ZİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Giriş ve çıkış kantarları ile binaları kiraya verilecek

ZİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00963330
Şehir : Tokat / Zile
Semt-Mahalle : ALİKADI MAH. / ZİLE
Yayınlandığı Gazeteler

ÖZHABER 15.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
ÖZHABER 20.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Alikadı Mahallesi Zahire Pazarında bulunan 60 Tonluk Giriş Kantarı ve Binası ile Çıkış Kantarı ve binası
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.03.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ZİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1-Belediyemize ait Alikadı Mahallesi Zahire Pazarında bulunan 60 Tonluk Giriş Kantarı ve Binası ile Çıkış Kantarı ve binası 3 (üç) yıl süre ile kiralama işi 2886 Sayılı Kanunun 45 Maddesi gereğince Açık teklif Usulü ile ihalesi yapılacaktır.

2- İhale Belediyemiz Encümen Toplantı Salonunda, İhale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

3-Sıra no Aktüel Durumu Mahallesi Muhammen Bedeli Geçici teminat ihale Tarihi İhale Saati
1 Giriş Kantarı ve Binası Alikadı Aylık 1.122,00 TL 1.212,00 TL 25/03/2019 10:00
3 Yılık 40.392,00 +KDV
2 Çıkış Kantarı ve Binası Alikadı Aylık 1.122,00 TL 1.212,00 TL 25/03/2019 10:10
3 Yılık 40.392,00 +KDV

4- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi; (İlanın yayınlanladığı yıl içerisinde alınmış olması)

5-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

6- Vekaleten İhaleye Katılma Halinde, İstekli Adına Katılan Kişinin Noter Tasdikli İmza Sirküleri

7-Tebligat için adres beyanı verilecektir

8- Nüfus cüzdanı sureti veya Fotokopisi

9-Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair onaylı Belgesi(İlan tarihinden sonra alınmış)

10-Kamu hizmeti yapan kurum kuruluşu ise Yönetim Kurulu veya ortaklar kurulu kararı ve yetki belgesi ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

11-İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içerisinde Zile Belediyesi destek Hizmetleri Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir. ihale dokümanı bedelsizdir

12- İhaleye katılacakların geçici teminatlarını Belediyemiz veznesine yatırmaları ve buradan alacakları geçici teminat makbuzu veya geçici teminata dair belgelerini Encümen Başkanlığına ibrazları şarttır

13- Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediği üzerine ihale yapmakta serbesttir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR