BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Güngören/Haznedar Mahallesi'nde 250 m2 işyeri icradan satılıktır

BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00962081
Şehir : İstanbul / Güngören
Semt-Mahalle : HAZNEDAR MAH. / AKINCILAR
: 250
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNEŞ 13.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/515 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
600,000 TL
Birinci Satış Günü
:
30.04.2019 16:10
İkinci Satış Günü
:
28.05.2019 16:10
Satış Yeri
:
Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ

2017/515 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN TAPU KAYDI:İstanbul İli, Güngören İlçesi, Güngören Mah. Haznedar Çiftliği Mevkii, 12118 Parsel, 468,00 m2 Yüzölçümlü, 60/744 Arsa Paylı, 1+Bodrum Kat, 1 Nolu Bağımsız Bölüm İş Yeri Nitelikli Taşınmazın Tamamı Satışa Konudur.
Özellikleri :Satışa ilişkin dosyada mevcut Bakırköy 5.İcra Hukuk Mahkemesinin 2017/1171 Esas sayılı dosyasından 27/02/2018tarihli bilirkişi raporuna göre " Satışa konu taşınmaz Güven Mahallesi Kaya Sok. No:16 adreslidir.Satış konusu taşınmazın bulunduğu bina iki bodrum, zemin ve dört katlıdır. Projesine göre 2. Bodrum kat sığınak, 1.bodrum katta iş yeri, zemin katta, 4 daire, normal katlarda her birinde 3 daire olmak üzere toplam 17 bağımsız bölümden ibarettir. Satış konusu 1 nolu bağımsız bölüm 1. Bodrum katında yer almaktadır. İş yeri olarak kullanılmaktadır. Yapılan incelemede arkasına doğru yaklaşık 5-m2 büyütülmüş ve iç hacimde küçük bir depo alanı ve ofis bölümü oluşturulmuştur. Satış konusu yer yarı bodrum kat seviyesindedir. Taban seramik döşeli, duvarlar plastik boyalıdır. Giriş demir kapılıdır.Satış konusu 1 nolu bodrum kat iş yeri yaklaşık 250,00 m2 miktarlıdır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yapım kriterlerine göre 3. Sınıf (B ) grubu yapılar sınıfındandır."denilmektedir.
İmar Durumu :Söz konusu parsel 18.02.2005 T.T.1/100 ölçekli Güngören Revizyon imar planında konut alanında kalmakta olup, ön bahçe 3-m, yan bahçe 3-m arka bahçe plan notu H=13,.50 m(4 Kat) irtifada ikiz nizam yapılaşma şartalarına haizdir. Bahse konu yerin dosyasında yapılan tetkikte; 29.10.1986 tarih cilt no;86/146-Shf No:8-Dos No:709 sayı ile 2. Bodrum kat(Sığınak)+1. Bodrum kat(1 Daire+1 iş yeri)+zemin kat(1 Dükkan+3 daire) için 2981 sayılı yasa kapsamında imar affından(Yapıruhsat+İskan) aldığı görülmüş olup, 27.11.1986 tarih ve cilt no:86/35 shf. No:50 sayı ile mevcut kısmı 2. Bodrum kat+1. Bodrum kat(Tadilat)+zemin+4 normal kat için yapı ruhsatı(ilave) aldığı tespit edilmiştir. Güven Mah. Kaya Sok. 14 pafta, 12118 parsel No:16 kapı, 1. Bodrum kat 1 Nolu taşınmazın onaylı mimari projesinde bağımsız bölüm numarası belirtilmediğinden net kullanım alanı ölçülememiştir. Ruhsat tarihi olan 1986 yılı emlak rayiç bedeli:0,01 TL olduğu görülmüştür. Plan sureti 2981 sayılı imar affından (Ruhsat+İskan) ve yapı ruhsatı (İlave) suretleri yazımız ekinde sunulmuştur. Denilmiştir.
Taşınmaz Üzerindeki Beyan:Yönetim Planı-21/01/1987 Tarihli
Kıymeti : 600.000,00 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 30/04/2019 günü 16:10 - 16:20 arası
2. Satış Günü : 28/05/2019 günü 16:10 - 16:20 arası
Satış Yeri : Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SATIŞ ŞARTLARI :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflarile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi , KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâliye resmi, tapu satımharcısatış bedelinden ödenir. Taşınmazın aynından doğan vergi borcu yönünden ise takibin ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan takip olması halindeihale bedelinin dosya alacağını karşılamaması durumunda 7101 sayılı kanunla değişikliğe gidilen İ.İ.K 206. Madde ve 6183 sayılı AATUHK'nun 21/2 maddesi dikkate alınacaktır.
3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekteise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesiuygulanır.
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.
7 - Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/515 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.08/03/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR