ANTALYA 1. İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık akaryakıt istasyonu

ANTALYA 1. İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00888345
Şehir : Antalya / Aksu
Açık Alan m² : 3339
Pompa Sayısı : 4
Yayınlandığı Gazeteler

STAR 05.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/697 ESAS
Muhammen Bedeli
:
405,943 TL
Birinci Satış Günü
:
18.12.2018 14:30
İkinci Satış Günü
:
18.01.2019 14:30
Satış Yeri
:
1. İcra Müdürlüğü Önü - Antalya Adalet Sarayı MURATPAŞA / ANTALYA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ANTALYA
1. İCRA DAİRESİ

2018/697 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Aksu İlçe, 1592 Parsel, KÖSELER Mahalle/Köy, Antalya İli, Aksu İlçesi, Köseler Mah. 1592 Parsel tapu kaydı, çapı, krokisi yerine aynen uymaktadır. Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/07/2017 tarih ve 594 sayılı kararı ile onaylanan 1/25000 ölçekli nazım İmar planında bir kısmı tarım alanı, bir kısmı ise birinci derece yol olarak gözüktüğü, 1 7 5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının bulunmadığı belirtilmiştir. Parsel üzerinde Petrol Ofisi A.Ş. lehine 08/09/1995 başlangıç tarihli 20 yıllık intifa hakkı bulunmaktadır. Kuş uçumu mesafesi Antalya-Isparta Karayoluna cepheli olup Antalya Isparta yol ayrımına 26050,00 metre, Havaalanına 29350,00 metre Aksu ilçe merkezine 25900,00 metre, Antalya il merkezine 34500,00 metre mesafededir. 1592 Parsel her ne kadar zeytinlik vasfında gözükse de üzerinde zeytin ağaçları olmayıp akaryakıt satış istasyonu ve müştemilatları bulunmaktadır. Parsel üzerinde 15,50 x 9,00 metre ebatlarında tek kat market, yağ satış ünitesi, bay ve bayan tuvaletlerinin bulunduğu akaryakıt satış binası, 18,00 x 15,00 metre ebatlarında kanopi, dört adet akaryakıt pompası, 25,00 x 5,00 metre ebatlarında tek katlı yığma yapı özellikli mescit ve depolardan oluşan yapı, saha betonu, LPG tankı alanı gibi üniteler bulunmaktadır. Topoğrafik yapısı düze yakındır. Yakın çevresinde su ve elektrik alt yapısı bulunmaktadır. Parsel üzerindeki akaryakıt satış binası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapı yaklaşık çizelgesine göre 3. sınıf A grubu yapı statüsünde olup, 2017 yılı m2 rayiç bedeli 694,00 TL' dir. Yapı yaklaşık olarak 20-25 yıllık olup yıpranma oranı %25 dir. Yapının değeri 15,50x9,00x694,00x075=72609,75 TL dir. Parsel üzerindeki kanopi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapı yaklaşık çizelgesine göre 1. Sınıf A grubu yapı statüsünde olup, 2017 yılı M2 rayiç bedeli 133,00 TL' dir. Yapı yaklaşık olarak 20-25 yıllık olup, yıprannma oranı %25 tir. Kanopinin değeri 18,00x15,00x133,00x0,75=26932,50 TL dir. Parsel üzerindeki mescit ve depolar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapı yaklaşık çizelgesine göre 2. sınıf B grubu yapı statüsünde olup, 2017 yılı m2 rayiç bedeli 419,00 TL' dir. Yapı yaklaşık olarak 20-25 yıllık olup yıpranma oranı %25 tir. Yapının değeri 25,00x5,00x419,00x075=39281,25 TL' dir. Parsel üzerindeki yapıların toplam değeri 72609,75+26932,50+39281,25=138823,50 TL dir. Ana gayrimenkulun konum, vs. faktörleri ile emsal karşılaştırılmaları ve mahalli alım satım rayiçleri dikkate alındığında M2 rayiç değeri 80,00 TL olarak takdir edilmiştir. Parselin değeri 3339,00 x 80,00 =267120,00 TL dir. Üzerindeki muhtesatlarla beraber toplam değeri 267120,00+138823,50= 405.943,50 TL dir. İlk ihale tarihi olan 18/12/2018 tarihinde KDV oranı Resmi Gazete 31/12/2018 tarih 30581 sayılı ilanı gereğince %8 olacak olup ihalenin 2. satışa kalması halinde 18/01/2019 tarihinde KDV oranı düzenleme gelmemesi halinde %18 olarak alınacaktır.
Adresi : Antalya İl, Aksu İlçe, 1592 Parsel, KÖSELER Mahalle/Köy, Antalya İli, Aksu İlçesi, Köseler Mah. 1592 Parsel
Yüzölçümü : 3.339 m2
Arsa Payı : 1/1
İmar Durumu : İmar bilgisi ilan içerisinde yazmaktadır.
Kıymeti : 405.943,50 TL
KDV Oranı : 18/12/2018 tarihinde ihale olması halinde%8 , ikinci ihale 18/01/2019 tarihinde KDV düzenlenmesinde değişiklik olmaması halinde %18 olacaktır.
Kaydındaki Şerhler : Kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 18/12/2018 günü 14:30 - 14:40 arası
2. Satış Günü : 18/01/2019 günü 14:30 - 14:40 arası
Satış Yeri : 1. İcra Müdürlüğü Önü - Antalya Adalet Sarayı MURATPAŞA / ANTALYA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/697 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.01/11/2018

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR