ÇERKEZKÖY İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık işyeri

ÇERKEZKÖY İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00860067
Şehir : Tekirdağ / Çerkezköy
Yayınlandığı Gazeteler

MARMARA HABER 08.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/641 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
178,500 TL
Birinci Satış Günü
:
02.11.2018 09:30
İkinci Satış Günü
:
27.11.2018 09:30
Satış Yeri
:
Mezat Salonu - Adalet Sarayı Giriş Kat ÇERKEZKÖY / TEKİRDAĞ

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ÇERKEZKÖY
İCRA DAİRESİ
2018/641 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tekirdağ İl, Çerkezköy İlçe, 601 Ada, 15 Parsel, GAZİOSMANPAŞA Mahalle/Köy, 15 Nolu Bağımsız Bölüm Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Karol Sokak, No:10, Tapu kayıtlarında Gazi Osman Paşa Mahallesi 601 ada, 15 parsel, zemin kat 15 bağımsız bölüm tam hisse ....................... adına kayıtlı olan depolu iş yeri vasıflı taşınmazın satışa esas olmak üzere kıymet takdirinin yapılması istenmektedir.
Tespit dosyasının incelenmesi ve 03.07.2018 tarihinde kadastro bilirkişisi ile yapılan keşif esnasında inceleme ölçüm ve gözlemler sonucunda bağımsız bölümle ilgili aşağıdaki hususlar saptanmıştır.
Çerkezköy İlçesi, G.O.P. Mahallesi 601 ada, 15 parsel tapuda 596,00 m2 arsa alanlıdır ve arsa vasfındaki taşınmaz üzerinde bulunan yapı; 2008 yılı yapı ruhsatlı bodrum+zemin+3(çatı piyesli) normal katlıdır. Bina betonarme karkas yapı tarzında inşa edilmiş olup dış cephesi mantolama ile kaplıdır. İşyeri binanın zemin ve bodrum katında yer alıp onaylı mimari projesine göre: zemin kat 55 m2, bodrum kat depo ise 41 m2 kullanım alanına sahiptir. Taşınmaz halihazırda depo olarak kullanılmaktadır. İşyerinin bulunduğu konumun ticari potansiyeli düşüktür.Kalyoncu Sokak?a cepheli olup yolu asfalt kaplamadır.
Zemin kat duvarlar alçı sıva saten boyalı, tavanlar plastik boyalı köşeler kartonpiyerlidir. Yerler kalebodur ile döşelidir. Cephe cam çerçeve ve kapıları alüminyum doğramadır.Bodrum kaba durumdadır.Zemini şaplı duvarları ince sıvalıdır.Bağlantı merdiveni mevcuttur.Bodrum kata ayrı demir doğramadan kapı girişi yapılmıştır. İşyeri Çerkezköy İlçesi içinde elektrik, su, çöp toplama gibi belediyenin her türlü hizmetlerinden yararlanır konumdadır.
Çerkezköy İlçesi, G.O.P. Mah. 601 ada 15 numaralı parsel, 1/1000 ölçekli meri revizyon uygulama imar planında 'konut alanı? fonksiyonunda kalmakta olup, ayrık nizam, 5 kat imarlı max TAKS:0.40 yapılaşma şartlarına sahiptir.
Değer tespiti istenilen taşınmazın bulunduğu konumu, özellikleri, serbest piyasada seyreden emsal emlak alım satım değerleri, gibi faktörlerde dikkate alındığında serbest piyasa rayiçlerine göre iş yeri zemin kat m2 değeri 2.500,00 TL, bodrum kat m2 değeri ise 1.000 TL olabileceği tespit ve kabul edilmiştir.
28 No.lu Bağımsız bölüm değeri:
Zemin kat 55,00m2x 2.500,00 TL = 137.500,00 TL
Bodrum kat 41,00m2x 1.000,00 TL = 41.000,00 TL
178.500,00 TL
Tespit konusu Tekirdağ îli, Çerkezköy İlçesi, G.O.P. Mahallesi 601 ada, 15 parsel, zemin kat, 15 bağımsız bölüm numaralı, depolu iş yeri vasıflı taşınmazın 178.500,00 TL değerindedir.
Adresi : Yıldırım Beyazıt Mah Karol Sokok No 10Çerkezköy / TEKİRDAĞ
Yüzölçümü : 596 m2
Arsa Payı : 130/1532
İmar Durumu : Var , İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli meri revizyon uygulama imar planında konut alanı fonksiyonunda kalmakta opul ayrık nizam 5 kat imalı max taks 0,40 dır
Kıymeti : 178.500,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Diğer : yönetim planı 18/11/2008
1. Satış Günü : 02/11/2018 günü 09:30 - 09:35 arası
2. Satış Günü : 27/11/2018 günü 09:30 - 09:35 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Adalet Sarayı Giriş Kat ÇERKEZKÖY / TEKİRDAĞ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/641 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR