BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık sanayi tipi işyeri

BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00889928
Şehir : İstanbul / Zeytinburnu
Kapalı Alan m² : 164
Yayınlandığı Gazeteler

SÖZCÜ 07.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2016/416 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
900000 TL
Birinci Satış Günü
:
08.11.2018 09:10
İkinci Satış Günü
:
07.01.2019 09:10
Satış Yeri
:
Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ

2016/416 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı:İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Merkezefendi Mah., 2937 Ada, 21 Parsel Sayılı 22.287,00 m2 Yüzölçümlü Ana Taşınmazda 770/249000 Arsa Paylı E Blok Zemin Kat 2 Nolu Bağımsız Bölümün Asma Katlı İmalathane Nitelikli Taşınmazın Tamamı Satışa Konudur.
Özellikleri: Satışa ilişkin dosyada mevcut 13/02/2017 tarihli bilirkişi raporuna göre "Değerleme konusu taşınmaz; A B C D E F BLOKLARINDAN OLUŞAN KARGİR SANAYİ TİPİ İŞ YERİ 2. Matbaacılar Sitesi olarak faaliyet göstermektedir. E Blok Zemin katta bulunmaktadır. Yaklaşık net kullanım alanı 164,02 m2 dir. İmalathane içi alçıpan duvarlarla bölünmüştür. Binanın malzeme ve işçilik kalitesi vasat durumdadır. Duvarlar plastik boya; zeminler ise beton şap ile kaplıdır. İmalathane cephesi aluminyum doğrama ve cam kaplıdır. Dükkanda kiracı bulunmaktadır.NOT: E Blok, Zemin Kat, 2 Nolu Bağımsız Bölüm İmalathane nitelikli taşınmazda yerinde yapılan incelemede asma kat bulunmadığı ancak tapu beyanında asma katlı imalathane olarak beyan edildiği tesbit edilmiştir.Taşınmaz merkezi bir konumda yer almaktadır. Ulaşılabilirliği iyi durumdadır. E-5 otoyoluna yaklaşık 1 km. mesafede yer almaktadır. Yakın çevresinde sanayi tesisleri, hastane, vergi dairesi gibi ticari yerleşkeler bulunmaktadır. Aynı zamanda bölgede konut fonksiyonu da bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu site Maltepe Mahallesi içerisinde yer almaktadır. Taşınmaza otoban ve bağlantı yolları kullanılarak ulaşılabilmektedir."denilmektedir.
İmar Durumu : Zeytinburnu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürüğünün 10.06.2016 tarih ve 43697sayılı yazısında Zeytinbumu İlçesi, Maltepe Mahallesi, Litros Yolu Sokak, 2937 ada, 21 parsel, No:2-4 kapı sayılı taşınmaza ait imar işlem dosyasında yapılan incelemede; 1987/1036 sayılı, 1989/2274 sayılı ve 993/8457 sayılı yapı ruhsatlarının olduğu, 993/9371 sayılı ve 997/2702 sayılı yapı kullanma izin belgelerinin bulunduğu, 1987/1036 sayılı onaylı mimari projesinde A-B- C-D-E-F Blok olarak 2BK (Kalorifer Dairesi, Sığınak, Kapıcı Dairesi, Sanayi Tipi İmalathane) + İBK (Sanayi Tipi İmalathane) + ZK (Sanayi Tipi İmalathane) +Asma K. (Kapıcı Dairesi, Kaloriferci Odası,Bekçi Odası, Lokanta, Çay Ocağı Büfe, Büro) + l.,2.,3.,4.NK (Sanayi Tipi İmalathane) niteliğinde olduğu anlaşılmıştır.
Kıymeti : 900.000,00 TL
KDV Oranı : Katma Değer Vergisi Kanunun 17/4/L Maddesi Gereği KDV' den İstisna
Kaydındaki Şerhler : Beyan: Yönetim planı 10/02/1994
Şerh: 99 Yıllığı 1 TL' den TEK Gen. Müd. Lehine karşı kira şerhi.
1. Satış Günü : 08/01/2019 günü 09:10 - 09:20 arası
2. Satış Günü : 07/02/2019 günü 09:10 - 09:20 arası
Satış Yeri : Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SATIŞ ŞARTLARI :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflarile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisive tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâliye resmi, tapu satımharcısatış bedelinden ödenir. Taşınmazın aynından doğan vergi borcu yönünden ise takibin ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan takip olması halindeihale bedelinin dosya alacağını karşılamaması durumunda 7101 sayılı kanunla değişikliğe gidilen İ.İ.K 206. Madde ve 6183 sayılı AATUHK'nun 21/2 maddesi dikkate alınacaktır.
3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekteise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesiuygulanır.
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.
7 - Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
8- Alacaklı vekilinin dosyamıza esasına sunmuş olduğu talebi ile, taşınmaz kaydında mevcut Satış Vaadi Şerhi ile ilgili olarak İİK.132/1 Md.si uyarınca işbu Satış Vaadi Şerhinden Ari olarak satılması yönündeki talebi doğrultusunda Satış Vaadi Şerhinden Ari olarak satılmasına, karar verilmiştir.
9-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/416 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.31/10/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR