İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık 2 adet imalathane hissesi (çoklu satış)

İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00861894
Şehir : İstanbul / Bayrampaşa
Açık Alan m² : 300
Kat Sayısı : 5
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ AKİT 14.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/1292 ESAS
Muhammen Bedeli
:
1,320,000 TL
Birinci Satış Günü
:
19.11.2018 16:10
İkinci Satış Günü
:
20.12.2018 16:10
Satış Yeri
:
İSTANBUL 10.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ MEZAT SALONU(1.KAT B BLOK, B3-136 NUMARALI ODA) -

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ

2018/1292 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN Tapu Kaydı : İstanbul İli, Bayrampaşa İlçesi, Topçular Mahallesi, 434 ada, 218 parsel noda kayıtlı, kat Mülkiyetli, 11.214.25 m2 yüzölçümlü, ana taşınmaz niteliği 5 katlı,15 depo, 4 çay ocağı olan 281 İmalathaneli Kargir Sanayi Sitesi olan taşınmazlarda, imalathane nitelikli 1 .kat 223 nolu bağımsız bölümün 1/2 hissesi.

Özellikleri :Söz konusu satışı istenen taşınmaz; 434 ada, 218 nolu parselde kayıtlı İstanbul İli Bayrampaşa İlçesi, Orta Mahallesi, Maltepe Caddesi, Emintaş Akel Sanayi Sitesi Kapı No:10 adresindeki 5 katlı, 15 Depo, 4 Çay Ocağı olan 281 İmalathaneli Kargir Sanayi Sitesi olan Betonarme Karkas Bina tarzındaki yapının, 1. kat 223 nolu Nolu bağımsız bölümün olduğu yerdir.Söz konusu 223 nolu bağımsız bölüm malzeme depo edildiği görülmüştür. Bağımsız bölüm asma katlı olup, toplamda yaklaşık olarak net 300.00 m2 civarındadır. Bağımsız bölüm koridora cepheli,alüminyum çerçeveli ve camekanlıdır. Suyu ve elektriği mevcut olup, 1/2 hissesi borçlu adına kayıtlıdır.

İmar Durumu : Bayrampaşa Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 09.03.2018 tarih ve 201802379 sayılı yazılarında; Bayrampaşa İlçesi, Orta Mahallesi, Maltepe Caddesi 69 pafta, 434 ada, 218 parsel nolu yer; 21.11.2005 tarih 1/1000 ölçekli Bayrampaşa Revizyon Uygulama imar Planında ayrık nizam TAKS: 40.KAKS: 2.00 olup, Ticaret + Hizmet alanında kalmaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2012 gün ve 173 sayılı kararı ile tadilen, 12.09.2012 gün ve 1823 sayılı kararı ile aynen kabul edilen silüet yükseklik kararlarına uyulacak olup avan projeye göre uygulama yapılacaktır. Söz konusu parselin 2018 yılı sokak m2 birim rayiç değeri 2.135.92 TL dir. İşlem dosyasının tetkikinde 12.12.1977 tarihinde yapı ruhsatı aldığı, onaylı mimari projesinde 223 nolu bağımsız bölümün kullanım alanının 150.00 m2 nin üstünde olduğu imar yazılarından anlaşılmaktadır.

Kıymeti : 1.320.000,00 TL(1/2 hissesi)

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : T.E.K. lehine seneliği 1 TL.den 99 yıl süre ile kira sözleşmesi şerhi 01.06.1988 T. Yev.2293şerhi mevcut olup tapu kaydı gibidir.

1. Satış Günü : 19/11/2018 günü 16:10 - 16:20 arası

2. Satış Günü : 20/12/2018 günü 16:10 - 16:20 arası

Satış Yeri : İSTANBUL 10.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ MEZAT SALONU(1.KAT B BLOK, B3-136 NUMARALI ODA) -
-----------------------------------------------------------------------------------

2 NO'LU TAŞINMAZIN Tapu Kaydı : İstanbul İli, Bayrampaşa İlçesi, Topçular Mahallesi, 434 ada, 218 parsel noda kayıtlı, kat Mülkiyetli, 11.214.25 m2 yüzölçümlü, ana taşınmaz niteliği 5 katlı,15 depo, 4 çay ocağı olan 281 İmalathaneli Kargir Sanayi Sitesi olan taşınmazlarda, imalathane nitelikli 1 .kat 224 nolu bağımsız bölümün1/2 hissesi.

Özellikleri :Söz konusu satışı istenen taşınmaz; 434 ada, 218 nolu parselde kayıtlı İstanbul İli Bayrampaşa İlçesi, Orta Mahallesi, Maltepe Caddesi, Emintaş Akel Sanayi Sitesi Kapı No:10 adresindeki 5 katlı, 15 Depo, 4 Çay Ocağı olan 281 İmalathaneli Kargir Sanayi Sitesi olan Betonarme Karkas Bina tarzındaki yapının, 1. kat 224 nolu Nolu bağımsız bölümün olduğu yerdir.Söz konusu 224 nolu bağımsız bölüm iş yeri olarak kirada ve konfeksiyon makineleri üzerine faaliyet gösterdiği ve kullanılır şekilde dizayn edildiği tespit edilmiştir.Bağımsız bölüm asma katlı olup, toplamda yaklaşık olarak net 330.00 m2 civarındadır. Bağımsız bölüm koridora cepheli,alüminyum çerçeveli ve camekanlıdır. Suyu ve elektriği mevcut olup, 1/2 hissesi borçlu adına kayıtlıdır.

İmar Durumu :Bayrampaşa Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 09.03.2018 tarih ve 201802379 sayılı yazılarında; Bayrampaşa İlçesi, Orta Mahallesi, Maltepe Caddesi 69 pafta, 434 ada, 218 parsel nolu yer; 21.11.2005 tarih 1/1000 ölçekli Bayrampaşa Revizyon Uygulama imar Planında ayrık nizam TAKS: 40.KAKS: 2.00 olup, Ticaret + Hizmet alanında kalmaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2012 gün ve 173 sayılı kararı ile tadilen, 12.09.2012 gün ve 1823 sayılı kararı ile aynen kabul edilen silüet yükseklik kararlarına uyulacak olup avan projeye göre uygulama yapılacaktır.Söz konusu parselin 2018 yılı sokak m2 birim rayiç değeri 2.135.92 TL dir. İşlem dosyasının tetkikinde 12.12.1977 tarihinde yapı ruhsatı aldığı, onaylı mimari projesinde224 nolu bağımsız bölümün kullanım alanının 150.00 m2 nin üstünde olduğu imar yazılarından anlaşılmaktadır.

Kıymeti : 1.200.000,00 TL(1/2 hissesi)

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : T.E.K. lehine seneliği 1 TL.den 99 yıl süre ile kira sözleşmesi şerhi 01.06.1988 T. Yev.2293şerhi mevcut olup tapu kaydı gibidir.

1. Satış Günü : 19/11/2018 günü 16:30 - 16:40 arası

2. Satış Günü : 20/12/2018 günü 16:30 - 16:40 arası

Satış Yeri : İSTANBUL 10.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ MEZAT SALONU(1. KAT B BLOK, B3-136 NUMARALI ODA) -

-------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesini İstanbul 10.İcra Müdürlüğü T. Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı hesabımıza T.C kimlik ve dosya numarası yazılarakyatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanları Müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olmasıve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İİK.127.Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanentebliğ olunur.7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/1292 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.28/08/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR