BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık iş yeri (hisse satışı)

BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00861159
Şehir : İstanbul / Bahçelievler
Semt-Mahalle : KOCASİNAN MERKEZ MAH. / ŞİRİNEVLER
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ SÖZ 12.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/954 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
45,000 TL
Birinci Satış Günü
:
15.10.2018 13:20
İkinci Satış Günü
:
14.11.2018 13:20
Satış Yeri
:
BAKIRKÖY ADALET SARAYI SATIŞ MEZAT SALONU

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ

2017/954 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı:İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Kocasinan Mah., 4086 Parsel, 360,00 m² yüzölçümlü,25/420 Arsa Paylı, 1. Bodrum kat,2 Nolu Bağımsız bölüm, İş Yeri nitelikli taşınmazın 1/3 Hissesi satışa konudur.
Özellikleri: Satışa ilişkin dosyada mevcut 19/01/2018 tarihli bilirkişi raporuna göre "Satışa konu taşınmaz Bahçelievler İlçesi, Şirinevler Mahallesi, Mahmutbey Caddesi Murat Sokak üzerinde konumludur. Bölge konut fonksiyonlu olarak gelişme göstermiş olup zemin katlar kısmen ticaridir. Hürriyet İlk ve Ortaokulu, Bahçelievler Devlet Hastanesi, Hacıpaşa ve Hz.Enes Camileri, Ekrem Bulut Parkı konu gayrimenkule yakın sosyal donatılardır. Teknik ve sosyal altyapı tamamlanmış ve kamu hizmetlerinden iyi derecede istifade edilmektedir. Ulaşım Akgün Caddesi ve Mahmutbey Caddeleri üzerinden sağlanmaktadır.Ana gayrimenkul ikiz nizam betonarme binadır. 2 Bodrum kat + Zemin kat + 5 Normal kat ile toplam 8 katlı olarak inşa edilmiştir. Bodrum ve zemin katlar ticari normal katlar konut fonksiyonludur.Katlarda 3’er daire bulunmaktadır. 5 dükkan ve 15 konut olmak üzere toplam 20 adet bağımsız bölüm tescil edilmiştir. Dış cephesi boyalıdır. Bina yaklaşık 40 yaşındadır. 1999 Marmara Depremi öncesi inşaa edilmiştir.Değerleme konusu bağımsız bölüm ana gayrimenkulün 1.Bodrum Katında, bina ön cephesine göre sol tarafta konumludur. Onanlı Projesine göre 110 m2 NET (süpürülebilir) alanlıdır. Bölgede ticari aktivite zayıftır. Onanlı projesinde İşyeri vasıflı olan taşınmaz mahallinde 3 adet meskene dönüştürülmüştür. 15D kapı nolu mesken 2 oda, hol, mutfak, banyo mahallerinden ibarettir. Sadece 1 oda ve mutfak dışa cephelidir. Yüksek fiziksel eskime gözlenmiştir. Isınma yoktur. Kiracı tarafından kullanılmaktadır. Ana gayrimenkule ait 3973 sayılı ve 19.07.1978 onanlı Mimari Tadilat Projesi Tapu Müdürlüğü’nde incelenmiştir. Taşınmaz, onanlı mimari projesine kat ve konum olarak uygundur. Ancak mahal değişikliği gözlenmiştir: Ticari vasıflı taşınmaz 3 ayrı meskene dönüştürülmüştür. Kıymet Takdiri yapılırken Yasal durumu dikkate alınmıştır. "denilmektedir.
İmar Durumu : Bahçelievler Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 07.11.2017 tarihli yazısında; Bahçelievler İlçesi, Kocasinan Mahallesi, 17 pafta, 4086 parsel sayılı yerin 21.06.2009 t.t.li 1/1000 ölçekli Bahçelievler Revizyon Uygulama İmar Planında İkiz Nizam 6 Kat Konut Alanında kaldığı bilgisi verilmiştir.
Kıymeti : 45.000,00 TL
KDV Oranı : %8 (2018/11674 ve 2018/11750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği)
Kaydındaki Şerhler : Beyan: Yönetim planı: 15/06/1978
1. Satış Günü : 15/10/2018 günü 13:20 - 13:30 arası
2. Satış Günü : 14/11/2018 günü 13:20 - 13:30 arası
Satış Yeri : BAKIRKÖY ADALET SARAYI SATIŞ MEZAT SALONU
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SATIŞ ŞARTLARI :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflar ile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi , KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâliye resmi, tapu satım harcı satış bedelinden ödenir. Taşınmazın aynından doğan vergi borcu yönünden ise takibin ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan takip olması halinde ihale bedelinin dosya alacağını karşılamaması durumunda 7101 sayılı kanunla değişikliğe gidilen İ.İ.K 206. Madde ve 6183 sayılı AATUHK'nun 21/2 maddesi dikkate alınacaktır.
3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ile belgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekte ise on beş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135. Maddes uygulanır.
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.
7 - Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/954 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.03/09/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR