İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık büro (Çoklu satış)

İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00874961
Şehir : İstanbul / Fatih
Semt-Mahalle : HOBYAR MAH. / SİRKECİ
: 15
Yayınlandığı Gazeteler

HÜRRİYET 12.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/4963 ESAS
Muhammen Bedeli
:
50000 TL
Birinci Satış Günü
:
12.11.2018 15:50
İkinci Satış Günü
:
13.12.2018 15:50
Satış Yeri
:
İSTANBUL 10.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ MEZAT SALONU

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ
2017/4963
ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : İstanbul İli,Fatih İlçesi, Hoybar Mahallesi, 307 ada, 75 parsel sayılı 195,00m2 miktarlı kat mülkiyeti tesisli bir bodrum bir zemin dört normal bir çekme katlı kargir işyeri vasıflıtaşınmazda;110/10000 arsa paylı çekme kat (20) nolu işyeri büronun tamamı.
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz; Fatih İlçesi, Hobyar Mahallesi, Hanımeli Sokakta, tapunun 307 ada, 75 parsel sayılı numarasında kayıtlı ve Hanımeli Sokaktan 8 dış kapı numarası alan 195,00m2 miktarlı kat mülkiyeti tesisli kargir Emek Han isimli taşınmazda 110/10000 arsa paylı çekme kat (20) nolu işyeri büro vasıflı taşınmazın tamamı niteliğindedir. 110/10000 arsa paylı çekme kat (20) nolu işyeri büro vasıflı taşınmaz; Hanımeli Sokak cepheli konumda bulunan Emek Han, bodrum kat+ zemin kat+ 4 normal kat+ çekme kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, blok nizamda, 2.sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiştir. Çekme katta bulunan (20) nolu işyeri büro vasıflı taşınmaz iç ölçüleri itibari ile 15,00m2 alana sahip, beton zeminli, duvarları sıvalı ve boyasızdır. Kapsamlı bir şekilde bakım ve onanma ihtiyacı bulunmaktadır.
Satışa konu taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda, ticaret alanında yer almaktadır.
İmar Durumu : Fatih Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.03.2017 tarih, 1583 sayılı imar durum belgesine söz konusu taşınmaz; İstanbul IV Numaralı, İstanbul I Numaralı Yenileme Alanları, İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca uygun bulunarak Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 04.10.2012 tarihinde onaylanan, Fatih İlçesi, Kentsel, Tarihi, Kentsel Arkeolojik, I.Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında, 3.Derece Koruma Bölgesinde, kısmen yol, kısmen 2.Derece Ticaret Alanında kalma olup, 2.Derece Ticaret Alanında kalan yer H:12,50mt. irtifa almaktadır denilmiştir.
Kıymeti : 50.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Muhtelif haciz şerhleri mevcut olup tapu kaydı gibidir.
1. Satış Günü : 12/11/2018 günü 15:50 - 16:00 arası
2. Satış Günü : 13/12/2018 günü 15:50 - 16:00 arası
Satış Yeri : İSTANBUL 10.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ MEZAT SALONU -
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : İstanbul İli,Fatih İlçesi, Hoybar Mahallesi, 307 ada, 75 parsel sayılı 195,00m2 miktarlı kat mülkiyeti tesisli bir bodrum bir zemin dört normal bir çekme katlı kargir işyeri vasıflı taşınmazda;410/10000 arsa paylı çekme kat (21) nolu işyeri büronun tamamı.
Özellikleri :Satışa konu taşınmaz; Fatih İlçesi, Hobyar Mahallesi, Hanımeli Sokakta, tapunun 307 ada, 75 parsel sayılı numarasında kayıtlı ve Hanımeli Sokaktan 8 dış kapı numarası alan 195,00m2 miktarlı kat mülkiyeti tesisli kargir Emek Han isimli taşınmazda 410/10000 arsa paylı çekme kat (21) nolu işyeri büro vasıflı taşınmazları tamamı niteliğindedir. 410/10000 arsa paylı çekme kat (21) nolu işyeri büro vasıflı taşınmaz; Hanımeli Sokak cepheli konumda bulunan Emek Han, bodrum kat+ zemin kat+ 4 normal kat+ çekme kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, blok nizamda, 2.sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiştir. Çekme katta bulunan (21) nolu işyeri büro vasıflı taşınmaz iç ölçüleri itibari ile 15,00m2 alana sahip, beton zeminli, duvarları sıvalı ve boyasızdır. Kapsamlı bir şekilde bakım ve onanma ihtiyacı bulunmaktadır.
Satışa konu taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda, ticaret alanında yer almaktadır.
İmar Durumu : Fatih Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.03.2017 tarih, 1583 sayılı imar durum belgesine söz konusu taşınmaz; İstanbul IV Numaralı, İstanbul I Numaralı Yenileme Alanları, İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca uygun bulunarak Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 04.10.2012 tarihinde onaylanan, Fatih İlçesi, Kentsel, Tarihi, Kentsel Arkeolojik, I.Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında, 3.Derece Koruma Bölgesinde, kısmen yol, kısmen 2.Derece Ticaret Alanında kalma olup, 2.Derece Ticaret Alanında kalan yer H:12,50mt. irtifa almaktadır denilmiştir.
Kıymeti : 60.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Muhtelif haciz şerhleri mevcut olup tapu kaydı gibidir.
1. Satış Günü : 12/11/2018 günü 16:10 - 16:20 arası
2. Satış Günü : 13/12/2018 günü 16:10 - 16:20 arası
Satış Yeri : İSTANBUL 10.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ MEZAT SALONU -
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesini İstanbul 10.İcra Müdürlüğü T. Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı hesabımıza T.C kimlik ve dosya numarası yazılarakyatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanları Müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olmasıve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İİK.127.Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanentebliğ olunur.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/4963 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.18/07/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR