GÖKSUN BELEDİYE BŞK.

Göksun Belediyesi'ne ait taşınmazlar kiraya verilecektir

GÖKSUN BELEDİYE BŞK.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01037070
Şehir : Kahramanmaraş / Göksun
Yayınlandığı Gazeteler

YAYLA GÖKSUN 09.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mülkiyeti Göksun Belediyesine ait 20 adet muhtelif taşınmaz
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.08.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
GÖKSUN BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTI SALONU
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI

BELEDİYEMİZE AİT İŞ YERİ VE DÜKKÂNLARIN KİRALANMASI İHALESİ

1-İdarenin

a) adresi

: GÖKSUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

b) telefon ve faks numarası

: 0344 714 1193 – 0344 714 1191

2-İhale konusu işin

 1. Tepebaşı Mahallesi Mevlana Caddesinde bulunan Sosyal Tesis altında bulunan 12/A nolu işyeri 10.000,00 TL muhammen bedelle 2 yıllığına kiraya verilecektir.

 2. Tepebaşı Mahallesi Mevlana Caddesinde bulunan Sosyal Tesis altında bulunan 12/C nolu işyeri 4.000,00 TL muhammen bedelle 2 yıllığına kiraya verilecektir.

 3. Tepebaşı Mahallesi Mevlana Caddesinde bulunan Sosyal Tesis altında bulunan 12/D nolu işyeri 4.000,00 TL muhammen bedelle 2 yıllığına kiraya verilecektir.

 4. Yeni Mahallede bulunan sentetik çimli halı saha 2.200,00 TL muhammen bedelle 2 yıllığına kiraya verilecektir.

 5. Yeni Mah. 433 ada 29 parselde bulunan Hayvan Borsası içindeki lokanta 6.000,00 TL muhammen bedelle 2 yıllığına kiraya verilecektir.

 6. Yeni Mah. 433 ada 29 parselde bulunan Hayvan Borsası içindeki çay ocağı 10.000,00 TL muhammen bedelle 2 yıllığına kiraya verilecektir.

 7. Çağlayan Mah. Alparslan Türkeş Mesire Alanında bulunan 2 nolu taş dükkan 1.500,00 TL muhammen bedelle 2 yıllığına kiraya verilecektir.

 8. Çağlayan Mah. Alparslan Türkeş Mesire Alanında bulunan 3 nolu taş dükkan 1.500,00 TL muhammen bedelle 2 yıllığına kiraya verilecektir.

 9. Tombak Mahallesinde bulunan sentetik çimli halı saha 1.400,00 TL muhammen bedelle 2 yıllığına kiraya verilecektir.

 10. Büyükkızlıcık Mahallesinde bulunan sentetik çimli halı saha 1.400,00 TL muhammen bedelle 2 yıllığına kiraya verilecektir.

 11. Kanlıkavak Mahallesinde bulunan sentetik çimli halı saha 1.000,00 TL muhammen bedelle 2 yıllığına kiraya verilecektir.

 12. Bozhüyük Mahallesinde bulunan sentetik çimli halı saha 1.000,00 TL muhammen bedelle 2 yıllığına kiraya verilecektir.

 13. Taşoluk Mahallesinde bulunan sentetik çimli halı saha 1.000,00 TL muhammen bedelle 2 yıllığına kiraya verilecektir.

 14. Çağlayan Mah. Alparslan Türkeş Mesire Alanında bulunan 2 nolu taş dükkan 700,00 TL muhammen bedelle 2 yıllığına kiraya verilecektir.

 15. Çağlayan Mah. Alparslan Türkeş Mesire Alanında bulunan 3 nolu taş dükkan 700,00 TL muhammen bedelle 2 yıllığına kiraya verilecektir.

 16. Çardak Mah. Eski Belediye Binası Altı 11/C nolu dükkan 3.000,00 TL muhammen bedelle 2 yıllığına kiraya verilecektir.

 17. Taşoluk Mah. Göksun Cad. 21/3 nolu dükkan 3.000,00 TL muhammen bedelle 2 yıllığına kiraya verilecektir.

 18. Taşoluk Mah. Göksun Cad. 21/4 nolu dükkan 3.000,00 TL muhammen bedelle 2 yıllığına kiraya verilecektir.

 19. Taşoluk Mah. Göksun Cad. 21/5 nolu dükkan 4.000,00 TL muhammen bedelle 2 yıllığına kiraya verilecektir.

 20. Taşoluk Mah. Göksun Cad. 21/6 nolu dükkan 3.000,00 TL muhammen bedelle 2 yıllığına kiraya verilecektir.

3-İhalenin

a) yapılacağı yer

:GÖKSUN BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTI SALONU.

b) usulü

:2886 Sayılı Kanunun 45. md. Açık Teklif Usulü

c) İhale Tarihi ve Saati

: 26/08/2019 Saat

14:00

d) İstekli çıkmadığında 2 nci ihale 02/09/2019 Saat 14:00
e) İstekli çıkmadığında 31.12.2019 tarihine kadar Belediye Encümeni huzurunda pazarlık usulü ile kiralama yapılabilir.
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler:
4.1- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası,
4.2- Nüfus cüzdan sureti,
4.3- İkametgâh ilmühaberi,
4.4- Belediyeye borcu olmadığını gösterir belediyeden alınacak belge,
4.5- Mevcut Kiracı ise Elektrik ve Kira borcu olmadığına dair belge,
4.6-İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise noter tasdikli vekâletnameyi, İdareye vermek zorundadır.
5- Kira süresi 2 yıldır.
6- Kira bedeli ihale bitiminden itibaren 10 gün içerisinde 1.yıl kirası peşin olarak ödenir. 2.yıl kirası sözleşmenin 1. Yılı dolduğunda 10 gün içerisinde peşin olarak ödenecektir.
7- İhalede isteyen istediği miktarda dükkân için teklif verebilir. Kişi başı dükkân sınırlaması yoktur.
8-İhale dokümanı Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale Biriminden ihaleye gireceği taşınmazın adresini belirterek her bir taşınmaz için ayrı olarak ihale tarihi saat 12:00‘ye kadar 50 TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
9-Teklifler, ihale tarihinde Belediyemiz Encümeni Huzurunda sözlü olarak yapılacaktır.
10-İhaleye katılmak isteyen istekli katılacağı dükkânı belirterek muhammen bedelin % 3 üzerinden ihale tarihi saat 12:00’ye kadar geçici teminat yatırarak banka dekontunu ihaleden önce diğer istenen evraklarla ibraz edecektir.
10-İhale sonucu kira sözleşmesi imzalanacaktır.
11- İhale komisyonu, 2886 sayılı Kanunun 29. maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan Olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR