ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Gıda ve meşrubat büfe yeri kiraya verilecektir

ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00862138
Şehir : Ankara / Etimesgut
Semt-Mahalle : GÖKSU MAH. / GÖKSU
Yayınlandığı Gazeteler

GÜÇLÜ ANADOLU 14.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
GÜÇLÜ ANADOLU 19.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
3 Adet Gıda ve Meşrubat Büfe Yeri 3 yıllığına kiraya verilecektir
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.09.2018 14:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
24.09.2018 tarihi saat 16.00’ya kadar
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
30 Ağustos Mahallesi, Şehit Hasan Öztürk Caddesi No:5 Etimesgut/ANKARA adresinde Encümen toplantı salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

Belediyemizin mülkiyetinde ve tasarrufunda bulunan aşağıda adresi ve kullanım amacı belirtilen yerler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında kiraya verilecektir.

KİRALIK YERİN ADRESİ KULLANIM AMACI KİRA İHALE KİRA BEDELİ İHALE TEMİNAT SÜRESİ TARİHİ SAATİ
Güzelkent Mahallesi 18663 - 18664 adalar arası yeşil alan üzeri Gıda ve Meşrubat Büfe Yeri 95.760,00-TL+KDV
(Doksan BeşBinYediYüzAltmış TL)
2.872,80-TL (İkiBin Sekiz YüzYetmişİki TL, Seksen krş) 3 YIL 25.09.2018 14 :00
Göksu Mahallesi 46477 ada önü yeşil alan üzeri Gıda ve Meşrubat Büfe Yeri 99.720,00-TL+KDV
(DoksanDokuzBinYediYüzYirmi TL)
2.991,60-TL İkiBinDokuzYüzDoksanBir TL, Altmış krş) 3 YIL 25.09.2018 14:10
Yavuz Selim Mahallesi 46239 ada önü yeşil alan üzeri Gıda ve Meşrubat Büfe Yeri 57.600,00-TL+KDV
(ElliYediBinAltıYüz TL)
1.728,00-TL (BinYediYüzYirmiSekiz TL) 3 YIL 25.09.2018 14 :20

 1. İhale; yukarıda belirtilen tarih ve saatte, 30 Ağustos Mahallesi, Şehit Hasan Öztürk Caddesi No:5 Etimesgut/ANKARA adresinde Encümen toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
 2. İhale; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c, 45, 46, 47. maddelerine göre açık teklif usulü ile ihale edilen yerlere ait şartnameler çerçevesinde yapılacaktır.
 3. İhaleye çıkarılan yerlere ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde bedelsiz görülebilir.
 4. İhalelerin muhammen bedeli; 3 yıllık tahmini kira bedeli + KDV olup, ihale sonucunda belirlenen kira bedeli ikinci ve üçüncü yıllarda Türkiye İstatistik Kurumunca yayınlana n Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi’nin (Yİ-ÜFE) Yıllık değişim (bir önceki yılın aynı ayına göre değişim) (%) nispetinde artırılır.
 5. İsteklilerde aranan şartlar ve belgeler:

5.1. Gerçek kişiler için;

   1. T.C. kimlik numaralı kimlik belgesi.
   2. Yerleşim yeri belgesi.
   3. Son bir ay içerisinde alınmış arşiv kayıtlı adli sicil kaydı belgesi.
   4. Gerçek kişiler adına katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği.
  1. Tüzel kişilere için;
   1. Ticaret Odası Kaydı ve Ticaret Sicil Gazetesi
   2. Tüzel kişiler adına katılacaklar için Yetki Belgesi ve İmza Sirkülerinin aslı veya noter onaylı örneği.
   3. Şirket yetkililerinin son bir ay içerisinde alınmış arşiv kayıtlı adli sicil kaydı.
   4. İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya vergi dairesinden yazı aslı.
   5. İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslı.
   6. İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu iş için ortak girişim beyannamesi.
   7. Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır. İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam teminat ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.
  2. Geçici teminat yatırdığına dair makbuz veya Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerden herhangi biri.
  3. İhale yasaklısı olmadığına dair yazılı beyan.
  4. İlan tarihinden sonra Kesinleşmiş Borcunun olmadığına dair (yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir.) Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge.
  5. İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyanı.
 1. İsteklilerin belgelerini ve beyanlarını 24.09.2018 tarihi saat 16.00’ya kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

7­) Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İLANEN DUYURULUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR