HÜYÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Hüyük Belediyesine ait gayrimenkuller kiraya verilecektir

HÜYÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01026553
Şehir : Konya
Yayınlandığı Gazeteler

HÜYÜK GÜNDEM 19.07.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda yazılı 30 Adet gayrimenkul, 2886 sayılı kanunun 45. Maddesine göre açık artırma usulü ile kiraya verilecektir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
08.08.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Başkanlık odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

HÜYÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda yazılı 30 Adet gayrimenkul, 2886 sayılı kanunun 45. Maddesine göre açık artırma usulü ile kiraya verilecektir.

SIRA
NO
İLÇESİ/
MAHALLESİ
MEVKİSİ/YER CİNSİ M2 MUHAM
MEN BEDEL
(TL)
GEÇİCİ
TEMİNAT
% 3- 30
KİRA
SÜRESİ/YIL
1 Akdağ Akdağ Park Restaurant Zemin kat. Büfe ve açık alan 250 1.000
Aylık
1.500
3
2 Burunsuz Şehit Hasan Hüseyin Günay cad. No: 18 (Eski Hizmet Binası) Dükkan
130
1.000
Aylık
3.000 3
3 Çamlıca 111019 sok No: 1 Dükkan 70 50
Aylık
54 3
4 Çavuş Karaimamoğlu cad. 6/A Dükkan 64 150
Aylık
540 3
5 Çavuş Karaimamoğlu cad. 6/C Dükkan 16 50
Aylık
54 3
6 Çavuş Karaimamoğlu cad. 6/D Dükkan 16 50
Aylık
54 3
7 Çavuş Karaimamoğlu cad. 8/A Dükkan 16 50
Aylık
54 3
8 Çavuş Karaimamoğlu cad. 8/B Dükkan 16 50
Aylık
54 3
9 Çavuş Karaimamoğlu cad. 8/E Dükkan 32 115
Aylık
125 3
10 İlmen 4 nolu Hal dükkanı Dükkan 24 750
Sezonluk
70 3
11 Kıreli Sönmez cad .No: 28/B Eski sanayi zemin kat Dükkan 80 450
Aylık
490 3
12 Kıreli Sönmez cad. No: 28/C Eski san . 1 .kat Dükkan 100 430
Aylık
470 3
13 Kıreli Isparta Çevre yolu cad. No: 1500/5 Dükkan 50 335
Aylık
365 3
14 Kıreli Isparta Çevre yolu cad. 127 nolu Dükkan 20 225
Aylık
1.215 3
15 Kıreli Isparta Çevre yolu cad. 128 nolu Dükkan 20 185
Aylık
999 3
16 Kıreli Piknik Alanı Büfe Büfe 270 250
Aylık
270 3
17 İmrenler Ormanlık Damlıgol C tipi Mesire Yeri Kır Lokantası Dükkan 500 1.000
Aylık
1.080 3
18 Selki Yeni lojman 2.kat 1 nolu Lojman - 235
Aylık
255 3
19 Selki Yeni lojman 2.kat 2 nolu Lojman - 235
Aylık
255 3
20
Selki
Yeni lojman 2.kat 4 nolu Lojman
-
235
Aylık
255 3
21 Selki Yeni lojman 3. Kat 5 nolu Lojman - 235
Aylık
255 3
22 Selki Yeni lojman 4.kat 9 nolu Lojman
-
235
Aylık
255 3
23 Selki Yeni lojman 4.kat 10 nolu Lojman
-
235
Aylık
255 3
24 Selki Eski lojman 2.kat 8 nolu Kuzey Cephe Lojman - 170
Aylık
185 3
25 Selki Eski lojman 3.kat 10 nolu Güney Cephe Lojman - 170
Aylık
185 3
26 Selki Eski lojman 3.kat 12 nolu Kuzey Cephe Lojman - 170
Aylık
185 3
27 Selki 112456 sok . Eski lojman altı dükkan Dükkan 40 130
Aylık
936 3
28 Selki Yeni lojman 1.kat 3 nolu Dükkan 30 130
Aylık
140 3
29 Selki Yeni lojman 1.kat 6 nolu Dükkan
30
130
Aylık
140 3
30 Selki 112457 sok. No:7/2 1. Kat Lojman - 170
Aylık
185 3


1- İhale 08.08.2019 Perşembe günü saat 14:00 te Belediye Başkanlık odasında peş peşe sıra numarasına göre yapılacaktır.
2- Kira süresi 3 (Üç) yıldır.
3- İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için bir dilekçe ile istenen belgeler,

A-Kişi ise;
a) Teminat alındı belgesi
b) Nüfus cüzdanı fotokopisi
c) Belediyeden borcu yoktur belgesi
d) İkamet belgesi
B) Ortak Girişimci ise;
a) Teminat alındı belgesi
b) Ortak girişim beyannamesi
c) Tebligat Adresi
d) İmza Sirküleri
e) Belediyeden borcu yoktur belgesi

C) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususlara tevsik eden belge, ihaleye katılacaklar için yetki belgesi ve noterden tasdikli imza sirküleri.
4- İştirakçilerin ihale için istenilen evrakları 07/08/2019 Çarşamba günü saat 17.00’ ye kadar Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
5-Şartname belediyemiz ilan panosundan ve Mali Hizmetler Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde görülebilir.İlan olunur.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR