GAZİOSMANPAŞA 3. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık 4.009 m2 kargir fabrika

GAZİOSMANPAŞA 3. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00874796
Şehir : İstanbul / Gaziosmanpaşa
Yayınlandığı Gazeteler

HÜRRİYET 13.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2016/1679 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
21946245 TL
Birinci Satış Günü
:
03.12.2018 10:00
İkinci Satış Günü
:
28.10.2018 10:00
Satış Yeri
:
Gaziosmanpaşa 3. İcra Müdürlüğü

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
GAZİOSMANPAŞA
3. İCRA DAİRESİ

2016/1679 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :İstanbul İli Gaziosmanpaşa İlçesi Küçükköy (Kadir Akdoğan Caddesi No:2) 3775 parsel sayılı 4.009,00 m2 miktarındaki Kargir Fabrika.Parsel üzerinde değişik durumda binaların bulunduğu anlaşılmıştır. Binaların bir kısmı tek kattan ibaret yığma sistemle inşa edilmiş, üzerleri eternit çatı kaplamalı olduğu, depo olarak kullanıldığı,bir kısmının yine yığma sistemle inşa edilmiş iki kattan ibaret özel cephe kaplamalı depo ve ofislerden ibaret olduğu anlaşılmıştır. Parsel üzerindeki binaların sırasıyla 468,10m2 satış ve depolama, 1.091,50 m2 depolama ve ofisler, 731,60 m2 depolama, 174,08 m2 depolama, 66,88 m2 depolama, 68,20 m2 depolama ve 20,24 m2 depolama olarak sıralanmış olduğu parsel üzerindeki binaların toplam alanının 2.620,60 m2 olduğu anlaşılmıştır.
İmar Durumu :Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünün 15.02.2018 tarih ve E.1552-2308 sayılı yazılarına göre; Gaziosmanpaşa ilçesi Küçükköy 16 pafta 3775 parsel 07.08.2006 tasdik tarihli ve 1/1000 ölçekli TEM Güneyi Revizyon Uygulama İmar planında kısmen yol alanında,kısmen su kaynak ve galerileri koruma alanında, kısmen de bitişik nizam 3 katlı Ticaret+Hizmet(T2) alanında kalmakta olduğu, T2 alanlarında maksimum e:1,50 Hmaks:11,50 m yi aşmayacaktır olarak belirtilmiştir.Ancak 3775 parselin de içerisinde bulunduğu alan 24.12.2012 tarihli ve 2012/4099 sayılı Bakanlar Kurulu kararına istinaden 26.01.2013 tarihli ve 28540 sayılı resmi gazetede yayımlanarak 6306 sayılı Afet riske altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında Kanun kapsamında"RİSKLİ ALAN" ilan edilmiş olduğu,söz konusu yasa kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının belirlediği hususlarda Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığına geçici olarak yetkilendirilmiş olduğu belirtilmektedir. Bu yetkiler kapsamında hazırlanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planlarında 3775 parsel kısmen park ve yeşil alanlarda, kısmen de yol alanında kalmakta olduğu , 1/1000 ölçekli plan çalışmalarının devam etmekte olduğu belirtilmiştir. Ayrıca söz konusu parselin kısmen Kırçeşme su kaynakları ve galeri koruma alanında, kısmen Küçükköy Deresi Taşkın önleme alan sınırı içerisinde kalmakta olduğundan İSKİgörüşü ve Kültür vei Turizm Bakanlığı İstanbul 1 numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu kararı doğrultusunda uygulama yapılacağı belirtilmiştir.
Kıymeti : 21.946.245,30 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 03/12/2018 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü : 28/12/2018 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri : Gaziosmanpaşa 3. İcra Müdürlüğü
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/1679 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.08/10/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR