SİLİFKE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık fabrika

SİLİFKE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00855944
Şehir : Mersin / Tarsus
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNEŞ 29.08.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/224 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
2,266,597 TL
Birinci Satış Günü
:
03.10.2018 10:00
İkinci Satış Günü
:
02.11.2018 10:00
Satış Yeri
:
Silifke Adalet Sarayi Silifke İcra Müdürlüğünde -

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.SİLİFKE İCRA DAİRESİ

2018/224 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 no'lu taşınmazınÖzellikleri :Mersin İli Silifke İlçesi TosmurluMahallesi1584Parsel nolu ana taşınmaz tapu kayıtlarına göre arsa niteliğinde olup, İcradosyasındaki Tapu kayıtlarına göre parselinyüzölçümü 8.752,95m2 miktarındadır. İcra konusu olan 1584 parsel nolu taşınmaz borçlu şirketadına tam oranda hisseli olarak kayıtlı olup taşınmazın satışına karar verilmiştir,Taşınmazın tapu kaydında Beyan hanesinde "Katılımcılara geri alım hakkı şerhi kaldırılarak tapu verilmesi durumunda tapu kaydına taşınmazın icra yoluyla satışı dahil 3. kişilere devrinde OSB den uygunluk görüşü alınması zorunludur. Bu durumda eski katılımcının vermiş olduğu taahhütler yeni alıcı tarafından da aynen kabul edilmiş sayılır." beyanı bulunduğu tespit edildi.TAŞINMAZIN İMAR DURUMU; Organize Sanayi Bölgesinde Yapılan sorgulama sonucunda Taşınmazın imar durumunun Taban alan katsayısının (KAKS) ; 0,55 ve kat alan kat sayısının (TAKS) ;0,70 olduğu tespit edildi. Adres; Taşınmazın İnşaat ruhsatında adres bilgilerinde taşınmazın adresi; Tosmurlu Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi 15. sokak Dış kapı No;6/A Silifke/MERSİN olarak kayıtlıdır. TAŞINMAZIN İNCELENMESİ ;Taşınmaz üzerinde Yağ çıkarma fabrika tesisi bulunmaktadır. Taşınmaz içerisinde fabrika ana binasının güney kısmında 2 katlı işletme ve idari binanın bulunduğu, fabrika ana yapısının2 bölümden oluşmaktadır. Fabrika yapısının 1. Bölümü tamamen kapalı bölümdür. Fabrika yapısının 2. Bölümü ise tavanı kaplı yanları açık olan bölümdür. Fabrika ana yapısının Hazır betonmalzemeli ile yapılmış olduğu taban kaplamasının beton olduğu, yan duvarlarının dış cephesinin kaplı olduğu tespit edildi. Fabrika ana yapısının yan tarafında sıvı toplama havuzu bulunmaktadır. Sıvı toplama havuzunun yaklaşık olarak 1700m2 yüzölççümü olduğu tespit edildi. havuz yapısının arka bölümünde etrafı açık sundurma yapısı bulunmaktadır. Sundurma yapısının yaklaşık ebatı 330 m2 dir. Fabrika ana yapısının ise 2264,00 m2 yüzölçümü olduğu tespit edildi. Taşınmaz üzerindeki Fabrika binalarının inşai muhdesat değeri ;16/7/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin 3.2 maddesi gereğince mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2017 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri hesabına göre Fabrikayapısı 2. sınıf Bgrubu yapı sınıfında olup metre kare birim fiyatı 419,00TL/m2 dir.Sıvı toplama havuzu ve sundurma yapısı ise 1B yapı sınıfına girmekte olup, Taşınmaz konum olarak TosmurluMahallesinin Organize Sanayi Bölgesinde yer almaktadır. Taşınmaz etrafında mevcut sanayi yapıları bulunmaktadır. Taşınmaz belediyenintüm hizmetlerinden faydalanmaktadır. Taşınmaz konum olarak Mersin-Konya Karayoluna yaklaşık 1500 metre mesafededir.Taşınmazın tapusuna kayıtlı teferruatlar; amenduni nikola spa marka pirina sıkım makinesi, sarsak elek, pampa (piston pompa) 8 adet silindirik depo (yağ tankı) kalerifer kazanı sitemi, tam çeki marka 60 tonluk kantar,Taşınmaz Tosmurlu Köyü Organize Sanayi içerisin de olup,Satış ilanına 'Taşınmaz Mersin İli Silifke İlçeki Organize sanayi Bölgesinde yer almakta olduğunu , OSB nin Karma Nitelikte organize sanayi bölgesi olduğunu, OSB uygulama yönetmeliğinin 101 maddesinin b fıkrası gereğinceaşağıda belirtilen yasak işler yapılamayacağını :1) Parlayıcı/patlayıcı/yakıcı maddelerin üretildiği, depolandığı ve dolumunun yapıldığı tesisler,2) Petrokimya kompleksleri,3) Üretiminde kapalı proses, gaz veya sıvı yakıt ve toz kaynaklarında filtre sistemlerini kullanan tesisler hariç; tuğla ve kiremit fabrikaları, kömür yıkama kireç, alçı ve zımpara tesisleri,4) Klor-alkali tesisleri, sülfürik asit, fosforik asit, hidroklorik asit, klor ve benzeri kimyasal maddeler üreten yerler, azot sanayi ve bu sanayi ile entegre gübre fabrikaları,5) Zirai mücadele ilaçları için hammadde üretimi yapan tesisler,6) Asbest, asbest içeren ürünlerin işlenmesi veya dönüştürülmesi yapılan tesisler,7) Ham deri işleme, padok ve sadece hayvan kesimi yapılan tesisler,8) Talk, barit, kalsit, antimuan ve benzeri kırma ve öğütme tesisleri.(2) OSB; karma OSB lerde, yukarıda sayılan tesisler ile OSB nin kuruluş protokolü çerçevesinde kurulması planlanan sektörlerini veya mevcut sektör yapısını, tesisin faaliyetinden kaynaklanan çevresel etkilerini, altyapı ve atıksu arıtma tesislerine etkilerini, herhangi bir olumsuzluk anında tetikleyici etkisini, insanların çalışma ve yaşam koşullarına etkisini dikkate alarak kurulmasında sakınca gördüğü diğer tesislerin kurulmasına ilişkin olarak, üniversite ve konu ile ilgili kurumlardan alınacak raporlar çerçevesinde karar verir. İcra yolu ile satışlarda OSB ce teminat olarak gösterilen ve bu nedenle satışına karar verilen veya katılımcıların borcundan dolayı satışına karar verilen gayrimenkullerin icra yolu ile satışı halinde bakanlık ve OSB alacaklarının öncelikli ödenmesi koşulu ile OSB nin kuruluş protokolünde öngörülen nitelikte sahip alıcılara ve kredi alacaklısı kuruluşa satılması halinde kredi alacaklısı kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip alıcılara veya kredi alacaklısı kuruluşa satış yapılabilir. Taşınmazların kredi alacaklısı kuruluşlara satılması halinde kredi alacaklısı kuruluş satın aldığı taşınmazı OSB kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip gerçek ve tüzel kişilere en geç 2 yıl içerisinde satmak veya aynı nitelikteki gerçek veya tüzel kişilere kiraya vermek zorundadır.Bu husustaki yasaklara aykırılığın mahkemelerce tespiti halinde arsa kimin tasarrufunda olursa olsun ,tahsis veya satış tarihlerindeki bedeliyle geri alınarak bir başka katılımcıya tahsis veya satışı yapılabilir.Alıcı tapusunu aldıktan ve tesisini ikmal ettikten sonra devir veya satış olması halinde OSB nin yeni alıcı ile yapacağı sözleşmede, ilk alıcı ile yaptığı sözleşmede bu ilanın hükümleri çıkarma ve yeni hükümler koyma hakkının olduğu bilinmelidir.Katılımcılara geri alım hakkı şerhi kaldırılarak tapu verilmesi durumunda tapu kaydına taşınmazın icra yoluyla satışı dahil 3. Kişilere devrinde O.S.B." UYGUNLUK " görüşünün alınmasının zorunlu olduğu, Eski katılımcıların verdiği taahütlerin yeni alıcı tarafından daaynen kabul edilmiş sayılacağı, Satış ilanı ve şartnameye İhale kesinleştikten sonra O.S.B. deyapılacak teslim ve tescilden kaynaklanan tüm masrafların İhale alıcısına ait olduğu bilinmesine karar verilmiştir.
Adresi: Tosmurlu Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi 15.Sokak Dış Kapı No:6/ASilifke / MERSİN
Yüzölçümü : 8.752,95 m2Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : Taban alanı katsayısı (kaks);0,55 ve kat alan kat sayısı (taks); 0,70 olduğu
Kıymeti : 2.266.597,50 TL KDV Oranı : %18Kaydındaki Şerhler:Kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 03/10/2018 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 02/11/2018 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : Silifke Adalet Sarayi Silifke İcra Müdürlüğünde -
Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/224 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.03/08/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR