TORBALI SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

İcradan satılık fabrika

TORBALI SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00841821
Şehir : İzmir / Torbalı
Semt-Mahalle : ÇAYBAŞI MAH. / ÇAYBAŞI
Yayınlandığı Gazeteler

AKŞAM 23.07.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
SATIŞ MEMURLUĞU
Dosya No
:
2016/22 Satış
Muhammen Bedeli
:
1397346 TL
Birinci Satış Günü
:
28.09.2018 11:00
İkinci Satış Günü
:
26.10.2018 11:00
Satış Yeri
:
TORBALI ADLİYESİ MÜZAYEDE SALONU

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
TORBALI
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2016/22 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir ili, Torbalı ilçesi Çaybaşı Mah. 1053 parsel sayılı taşınmaz Çaybaşı ile Pamukyazı mahalleleri arasında Aydın Cad. Cepheli, çevresinde Sepici Deri, Tukaş konserve, Zafer, Doğanay ve Şahtaş Tuğla fabrikaları, izmir Müyükşehir İzsu Müdürlüğü Binaları bulunan, Çaybaşı Mahalle Merkezine 1.100mt, Torbalı ilçe merkezine 3,500mt mesafede, alt yapı tesisleri mevcut, belediye hizmetlerinden istifade etmekte, ulaşımı kolaydır. Taşınmaz içerisinde Aydın cad. No:73 adresinde bulunan giriş kapısı demir doğrama sürme kapı, ön cephede bulunan bahçe duvavarı sıvalı ve badanalı, girişin solunda bulunan iki katlı idare binası ve idare binasına bitişik L şeklinde fabrika binası bulunmaktadır.
Fabrika binasının ön cephesinde bulunan idare binası betonarme inşaat tarzında yapılmış, iki katlı, zemin katı 3 oda, giriş holü ve lavabo-wc bölümlerinden ibaret, zeminler seramik ve karo plaka olarak yapılmış, giriş pvc doğramadan sürme kapı, duvar ve tavanlar alçı sıva üzeri plastik badanalı, iç kapılar ahşap doğrama, pencereler pvc doğrama olarak yapılmış, 118,00m2 alanındadır. Üst kata çıkış merdiveni mermer plak basamaklı olarak yapılmıştır. Birinci katı 3 oda giriş holü ve lavabo-wc bölümlerinden ibaret, zeminler seramik ve karo plaka olarak yapılmış, giriş pvc doğrama duvar ve tavanlar alçı sıva üzeri plastik badanalı, iç kapılar ahşap doğrama, pencereler pvc doğrama olarak yapılmış, 118,00 m2 alanındadır.Toplam 236,00 m2 alanında 25-30 yaşlarında olan bina terkedilmiş ve bakımsız durumdadır.
İdare binasına bitişik olarak yapılmış fabrika binası L şeklindedir. Tek katlı betonarme olarak yapılmış binanın betonarme tavan döşümesi olmayıp savace betonarme tavan kirişleri vardır. Çelik çatısının taşıyıcı sistemini tavan kirişleri taşımaktadır. Fabrika binası çatısının üzeri eternit levhalar ile örtülüdür, tuğla il yapılmış duvarların içi ve dışı sıvalı, zemini beton olarak bırakılmıştır. İdare binasına bitişik olan büyük bölümünün ön cephesi üzeri eternit levhalar ile örtülü çelik çatılı, fırın boyalı sandviç panel levhalardan teşkil edilen duvar ile kapatılmak sureti ile ilave bölüm yapılmıştır. Fabrika binasının, parselin kuzey cephesinde kalan küçük bölümünün de ön cephesi duvarının yüzü, fırın boyalı saç levhalar ile kaplanmış, çelik çatısının üzeri eternit levhalar ile örtülüdür, Fabrika binası ve ilave bölüm toplam 1.380,00m2 alanındadır.
Parselin giriş kapısı sürme kapı şeklinde, araç girişine müsait genişlikte, demir doğrama olarak yapılmıştır. Ön cephe de bulunan bahçe duvarı yaklaşık 1,20mt yüksekliğinde, tuğla ile yapılmış, iç ve dış yüzeyleri sıvalıdır. Bekçi kulübesi grişin sağında bulunmakta, tuğla yığma olarak yapılmış sıvalı ve badanalı, 6 m2 alanındadır.
Tapuda Fabrika binasının 84,00m2 komşu 1900 parsele tecavüzü ve Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. Nin 2492 Sayılı Kanun ile ilgili kısıtlaması vardır.

Adresi :Torbalı Çaybaşı Mahallesi.
Yüzölçümü : 3.450,00 m2
İmar Durumu : Torbalı Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 05/12/2016 gün ve 30597936-121.02-E.31086/29682 sayılı yazılarında 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı bulunmamakla birlikte; parsel Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 16/11/2015 tarih ve 18783 sayılı Olur'u ile onaylanan İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı'nda "Sanayi ve Depolama Alanı" olarak markalanmıştır.

Kıymeti : 1.397.346,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Bu parsel üzerinde idari binalı üzerindeki depo fabrika binası depo 1900 nolu parsele teşhir yeri olan tarla 84.00m2 tecavüzlüdür. 10/06/2002 Y.2598,
2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 7. Maddesine göre belirtme, GEDİZ ELEKTİRİK DAĞITIM A.Ş.
2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 7. Maddesine göre belirtme, KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ,
TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA 31/B ŞERHİ

1. Satış Günü : 28/09/2018 günü 11:00 - 11:10 arası
2. Satış Günü : 26/10/2018 günü 11:00 - 11:10 arası
Satış Yeri : TORBALI ADLİYESİ MÜZAYEDE SALONU

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/22 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.17/07/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR