ESKİŞEHİR 4. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık fabrika ve işletme binası

ESKİŞEHİR 4. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00872863
Şehir : Eskişehir / Odunpazarı
Semt-Mahalle : YASSIHÖYÜK MAH. / ODUNPAZARIKÖY
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİYET 08.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2015/185 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
7500000 TL
Birinci Satış Günü
:
20.12.2018 14:00
İkinci Satış Günü
:
15.01.2019 14:00
Satış Yeri
:
Eskişehir Adalet Sarayı Alt Zemin Kat 4 Nolu İhale Masası - Eskişehir

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ESKİŞEHİR 4. İCRA DAİRESİ
2015/185 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
Özellikleri : Eskişehir İl, Odunpazarı İlçe, 118 Ada No, 3 Parsel No, Yassıhüyük Mah. Arsa Taşınmazın bünyesinde bulunduğu ana bina Fabrika ve İşletme Binası olarak kullanılmaktadır. Kuzey cepheli prefabrik ve Betonarme binadır. Bina , fabrika ve çevresi genel olarak bakımlıdır. Taşınmazın onaylı projesine uygun olarak yapıldığı , fabrika , işletme ve Showroom olarak kullanıldığı görülmüştür. Fabrikanın Proje inşaat alanı 4500 m2, II. sınıf B grubu yapı sınıfı ve tek katlı + İdari Binanın toplam inşaat alanı 1018 m2 , III. Sınıf B grubu yapı sınıfı ve 2 katlıdır. Yıpranma oranları % 10 dur. Fabrikanın taşıyıcı sistemi Betonarme ve Prefabrik olup, duvarları hafif sandviç panel olarak yapılmıştır. İdari Bina ise taşıyıcı sistemi betonarme olup, duvarları tuğla ve hafif panel ile çevrilmiştir. Isınma doğalgaz ile yapılmaktadır. İdari binanın Genelde ( zemin katın ön kısmı showroom şekline getirilmiş ) yönetim ve sosyal tesis olarak kullanılıyor. Çatısı Alüminyum sandviç panel ile kaplanmıştır. Parsel içi yollar beton ve parke taşı olarak kullanılmaktadır. İdari bina ve fabrika 2007 yılından itibaren faaliyette olup , tesisin içi ve çevresi bakımlıdır.
4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ve ona dayanarak çıkartılan Yönetmeliğin madde 101 ve 102 de belirtilen ve aşağıda verilen tesisler kurulamaz.
Kurulamayacak tesisler
Madde 101-(1) OSB lerde aşağıdaki tesisler kurulamaz:
Karma ve İhtisas OSB’lerde,
Ham petrol rafinerileri,
Kömür veya bitümlü şistin sıvılaştırıldığı veya gazlaştırıldığı tesisler,
Sıvılaştırılmış petrol gazı dolum ve depolama tesisleri,
Çimento fabrikaları, beton santralleri,çimento kingleri üreten tesisler,
Nükleer güç santralleri ile diğer nükleer reaktörler,
Radyoaktif atıkların depolanması, bertarafı ve işlenmesi amacıyla projen dirilen tesisler ve benzeri radyoaktif atık tesisler,
Nükleer yakıtların üretilmesi veya zenginleştirilmesi ile ilgili tesisler,
Endüstriyel nitelikli, sintine ve benzeri atık suların geri kazanılması tesisleri,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının olumlu görüşü doğrultusunda OSB tarafından kurulmasına izin verilen; kullanılmış yağın yeniden rafine edilmesi ve/veya başka bir ürüne çevrilerek tekrar kullanımı,metal,plastik, ahşap,naylon, lastik,kauçuk, kağıt,karton, cam,iplik, ve benzeri atık ve hurdaları ara veya nihai ürüne çeviren tesisler hariç olmak üzere,her türlü atığın: geri kazanımı, ayrıştırılması, yakılması, gazlaştırılması, kimyasal yolla arıtılması, nihai ve/veya ara depolanması ve/veya araziye gömülmesine ilişkin tesisler,
Karma OSB’lerde
Parlayıcı/patlayıcı/yakıcı maddelerin üretildiği depolandığı ve dolumunun yapıldığı tesisler,
Petro Kimya tesisleri,
Üretime kapalı proses,gaz veya sıvı yakıt ve toz kaynaklarında filtre sistemlerini kullanan tesisler hariç; tuğla,kiremit fabrikaları, kömür yıkama, kireç, alçı ve zımpara tesisleri,
Klor-Alkali tesisleri, Sülfürik asit, fosforik asit, hidrolik asit, klor ve benzeri kimyasal maddeler, üreten yerler, azot sanayi ve bu sanayi ile entegre gübre fabrikaları,
Zirai mücadele ilaçları için hammadde yapan tesisler,
Asbest,asbest içeren ürünlerin işlenmesi veya dönüştürülmesi yapılan tesisler,
Ham deri işleme,padok ve sadece hayvan kesimi yapılan tesisler,
Talk, barik, kalsit, antimuan, ve benzeri kırma ve öğütme tesisleri,
(2) OSB; karma OSB’lerde yukarıda sayılan tesisler ile OSB’nin kuruluş protokolü çerçevesinde kurulması planlanan sektörlerini veya mevcut sektör yapısını,tesisin faaliyetinden kaynaklanan çevresel etkilerini, altyapı ve atık su arıtma tesislerine etkilerini,herhangi bir olumsuzluk anında tetikleyici etkisini,insanların çalışma ve yaşam koşullarına etkisini dikkate alarak kurulmasında sakınca gördüğü diğer tesislerin kurulmasına ilişkin olarak, üniversite ve konu ile ilgili kurumlardan alınacak raporlar çerçevesinde karar verir.
Temel Şartlar :
Madde 102-(1) OSB’de arsa tahsisi için,kurulacak tesislerde aşağıdaki şartlar aranır:
Yer seçimi aşamasında getirilen kısıtlamalara uygun talepte bulunulması,
Kuruluş protokolünde belirlenen sektör sınıflanmasına uygun tesis olması,
Kullanılacak elektrik, su ve diğer altyapı ihtiyaçlarını OSB’nin sağlayabileceğinden fazla olmaması;
OSB’lerde kurulamayacak tesis tanımlamasının içinde olmaması;
Kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip alıcı olup olmadığının tespiti açısından “Arsa Talep Formu“eksiksiz olarak doldurulur ve bölge yönetim kuruluna sunulduktan sonra alıcının OSB katılımcısı olup olmayacağı belirlenir. Bu nedenle taliplerin ihaleden önce OSB’den uygunluk belgesi alarak ihaleye katılımları gerekmektedir.
Adresi :Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi 25.cad. No:9
Yüzölçümü : 25.000,02 m2
İmar Durumu : E=0,50 , H= serbest
Kıymeti : 7.500.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında olduğu gibidir
1. Satış Günü : 20/12/2018 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 15/01/2019 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : Eskişehir Adalet Sarayı Alt Zemin Kat 4 Nolu İhale Masası - Eskişehir
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/185 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.03/10/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR