AYDIN ATATÜRK DEVLET HASTANESİ

Germencik ek hizmet binasındaki kantin kiraya verilecek

AYDIN ATATÜRK DEVLET HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
119 m² açık alan, 42 m² kapalı alanlı kantin
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.03.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Aydın Atatürk Devlet Hastanesi Konferans Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KANTİN ALANI KİRALAMA İLANI

Mülkiyeti Hazineye ait, kullanım hakkı Aydın Atatürk Devlet Hastanesine tahsisli olan Aydın Atatürk Devlet Hastanesi Germencik Ek Hizmet Binasında yer alan aşağıda belirtilen taşınmaz, 2886 sayılı Kanunun 45 inci maddesi gereği açık teklif usulü ile 2 Yıl (24 ay) süre ile kiraya verilecektir.

Kiraya Verilecek Taşınmaz Mal Miktarı Tahmini Yıllık (İlk Yıl) Kira Bedeli Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati
KANTİN (Germencik Ek Hizmet Binası) 119 m² açık alan 42 m² kapalı alan 17.600,00.- TL. 5.280,00.- TL. 28 MART 2019 14.00

Bu taşınmazlara ait kiralama ihalesi yukarıda tabloda belirtilen tarih ve saatte Kurtuluş Mh. Cumhuriyet Cad. No:61 Efeler / AYDIN adresinde bulunan Aydın Atatürk Devlet Hastanesi Konferans Salonunda yapılacaktır.
1-İhaleye iştirak etmek isteyen isteklilerin;

  1. Telefon, faks ve varsa elektronik posta adreslerini,
  2. Gerçek kişilerin ikametgah belgesini, TC Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdan Fotokopileri, vergi levhası fotokopilerini,
  3. Tüzel kişiler adına iştirak edecek kişilerin teklif vermeye yetkili olunduğuna dair belgeler (Ticaret sicil gazetesi, imza sirküsü, vekil ise vekaletname ve imza beyannamesi) ile vergi levhası fotokopilerini,
  4. Geçici teminatı yatırdıklarına dair makbuz veya bankalardan alınacak Geçici Teminat Mektubu

(Nakit teminatların ihale saatinden önce Aydın Atatürk Devlet Hastanesinin Halk Bankası Aydın Şubesindeki TR21 0001 2009 5330 0006 000006 numaralı hesaba yatırmaları gerekmektedir.)

  1. Dosyanın satın alındığına dair makbuz.
  2. Kamu tüzel kişilerinin ise adres bilgilerini, (d) ve (e) maddelerinde yazılan belgeler ile teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekir.

2- İhale ilgili şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Kurtuluş Mh. Cumhuriyet Cad. No:61 Efeler / Aydın adresinde bulunan Aydın Atatürk Devlet Hastanesi Satınalma Biriminde ücretsiz olarak görülebilir.
İhaleye katılacak olanların 100,00 TL. şartname ücretini Aydın Atatürk Devlet Hastanesinin Halk Bankası Aydın Şubesindeki TR21 0001 2009 5330 0006 000006 numaralı hesaba yatırmaları zorunludur.
3- İhale isteklilerin ihale komisyonları önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır. Ancak; istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar (Aydın Atatürk Devlet Hastanesi Satınalma Birimi) komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı Kanunun 37 nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. İhaleye posta ile katılım halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
4- Kiralama ihaleleri Katma Değer Vergisinden muaf olup, ihale bedelinden yasal oranda damga vergisi tahsil edilecektir.
5- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
2886 SAYILI YASANIN 17 NCİ VE 18 İNCİ MADDELERİ GEREĞİ İLANEN DUYURULUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR