BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık depolu dükkan

BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00860480
Şehir : İstanbul / Bağcılar
Semt-Mahalle : MAHMUTBEY MAH. / MAHMUTBEY
: 64
Yayınlandığı Gazeteler

SÖZCÜ 09.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/546 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
170,000 TL
Birinci Satış Günü
:
22.10.2018 15:50
İkinci Satış Günü
:
21.11.2018 15:50
Satış Yeri
:
Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ
2018/546 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı:İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Mahmutbey Köyü, Mahmutbey Mevkii, 1749 Ada, 57 Parsel Sayılı 113,88 m2 Yüzölçümlü Arsa Nitelikli Ana Taşınmazda 26/114 Arsa Paylı Zemin Kat 4 Nolu Bağımsız Bölüm Depolu Dükkan Nitelikli Taşınmazın Tamamı Satışa Konudur
Özellikleri: Satışa ilişkin dosyada mevcut13/07/2018 tarihli bilirkişi raporuna göre "Kıymet takdirine konu taşınmaz Mahmutbey Mahallesi, 2634. Sok. No:25 Bağcılar/İstanbul adresinde olup Bölgede zemin katlar ve normal katlar konut fonksiyonlu olarak gelişme göstermiştir.Teknik ve sosyal altyapı tamamlanmış olup kamu hizmetlerinden iyi derecede istifade edilmektedir. Güneşli Erdem Hastanesi, Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu, Bağalar Ahi Evren Anadolu İmam Hatip Lisesi, Altınbaş Üniversitesi, Şehitler Parkı, konu gayrimenkule yakın röper noktalardır. Ulaşım Mahmutbey Metro İstasyonu, Halkalı ve İnönü Caddeleri üzerinden sağlanmaktadır. Atatürk Bulvarı yolu ile, TEM ve D 100 (E -5) karayoluna bağlantısı sağlanır. Ana gayrimenkulun, Bodrum + Zemin ve 3 Normal Kat, toplam 5 katlı betonarme binadır. Bütün bağımsız bölümler konut fonksiyonlu olup, 3. Kat Çatı Piyeslidir. Toplam 5 bağımsız bölüm tescil edilmiştir. Dış cephesi hazır sıva kaplamadır. Bina girişi 2634. sokaktan yapılmıştır. Asansör yoktur. Bina yaklaşık 9 yaşındadır. Değerleme konusu Kat İrtifakı tesisli betonarme binanın bodrum katta iki Bağımsız Bölümün depoları (Dükkan), diğer tüm katlarında bir Bağımsız Bölüm (Daire) şeklinde tasarlanmıştır. Bağımsız bölüm Numarası 4 olan Dükkan zemin + Bodrum kat (depo) şeklinde tasarlanmış ve inşaat edilmiştir. Dükkan girişi 7 basamak subasman kotundadır. Bağımsız bölüm Numarası 4 olan Dükkan (Depolu) toplam, yaklaşık 64 m2'dir. Dükkan içinde, projesin de olmayan iç bölme duvar mevcuttur. Depoya iniş tam döner metal merdiven ile sağlanmaktadır. Dükkan iç zemin seramik ile kaplanmıştır."denilmektedir.
İmar Durumu : Bağcılar Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 20.06.2018 tarih ve 99368494- 310.05E.1734176 sayılı yazısında: Bağcılar ilçesi, Mahmutbey Mahallesi, F21c22a2b (245DS2D) Pafta, 1749 ada, 57 parsel sayılı taşınmaz; 15.09.2008 onanlı, 1/1000 ölçekli Bağcılar Uygulama İmar Planında (PİN:UİP-560) B-4 (Bitişik Nizam dört kat) TİM (Tali İş Merkezi) alanında kaldığı belirtilmiştir.
Kıymeti : 170.000,00 TL
1.SATIŞ GÜNÜ KDV : %8(2018/11674 ve 2018/11750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği)
2.SATIŞ GÜNÜ KDV : %18 (2018/11674 ve 2018/11750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği %8 Kdv oranının iş bu ikinci satış gününe uzatılması halinde %8 Kdv oranı, uzatılmaması halinde %18 Kdv oranı uygulanır)
Kaydındaki Şerhler :Beyan: Otopark bedeline ilişkin taahhütname bulunmaktadır.
Beyan: Yönetim planı 26/03/2010
1. Satış Günü : 22/10/2018 günü 15:50 - 16:00 arası
2. Satış Günü : 21/11/2018 günü 15:50 - 16:00 arası
Satış Yeri : Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu
SATIŞ ŞARTLARI :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflarile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi , KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâliye resmi, tapu satımharcısatış bedelinden ödenir. Taşınmazın aynından doğan vergi borcu yönünden ise takibin ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan takip olması halindeihale bedelinin dosya alacağını karşılamaması durumunda 7101 sayılı kanunla değişikliğe gidilen İ.İ.K 206. Madde ve 6183 sayılı AATUHK'nun 21/2 maddesi dikkate alınacaktır.
3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekteise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesiuygulanır.
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.
7 - Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/546 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.31/08/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR