NİĞDE 1. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık depolu dükkan

NİĞDE 1. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00836370
Şehir : Niğde / Merkez
Semt-Mahalle : ESENBEY MAH. / SUNGURBEY
: 162
Yayınlandığı Gazeteler

MİLAT 12.07.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/3739
Muhammen Bedeli
:
2000000 TL
Birinci Satış Günü
:
06.09.2018 10:00
İkinci Satış Günü
:
04.10.2018 10:00
Satış Yeri
:
YENİ NİĞDE ADALET SARAYI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ MEZAT SATIŞ SALONU

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.NİĞDE 1. İCRA DAİRESİ

2017/3739 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Taşınmazın Özellikleri: Niğde İli, Merkez ilçesi, Esenbey Mahallesi, 207 Ada, 7 Parsel, Zemin Kat, 16 Nolu bağımsız bölümün, tapuda asma katlı, depolu dükkan niteliğinde olduğu, bodrum katında depo, zemin katında dükkan, üst katında ise ön cepheden çekmeli asma kattan ibaret olduğu, tapu müdürlüğündenfotoğrafları çekilen onaylı mimari uygulama projesi ile, halihazırda kullanılan dükkanın mimari planının birbiri ile uyumsuz olduğu tarafımdan tespit edilmiştir. Onaylı mimari proje ve yerinde halihazır kullanım biçimi karşılaştırılmış ve zemin katta ve asma katta 13, 14, 15 ve 16 nolu bağımsız bölümleri oluşturan bölme duvarların yerinden kaldırıldığı ve 4 adet bağımsız bölüm olması gerekirken, birleştirilip tek bağımsız bölüm olarak kullanıldığı, ayrıca asma kata çıkan ve bodrum kat inen merdivenlerin iptal edilip, rezervasyon boşluklarının kapatıldığı, asma kata çıkışın sadece 15 nolu bağımsız bölüm içerisinden, yine bodrum kata inişin 14 nolu bağımsız bölüm içerisinden verildiği, asma kattakı çekme mesafesinin çelik profiller ile döşeme teşkil edilerek yatayda ise betopanlar ile kapatılıp asma tavan yapılmak suretiyle kapatıldığı tespit edilmiştir. Kıymet takdirine konu 16 nolu bağımsız bölümün yapılan bu onaysız tadilatlar ile tek başına bağımsız bölüm olarak kullanılması mümkün bulunmamakla birlikte, onaylı mimari projesine uygun olarak bölme duvarların örülüp, sıvanıp boyanması, merdiven rezervasyon boşluklarının açılıp, merdiven imalatının yapılması ve asma katta çelik profiller ile kapatılan çekme mesafesinin açılması gerekmektedir.
Taşınmazın onaylı mimari projesine göre net kullanım alanı bodrum katta depo olarak 23,70 m2, zemin kat dükkanda 84,12 m2, asma katta ise 55,12 m2 olmak üzere toplamda 162,94 m2 olduğu görülmüştür. Taşınmazın zeminleri seramik kaplı, duvarlar kaba sıva üzerine alçı sıva ve saten alçı, üzerine saten boyalıdır. Dış cephe camekandır. Binanın yaklaşık 16-20 yaş grubu olduğu değerlendirilmektedir.
Dava konusu ticari nitelikli dükkan Ayhan Şahenk Bulvarı ile Emin Erişingil Bulvarının kesişim noktasında Şefik Soyer Meydanına (İmam Hatip Meydanına) 2*2 şeritli 24 METRE genişliğinde yola cephelidir ve köşebaşıdır. Niğde İl merkezi olarak değerlendirilen Valilik binasına 360 mt., kuşuçuşu mesafede bulunmaktadır.Dükkan bodrum kat, zemin kat ve 6 normal katlı binanın zemin katında bulunup, kuzeybatı-güneydoğu olmak üzere iki cephelidir.
Adresi: Esenbey Mah. Şefik Soyer Meydanı, Ayhan Şahenk Bulvarı, Dış KapıNo: 3 Zemin Katİç Kapı : 16Merkez / NİĞDE
Yüzölçümü: 162,94 m2 Arsa Payı : 80/820 Kıymeti: 2.000.000,00 TLKDV Oranı: %18
İmar Durumu: İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında taşınmazın imar dukumunun bitişik nizam en fazla 7 katlıticaretalanı niteliğinde olup, kuzey cephesinden 24 m genişliğinde yol geçmektedir.
Kaydındaki Şerhler : Taşınmaz üzerinde Niğde 2. Asliye Hukuk Mahk 19/07/2017 tarih 2017/206 Esas sayılı ihtiyati tedbir şerhi mevcut olup, mahkeme ile yapılan yazışmada ihtiyati tedbirin cebri satışa engel olup olmadığı sorulmuş, ilgili mahkemenin 14/11/2017 tarih 2017/206 Esas sayılı yazıları ile tedbirin cebri satışları kapsamadığı, satışa engel bir durum olmadığı ancak üzerindeki tedbirle satışının yapılmasının uygun olacağı belirtilmiştir.
1. Satış Günü: 06/09/2018 günü 10:00 - 10:05 arası2. Satış Günü: 04/10/2018 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : YENİ NİĞDE ADALET SARAYI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ MEZAT SATIŞ SALONU -NİĞDE -
Satış şartları : 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/3739 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR