TARSUS İCRA DAİRESİ

İcradan satılık dükkan

TARSUS İCRA DAİRESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00835347
Şehir : Mersin / Tarsus
: 20
Yayınlandığı Gazeteler

TARSUS EKSPRES 12.07.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/10875 ESAS
Muhammen Bedeli
:
40363 TL
Birinci Satış Günü
:
20.09.2018 11:20
İkinci Satış Günü
:
18.10.2018 11:20
Satış Yeri
:
ADALET SARAYI ZEMİN KAT C BLOK MÜZAYEDE SALONU TARSUS/MERSİN

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.TARSUS İCRA DAİRESİ

2018/10875 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Mersin İl, Tarsus İlçe, 919 Ada, 137 Parsel, YEŞİLYURT Mahalle/Köy, 13 Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmaz Yeşilyurt Mah. Şht. İsmail Dinç (4406) Sok. Tanrıverdi Sit. No:2A Tarsus/Mersin adreslidir. Taşınmaz Tanrıverdi Apt. içindedir, etrafında benzer işyeri ve apartman yapılaşması da bulunmaktadır. Alt yapı olanaklarının eksiksiz olduğu bu bölge ulaşım olanakları ve anayola yakınlık nedeniyle tercih edilen bir semttir. Tarsus Belediyesi'nde yapılan araştırmaya göre değerleme konusu taşınmaz belediye sınırları içerisinde yer almaktadır. 15/04/1993 tarih ve 1993/69 sayılı Yeni yapı ruhsatı, 18/03/1998 tarih ve 1998/102 sayılı ilave yapı ve tadilat yapı ruhsatı, 22/12/1999 tarih ve 1999/260 sayılı tadilat yapı ruhsatları bulunmaktadır. 1/1000 ölçekli uygulama imar planı kapsamında "konut" fonksiyonlu olup ayrık nizam , 5 kat yapılaşma şartına haizdir. TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ: Dava konusu işyeri, zemin atta yer almaktadır. iş yerinin 20 m2 yapı alanı bulunmaktadır. zemin katta ve tek bölümden oluşmaktadır. iş yerinde zemin döşemesi seramik ve duvarları sıva üzeri boyalıdır. giriş cemekan demir doğramadan imal edilmiştir, iklimlendirme için klima kullanılmaktadır, iş yeri kuzeybatı cephelidir. DEĞERLEME: Mersin İli Tarsus İlçesi Yeşilyurt Mah. 919 ada 137 parsel sayılı 539,00 m2 alana sahip olup üzerinde bulunan yapının zemin kat 13 bağımsız bölüm numaralı iş yerinin 11/01/2018 tarihi itibariyle değeri tespit edilirken, meskenin; 539,00 arsa içerisinde 1/30=17,97 m2 arsa payına sahip olduğu, yapım yılı ve mevcut hali dikkate alındığında %20 yıpranma payı bulunduğu, arsa birim satış değerinin 1.500 TL/m2 olduğu dikkate alınmış Buna göre:Taşınmaz değeri=arsa değeri+yapı değeri Taşınmaz değeri=(17,97m2x1.500 TL/m2)+(20m2x838 TL/m2x0,80) Taşınmaz değeri=26.955,00 TL+13.408,00 TL olmak üzere 40.363,00 TL olarak hesaplanmıştır.
Adresi : Yeşilyurt Mah. Şht. İsmail Dinç (4406) Sok. Tanrıverdi Sit. No:2A Tarsus / MERSİN
İşyerinin Yüzölçümü : 20 m2
Arsa Payı : 539,00 m2, 1/30=17,97 m2
İmar Durumu : Var , İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı kapsamında "konut" fonksiyonlu olup ayrık nizam , 5 kat yapılaşma şartına haizdir
Kıymeti : 40.363,00 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler : Diğer : tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 20/09/2018 günü 11:20 - 11:25 arası
2. Satış Günü : 18/10/2018 günü 11:20 - 11:25 arası
Satış Yeri : ADALET SARAYI ZEMİN KAT C BLOK MÜZAYEDE SALONU TARSUS/MERSİN

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Ayrıca tellâllık harcı, satış bedelinden ödenecek olup,Resmi Gazetede 15/03/2018 tarihinde yayımlanarak, yayım tarihinde yürürlüğe giren 1701 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki kanununla"Madde 47 - 21/07/1953 tarih ve 6183 sayılı Amme alacaklarının tahsili usulü hakkında kanunun 21 inci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi ""Gümrük resmi, bina ve arazi vergisi gibi eşya ve gayrimenkulün aynından doğan amme alacakları o eşya ve gayrimenkul bedelinden tahsilinde rehinli alacaklardan sonra gelir" şeklinde değiştirilmiş olup, taşınmazın aynından doğan vergi borcunun ipotek borcundan sonra geleceği hükme bağlandı anlaşıldığından taşınmazın aynından doğan vergiler rehin ve ipotek bedelinden sonra ödenecektir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/10875 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.29/06/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR