ZİRAİ İMALATLAR
Eğimi Sınıfı %0, köye uzaklığı 200 m. (kuş uçuşu), taşsız, milli-killi toprak yapısı, sulu. Taşınmazın içerisinde çalışmayan bir un fabrikası, bir adet erik ağacı, bir adet elma ağacı, iki adet üzüm bağı, iki adet yemiş ağacı bulunmaktadır. Meyve ağaçlarının bakımsız kalmasından dolayı ticari amaçlı hiçbir getirisi yoktur.
Adresi : Pazarköy Köyü 116 Ada, 123 ve 124 Parsel Yenice / ÇANAKKALE
Yüzölçümü : 123 parsel 1.016,17 m2 , 124 parsel 1005,88 TL
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 685.274,40 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Yapı Kredi bankasının ipoteği ve çeşitli dosyalara ait hacizler
1. Satış Günü : 20/11/2018 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü : 18/12/2018 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri : YENİCE BELEDİYE KAMELYASI - Yenice Belediyesi Arkası Yenice / Çanakkale
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/200 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.28/09/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR