GEVAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Gevaş Otagarı'nda dükkan kiraya verilecektir

GEVAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01063836
Şehir : Van / Gevaş
Yayınlandığı Gazeteler

GEVAŞ SESİ 08.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Bahçelievler Mahallesi Otogar Dükkanları 95, kapı numaralı taşınmaz
İşin Yapılacağı Yer
:
GEVAŞ/VAN
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.10.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Gevaş Belediyesi Meclis Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Kiraya Verme

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI
GEVAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Gevaş Belediyesine ait,
a- Bahçelievler Mahallesi Otogar Dükkanları 95, kapı numaralı taşınmaz,
1-İdarenin;
a) Adı: Gevaş Belediye Başkanlığı
b) Adresi: Orta Mahalle İnönü Caddesi Belediye Hizmet Binası Gevaş/Van
c) Telefon ve faks numarası: 432 612 22 86 – 612 32 86

2-İhale konusu işin;
a) Niteliği: İşyeri Kiralama İhalesi
b) Miktarı: 1 adet
c) Süresi: 33 ay süreli

3-İhalenin;
3.1- Yapılacağı yer: Gevaş Belediyesi Meclis Toplantı Salonu
3.2- Tarihi ve Saati; toplam 1 işyeri 22/10/2019 Tarih ve Saat 10:00’da.

4- İhale süresi, Muhammen Bedel, geçici ve kesin teminat:
Bahçelievler Mahallesi Otogar Dükkânlarında bulunan 95 kapı numaralı taşınmazın aylık muhammen kira bedeli 650,00 TL olup, geçici teminat tutarı 1.290,00TL’dir.

5-İhaleye Katılım Dosyasında Yer Alacak Belgeler;
5.1-İhaleye Katılacak Gerçek Kişilerden;
Yetki belgesi, tebligata esas adres bildirimi, imza sirküleri, şartname bedeli ve geçici teminatın yatırıldığına dair makbuzların aslı, istekli tarafından imzalanmış ihale şartnamesi, Gevaş Belediyesine kira borcu olmadığına veya vadesi geçmiş en fazla 4 kira/yapılandırma borcunun bulunduğuna dair belge,
5.2-İhaleye Katılacak Tüzel Kişilerden;
Yetki belgesi, tebligata esas adres bildirimi, imza sirküleri, şartname bedeli ve geçici teminatın yatırıldığına dair makbuzların aslı, istekli tarafından imzalanmış ihale şartnamesi, Gevaş Belediyesine kira borcu olmadığına veya vadesi geçmiş en fazla 4 kira/yapılandırma borcunun bulunduğuna dair belge,
Belediye veznesinden temin edilecek belge
5.3-Vekâleten gireceklerden; 5.1 veya 5.2 maddelerinde belirtilen evraklar ile birlikte vekaletname ve T.C. kimlik fotokopisi

6-İhale dokümanı Gevaş Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 30,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7-Teklifler, en geç bu ihale ilanının 3. maddede belirtilen gün ve saate kadar Gevaş Belediye Başkanlığı adresine teslim edilecektir.
8-Belediye encümeni, gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR