BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık dükkan

BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00846261
Şehir : İstanbul / Bahçelievler
Semt-Mahalle : YENİBOSNA MERKEZ MAH. / YENİBOSNA
: 76
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİYET 02.08.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/360 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
875,000 TL
Birinci Satış Günü
:
17.09.2018 15:50
İkinci Satış Günü
:
17.10.2018 15:50
Satış Yeri
:
BAKIRKÖY ADALET SARAYI SATIŞ MEZAT SALONU

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

BAKIRKÖY

18. İCRA DAİRESİ

2018/360 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı: İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Yenibosna Mah., Bağlar-Köyiçi Mevkii, 1689 Ada, 2 Parsel, 19.498,76 m2 Yüzölçümlü, 122/19200 Arsa Paylı, A6 Blok, Zemin Kat, 5 Nolu Bağımsız Bölüm, Dükkan Nitelikli Taşınmazın Tamamı Satışa Konudur.

Özellikleri: Satışa ilişkin dosyada mevcut 14/05/2018 keşif tarihli bilirkişi raporuna göre "Satışa konu taşınmazın tapunun İstanbul ili, Bahçelievler ilçesi, Yenibosna Mahallesi, Bağlar-Köyiçi mevkii, 1689 ada, 2 parselinde kayıtlı taşınmazı olup, adres olarak Bahçelievler ilçesi, Yenibosna Merkez Mahallesi, Şehit Selim Ayaydın Caddesi, A6 Blok,1A6E dış kapı no.lu, dükkan adresinde yer almaktadır. İlgili tapu müdürlüğünde 13.03.2007 tarih ve 67 sayılı kat irtifakına esas onaylı mimari projede ve yerinde yapılan incelemede; 19.498,76 m2 yüzölçümlü ana taşınmaz arsa üzerine 6 adet blok ve sosyal donatıları ile birlikte inşa edilen siteye Yasemin Konakları adı verilmiştir. Sitenin girişinde güvenlik mevcuttur. A6 Blok binanın; yapı tarzı betonarme karkas, yapı nizamı blok nizam olup bodrum kat+zemin kat + 4 normal kattan oluşmaktadır. Kat irtifakına esas onaylı mimari projeye göre: binanın bodrum katında; sığınak, otopark ve görevli dairesi, zemin katında 7 adet dükkan ve 2 adet konut, normal katların her birinde 4 adet konut olmak üzere toplamda 25 adet bağımsız bölüm tescil edilmiştir. Bloğun dış cephesi sıvalı ve boyalıdır. Mimari projeye göre dosya konusu A6 Blok, zemin katta konumlu, 5 no.lu bağımsız bölüm dükkan dükkanın net alanı:76,08 m2 m2’dir. Söz konusu dükkan tek hacimden ibaret olup arka tarafında lavabo ve pisuvar mevcuttur. Değerleme konusu dükkanın yer döşemesi 1. sınıf seramik kaplı, duvarları sıvalı ve boyalıdır. Dükkanın ön cephesinde camekan ve dükkanın dış kapısı bulunmakta olup camlı alüminyum profil doğramadır. Arka tarafta yer alan lavabo-pisuvar bölümünün zemin ve duvarları seramik kaplıdır. Dükkan beyaz eşya firması tarafından işletilmektedir. Elektrik ve sıhhi tesisatı mevcuttur. Binanın yaşı 11 yıl civarındadır. Binanın yapı sınıfı 1. sınıf inşattır. Satışa konu taşınmazın çok yakınında Atatürk Caddesi ve Güneşli Yolu Caddesi bulunmaktadır. Taşınmazın çevresinde Yenibosna Fatih Ortaokulu ve Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi yer almaktadır. Dosya konusu dükkan ilçenin merkezi bir bölgesinde yer almaktadır. Alt ve üst yapı sorunu çözüme kavuşturulmuş bir bölgede yer almaktadır. Her türlü belediye ve sosyal hizmetlerinden yararlanmaktadır." denilmektedir.

İmar Durumu: Dosyasına sunulan İstanbul Bahçelievler Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 04.06.2018 tarih ve 35345133/115.02.99-8163 sayılı yazısına göre; Bahçelievler İlçesi,Yenibosna Merkez Mahallesi, Güneşli Yolu Cad. No:2, 244ds3a pafta, 1689 ada, 2 parsel sayılı yer 1/1000 ölçekli 21.06.2009 tasdik tarihli Bahçelievler Revizyon Uygulama İmar Planında, Ayrık Nizam, Ticaret+Konut alanında, Kaks:1.50 yapılaşma şartlarında kalmakta olduğu, ancak konu parsel üzerinde Atatürk hava limanı uçuş mania planı kriterleri çevresinde harita şefliğinden verilecek arazi ve hava mania kotlarına göre uygulama yapılacağı, yapının posta adresi; Yenibosna Merkez Mahallesi, Güneşli Yolu Caddesi, No:2 olduğu, İmar işlem dosyasında yapılan tetkikte; 13.03.2007 tarih ve 02/39 sayı ile tadilat ruhsatı tanzim edilen binada A6 Blok Zemin kat 5 no.lu Dükkanın net kullanım alanın 76.08 m2 olduğu tespit edildiği, bildirilmiştir.

Kıymeti : 875.000,00 TL
KDV Oranı : %8
TAŞINMAZ ŞERH / BEYAN / İRTİFAK:
-Beyan : Y.PLANI: 09/04/2007

1. Satış Günü : 17/09/2018 günü 15:50 - 16:00 arası

2. Satış Günü : 17/10/2018 günü 15:50 - 16:00 arası

Satış Yeri : BAKIRKÖY ADALET SARAYI SATIŞ MEZAT SALONU
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SATIŞ ŞARTLARI :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflarile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi , KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâliye resmi, tapu satımharcısatış bedelinden ödenir. Taşınmazın aynından doğan vergi borcu yönünden ise takibin ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan takip olması halindeihale bedelinin dosya alacağını karşılamaması durumunda 7101 sayılı kanunla değişikliğe gidilen İ.İ.K 206. Madde ve 6183 sayılı AATUHK'nun 21/2 maddesi dikkate alınacaktır.

3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekteise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesiuygulanır.

4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

6- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

7 - Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/360 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.30/07/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR