KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Halı saha ve kafeterya kiraya verilecektir

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Atatürk Mahallesi 2627 Sokak No:36’da bulunan 2 adet Halı Saha ve Kafeterya
İşin Yapılacağı Yer
:
Atatürk Mahallesi 2627 Sokak No:36
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.12.2018 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kepez Belediyesi Encümen Toplantı Odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


Tasarrufu Belediyemize ait Atatürk Mahallesi 2627 Sokak No:36’da bulunan 2 adet Halı Saha ve Kafeterya ilk yıl aylık 8.000,00.-TL+KDV muhammen bedelle ve İhale üzerinde kalan kişi veya kuruluşun Belediyemizin hazırlamış olduğu ihale dokümanı ve ekinde verilen Proje de belirtilmiş olan imalatların masrafları yüklenici tarafından karşılanması kaydı ile 18/12/2018 tarih Saat:15.00’de 5 (beş) yıllığına, (İhale Geçici Teminat Bedeli 5 (Beş) yıllık muhammen bedel olan 480.000,00-TL’nin %10’u olan 48.000,00-TL) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile İhale Şartnamesi ve teknik şartname dahilinde, Kepez Belediyesi Encümen Toplantı Odasında Belediye Encümenince ihale edilecektir.

GERÇEK KİŞİLERDEN;

 1. Nüfus Cüzdanı Örneği yeni onaylı,
 2. Kanuni İkametgâh Belgesi (son 1 ay içinde alınmış olacak)
 3. İhale geçici teminat mektubu veya makbuzu ( İhale geçici teminat Belediyemiz veznesine nakit olarak yatırabileceği gibi bankalar tarafından düzenlenen geçici teminat mektupları geçerli olup, geçici teminat mektubu geçerlilik süresi süresiz olmalıdır.)
 4. Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış borcu yoktur yazısı,
 5. İhale Şartname alındı makbuzu ve istekli tarafından her sayfası imzalanmış İhale Şartnamesi,
 6. Noter onaylı İmza Beyannamesi aslı ya da noter onaylı sureti,
 7. Vekâleten katılıyorsa noter onaylı vekâletname ve imza beyannamesi,


TÜZEL KİŞİLERDEN;

 1. Noter onaylı imza sirküleri veya noter onaylı sureti
 2. 2018 Yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası Faaliyet Belgesi
 3. Tüzel kişiliğe ait son durumu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi aslı ya da Ticaret Odası tarafından onaylanmış suretleri,
 4. İhale geçici teminat mektubu veya makbuzu ( İhale geçici teminat Belediyemiz veznesine nakit olarak yatırabileceği gibi bankalar tarafından düzenlenen geçici teminat mektupları geçerli olup, geçici teminat mektubu geçerlilik süresi süresiz olmalıdır.)
 5. Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış borcu yoktur yazısı,
 6. İhale Şartname alındı makbuzu ve istekli tarafından her sayfası imzalanmış İhale Şartnamesi,
 7. Noter onaylı İmza Beyannamesi aslı ya da noter onaylı sureti,

İhaleye katılmak isteyenler 250,00-TL karşılığında ihale şartnamesini Mali Hizmetler Müdürlüğü Kiralama Servisinden alabilirler. İhaleye katılanların ihale şartnamesi alması ve bedelini yatırması zorunludur.
İhaleye katılmak isteyenler tüm belgelerin aslını en geç 17.12.2018 tarih Saat:16.30'a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü Kiralama Servisine teslim etmeleri gerekmektedir.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR