İZMİR GÜZELBAHÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Güzelbahçe'de spor salonu içinde bulunan 9 m² ve 22 m² iki adet oda kiraya verilecektir

İZMİR GÜZELBAHÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01079307
Şehir : İzmir / Güzelbahçe
Semt-Mahalle : YALI MAH. / GÜZELBAHÇE
Yayınlandığı Gazeteler

TİCARET 08.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TİCARET 11.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Yalı Mahallesi Kaan Yüce Spor Salonu içinde bulunan 9,75 m²’lik oda ile Yelki Mahallesi Yelki Çok Amaçlı Kapalı Spor Salonu içinde bulunan 22,74 m²’lik odanın kiralama ihaleleri , 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü ile kiraya verilecektir
İşin Yapılacağı Yer
:
Güzelbahçe/ İZMİR
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.11.2019 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
GÜZELBAHÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ENCÜMEN SALONU
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GÜZELBAHÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLANDIR


1- Belediyemiz tasarrufundaki, Yalı Mahallesi Kaan Yüce Spor Salonu içinde bulunan 9,75 m²’lik oda ile Yelki Mahallesi Yelki Çok Amaçlı Kapalı Spor Salonu içinde bulunan 22,74 m²’lik odanın kiralama ihaleleri , 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü ile Belediye Encümenince 19 Kasım 2019 Salı Günü, Belediye Encümen Salonunda (Başkanlık) yapılacaktır.
2-İhalesi yapılacak taşınmazların, adresi, kiralama süresi, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale saati :

Kiraya Verilecek Taşınmaz Kiralama Süresi Muhammen Bedeli
Geçici
Teminat
İhale Saati
Yalı Mahallesi Kaan Yüce Spor Salonu içinde bulunan 9,75 m²’lik Oda 3 YIL Aylık : 150,00 TL
Yıllık : 1.800,00 TL
54,00 TL 15:00
Yelki Mahallesi Yelki Çok Amaçlı Spor Salonu içinde bulunan 22,74 m²’lik Oda 3 YIL Aylık : 340,00 TL Yıllık : 4.080,00 TL 122,40 TL 15:30


3-İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 5. maddesi ile şartnamede belirtilen nitelikler aranır.
İSTENECEK BELGELER
Gerçek Kişiler için;
a) T.C Kimlik Belgesi Fotokopisi,
b) Kanuni Yerleşim Yeri Belgesi (İkametgah),
c) Tebligat İçin Adres Beyanı,
d)Gerçek kişinin kendisinin veya vekil edilen kişinin, sabıka kaydı olmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından veya e-devletten alınmış Adli Sicil Belgesi.
e) Vekil tayin edilenler için usulüne uygun vekaletname, imza sirküsü ve nüfüs cüzdanı örneği,
f) İhale tarihi itibariyle, Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu olmadığına dair belge.
g) 2886 ve 4734 Sayılı Kanunlara göre yasaklı olmadığına dair taahhütname,
h) Şartname ve eklerinin satın alındığına dair makbuz,
ı) Geçici teminatın verildiğine dair belge.
i) Ortak girişimciler için ise imza sirkülerini gösteren, noter tarafından düzenlenmiş “Ortaklık Yetki Belgesi”.
j)Dernek adına ihaleye katılacak olanlardan, Dernek Kararı, Yetki Belgesi, Noter onaylı imza sirküleri, nüfus cüzdanı sureti, adli sicil kaydı, Derneğin bağlı bulunduğu İl Dernekler Müdürlüğünden derneğin kütük kaydı ve faal olduğuna dair belge,
Tüzel Kişiler için;
a)Teligata Esas Adres Beyanı,
b)İhalenin yapılacağı tarih itibariyle, içinde bulunulan yıl tarihli Ticaret Sicil Tasdiknamesi ve Sicil Kayıt Belgesi
c) Vergi Levhası,
d) Yetkili kişi ve ortakların son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,
e)Sabıka kaydı olmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından veya e-devletten alınmış Adli Sicil Belgesi. ( Tüzel kişiliğin ortakları )
f)İhaleye yetkili kılınan Tüzel Kişiliği temsile yetkili kişi/kişilerin imza sirkülerini gösteren noter tarafından düzenlenmiş vekaletname aslı veya örneği ile nüfus cüzdanı örneği,
g) 2886 ve 4734 Sayılı Kanunlara göre yasaklı olmadığına dair taahhütname,
h)İhale tarihi itibariyle, Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu olmadığına dair belge,
ı) Şartname ve eklerinin satın alındığına dair makbuz,
i) Geçici teminatın verildiğine dair belge.
4- İhale ile ilgili tüm belgeler ihaleye katılacak kişilerce, ihale gün ve saatine kadar İhale Komisyonuna verilir. Bu saate kadar ilgili belgeleri veremeyenler ihaleye katılamazlar.
5- Kiralama İhalesi ile ilgili şartnameler ve ekleri Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünde ve Güzelbahçe Belediyesi internet sitesinde ücretsiz olarak görülebilir. Şartname Bedeli 100,00 TL’dir.
6- 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 17 ve 18. maddeleri gereğince ilan olunur.
Ö.Mustafa İNCE
Belediye Başkanı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR