UŞAK 3. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık fabrika binası ve bağlı taşınmazlar

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00861355
Şehir : Uşak / Merkez
Semt-Mahalle : BEYLERHAN KÖYÜ / MERKEZKÖYLER
Yayınlandığı Gazeteler

HÜRRİYET 13.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/2988 ESAS
Muhammen Bedeli
:
2598106 TL
Birinci Satış Günü
:
01.11.2018 11:40
İkinci Satış Günü
:
26.11.2018 11:40
Satış Yeri
:
Şeker Fabrikası yanı Adalet sarayı 3.İcra Müdürlüğü önü-koridor-UŞAK

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
UŞAK
3. İCRA DAİRESİ
2018/2988 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Uşak ili, Merkez İlçe, Beylerhan Köyü, Yerköprü mevkii, 116 ada, 4 parselde kayıtlı taşınmaz tapu kaydında 4.492,00 m2 alanlı Arsa olarak gözükmekte olup üzerinde 1500,00 m2 tek katlı prefabrik fabrika binası ile bitişiğinde bulunan 530,00 m2 tek katlı karma depo ile 440,00 m2 tek katlı sundurma mevcuttur.Binaların içerden birbirine geçişi mümkün olup yapıların yerleri brüt beton duvarları kısmen sıvalı ve boyalı,taşınmazın tüm kapı doğramaları demir,pencere doğramaları kısmen pvc kısmen demirdir. Fabrika binasının içerisinde ayrıca kapı ve pencere doğramaları pvc olan idari bölüm kısımı vardır. Fabrika binasında üretim yapılmadığı tüm binaların depo amaçlı kullanıldığı görülmüştür.Yapıların yaşı yaklaşık 15-20 yıldır.
Adresi : Uşak Organize Sanayi Bölgesi,Beylerhan köyü,Yerköprü mevki,116 ada,4 parsel- UŞAK
Yüzölçümü : 4.492,00 m2 (Arsanın yüzölçümü)
İmar Durumu : Yapılaşma %80,yoldan çekme 10 m.,komşu parselden çekme 5 m.,h: araya bölme atılmadıkça serbest
Kıymeti : 2.598.106,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : T.E.B.A.Ş.nin 1.ve 2.derece ipoteği ve hacizler
1. Satış Günü : 01/11/2018 günü 11:40 - 11:50 arası
2. Satış Günü : 26/11/2018 günü 11:40 - 11:50 arası
Satış Yeri : Şeker Fabrikası yanı Adalet sarayı 3.İcra Müdürlüğü önü-koridor-UŞAK
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- OSB Uygulama Yönetmeliğinde "OSB'lerde Kurulamayacak Tesisler, Tesislerde Aranacak Nitelikler "başlıklı 101.maddesinde belirtilmiş olup, OSB Kanunu’nun 18. ve OSB Uygulama Yönetmeliğinin 109. maddeleri gereğince, katılımcılar;OSB’den satın aldığı ya da adına tahsisi yapılan taşınmazın yapı kullanmasını alıp,üretime geçmeden bu taşınmazını bir başkasına satamaz ve taşınmaz bu aşamaya gelinceye kadar, tapu kaydına geri alım şerhi konur. Yapı kullanma alıp da üretime geçtikten sonra ise, geri alım şerhi kaldırılır ve satışlarda sadece OSB den “uygunluk” görüşü istenir.
4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 15.maddesinin 23.10.2008 tarih ve 5807 sayılı kanunla değişik 3.fıkrası gereğince,"OSB'nce teminat olarak gösterilen ve bu nedenle satışına karar verilen veya katılımcıların borcundan dolayı satışına karar verilen taşınmazların icra yoluyla satışı halinde;Bakanlık ve OSB alacaklarının öncelikle ödenmesi koşuluyla,OSB'nin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip alıcılara ve kredi alacaklısı kuruluşa satış yapılabilir"yine (Ek fıkra:23.10.2008-58076/3 md.) Taşınmazların kredi alacaklısı kuruluşa satılması halinde,kredi alacaklısı kuruluş,satın aldığı taşınmazı sadece bölgenin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sanip gerçek veya tüzel kişilere en geç iki yıl içerisinde satmak veya aynı nitelikteki gerçek veya tüzel kişilere kiraya vermek zorondadır."denilmektedir.Bu nedenle ihale katılımcılarından Uşak Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı tarafından verilecek Bölgenin Kuruluş protokolüne uygunluk belgesini ibraz etmeleri istenecektir.Bu belgeyi ibraz etmeyenler yasa gereği ihaleye alınmayacaktır.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/2988 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.08/09/2018
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR