KASTAMONU TAŞKÖPRÜ DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ

Hastane büfesi kiraya verilecektir

KASTAMONU TAŞKÖPRÜ DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00873129
Şehir : Kastamonu / Taşköprü
Yayınlandığı Gazeteler

TAŞKÖPRÜ POSTASI 05.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Taşköprü Devlet Hastanesi bünyesinde kurulu bulunan 30 m2 kapalı alan 24 ay büfe işletilmesi işi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
15.10.2018 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Taşköprü Devlet Hastanesi Toplantı Odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Pazarlık Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TAŞKÖPRÜ DEVLET HASTANESI
BÜFE KİRALAMA İHALE İLANI

1- İlçemiz Taşköprü Devlet Hastanesi bünyesinde kurulu bulunan 30 m2 kapalı alan 24 ay büfe işletilmesi işi 2886 Sayılı Devlet ihale kanunu 51 — g. Maddesi Pa7arlık Usulü ile kiraya verilecektir.
2- İhale 15.10.2018 tarihinde saat 15: 00 da Taşköprü Devlet Hastanesi Toplantı Odasında yapılacaktır.
3- ihale dokümanı ve genel şartnameler, Taşköprü Devlet hastanesi satın alma biriminde görülebilir ve ihaleye katılmak isteyenlerin, hastanemizin T.C. Halk Bankası Kastamonu Merkez Şube IBAN NO : TR53 0001 2009 4820 0044 0000 17 nolu hesaba 50,00 TL. makbuz karşılığı aynı adresten temin edilebilir.
4- Telgraf telefon veya faksla yapılacak müracaat teldifler kabul edilmez
5- İHALEDE ISTENECEK BELGELER .
5.1 İhaleye iştirak etmek isteyenlerin, ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
5.2 İhaleye iştirak etmek isteyenlerin, ihale başlangıç saatine kadar hastanemizin T.C. Kastamonu Halk Bankası Merkez Şubesi Iban No : TR 53 0001 2009 4820 0044 0000 17 nolu hesaba yatıracaklan geçici teminat bedeli 1.000,00 TL. geçici teminat makbuzu veya 2886 Sayılı Devlet İhale kanuna göre düzenlenmiş teminat mektubu (banka teyit yazısı ile birlikte )
5.3 Teklif mektubu
5.4 Adres beyanı.
5.5 Gerçek kişilerden T.C. kimlik fotokopisi,
5.6 Tüzel kişilerden vergi kimlik numarasını belirtir belge.
5.7 İmza sirküleri : ihaleye gerçek kişi olarak katılacak olanlardan noter tasdikli imza sirküsü aslı
veya fotokopisi.
5.8 ihaleye tüzel kişi olarak katılacaksa ticari sicil kaydı ve noter tasdikli imza sirküsü aslı veya
fotokopisi:
5.9 Vekaleten ihaleye katılacaldarm noter tasdikli vekaletname ve noter tasdikli imza sirküsü.
5.10 Büfe, Kafe, Kafetarya, Kahve, Çay ocağı, Pastane, Market ve benzeri iş ve işlemlerini yapıldığını gösteren belge veya Kamu veya özel kurumlarda ihale konusu iş işlemlere ait onaylı belge veya sözleşme metni birer sureti veya onaylı fotokopisi ihale teklif dosyasında yer alacaktır.
6- ihaleye katılmak isteyen isteklilerin 5. Maddede kendilerini belirtir durumları gösterir belgeleri A4 zarf içerisine konulacak ve zarfın üzeri ihaleye teklif verenlerin isim, adres, telefon numaralı yazılı olacaktır. ihaleyi yapan idarenin adı ve ihale konusu işin adı, ihale tarihi yazılı olacaktır.
7- Hastanemiz ihale tarihi ve saatinde ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR