ISPARTA 1. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık fabrika binası, müştemilatı ve arsası

ISPARTA 1. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00835677
Şehir : Isparta / Merkez
Semt-Mahalle : SAVKÖY KÖYÜ / MERKEZKÖYLER
Yayınlandığı Gazeteler

SABAH 12.07.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/20937 ESAS
Muhammen Bedeli
:
4175274 TL
Birinci Satış Günü
:
13.09.2018 14:05
İkinci Satış Günü
:
10.10.2018 14:05
Satış Yeri
:
Kutlubey Mah. Öğretmenevi Karşısı Eski Adliye Binası Zemin Kat İhale Salonu Merkez-ISPARTA -

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

ISPARTA 1. İCRA DAİRESİ

2017/20937 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ: Isparta İli, Merkez İlçesi, Sav Köyü, Çakmaklık mevki,ana taşınmaz zemin tipli,24459305 zemin nolu, 63/6163 cilt sayfa nolu, 8.473,01m2 yüzölçümlü arsa vasfıyla 6039 parselde kayıtlı taşınmazın tam payı ve tapu kaydında gösterilen mütemmim cüzleri ile birlikte tamamının satışıdır. Satışa konu taşınmaz Isparta-Antalya karayoluna cepheli olup, Sav Kasabası sınırlarında İmar Planı içinde ve yürürlükteki imar planına göre Konut dışı kentsel çalışma alanında kalmaktadır. Ana taşınmaz niteliği arsa olan taşınmaz üzerinde kuruyemiş fabrikası olarak kullanılmakta olan idari bina, işletme binası ve fabrika binası vardır.Dava konusu taşınmazın batı cephesi karayoluna bakmakta, saha içi kilit parke taşı kaplı ve Isparta-Antalya karayoluna bakan giriş cephesi hariç diğer cepheler çevre duvarı ile çevrilidir. Satışa konu taşınmaz her türlü alt yapı hizmetlerinden(su, telefon, elektrik, kanalizasyon, yol) yararlanmakta ve taşınmazın yakın çevresinde, Anadolu Lisesi, fabrikalar, cami, Isparta-Antalya karayolu vardır. Binalar 23 yıllıktır. İDARİ BİNA: Zemin + 1 katlı karkas bina olup zemin kat yemekhane, mutfak, bekçi odası olarak ve 1. kat büro olarak kullanılmaktadır.İçten merdiven ile 1. kata çıkılmakta, zemin ve 1. katta duvarlar ile tavanlar plastik boyalıdır. Zemin ve 1. katta pencereler ile iç kapılar ve bina giriş kapısı PVC doğramalıdır. Binanın dış cephe sıva ve boyası vardır. Zemin katı 143,50m2 ve 1. katı 143,50m2 olup toplam 287,00m2dir. FABRİKA BİNASI: Bu kısım dört bölümden ibarettir, çelik konstrüksiyon çatılıdır. Zemin katın yüzölçümü 2.442.00m2, fabrikanın giriş kısmında her katı 90.00,m2 olmak üzere toplam 180.00m2 dir. Binanın dış cephe sıva ve boyası vardır. Tüm mahallerde zemin karo taş kaplı, pencereler demir doğramalı ve camlıdır. Duvarlar plastik badanalıdır ve kuzey cepheye bakan 3 adet demir doğramalı ve sürgülü kapı mevcuttur. Fabrika binası 2/c yapı sınıfında, idari bina 3/A yapı sınıfındadır.İŞLETME BİNASI: Zemin kat +1. kat +2. kattan ibaret betonarme binadır, binada yük asansörü mevcuttur. Binanın ahşap oturtma çatı üzeri Marsilya tipi kiremit ile kaplı, binanın dış cephe sıva ve boyası vardır.Zemin kat ve 1 kat zemini mozaik kaplı, 2.kat zemini seramik kaplı ve duvarlar yarıya kadar fayans kaplı, tüm katlarda, pencereler demir doğramalı, camlıve iç kapılar camlı pvc doğramalıdır.Zemin +1+2 katların toplam 1.141,00m2 dir. İşletme binası 3/A yapı sınıfındadır. MÜŞTEMİLAT: Duvarları briket sıvalı olup, üzeri atermit kaplı, 63.00m21/A yapı sınıfındadır. Taşınmazın kaydında 34 adet eklenti mevcut olup detayı dosya ve bilirkişi raporunda mevcuttur.

Adresi : Sav Kasabası, Isparta - Antalya çevre yolu yanı, Kurpaş Kuruyemiş Fabrikası SAV-MERKEZ -ISPARTA

Yüzölçümü : 8.473,01 m2

İmar Durumu : Sav Kasabası sınırlarında imar planı içinde ve imar planına göre Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanında kaldığı belirtilmiştir.

Kıymeti : 4.175.274,94 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 13/09/2018 günü 14:05 - 14:10 arası

2. Satış Günü : 10/10/2018 günü 14:05 - 14:10 arası

Satış Yeri : Kutlubey Mah. Öğretmenevi Karşısı Eski Adliye Binası Zemin Kat İhale Salonu Merkez-ISPARTA -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/20937 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları, tapuda adresi olmayan ve satış ilanı tebliğ edilemeyen tüm ilgilile reiş bu satış ilanı İİK.127.Maddesi gereğince ilanen tebliğ ve ilan olunur.05/07/2018

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR