GERMENCİK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Germencik/Camikebir'de 401 m² dükkan satılacaktır

GERMENCİK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01057451
Şehir : Aydın / Germencik
Semt-Mahalle : CAMİKEBİR MAH. / GERMENCİK
: 401
Yayınlandığı Gazeteler

HEDEF 10.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
HEDEF 17.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/2
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Dükkan,401 m2
İşin Yapılacağı Yer
:
Germencik/Aydın
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.10.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Germencik Vergi Dairesi Müdürlüğü
İhale Usulü
:
6183 Sayılı AATUHK Usulünce Satış
İhale Türü
:
Satış

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (85) (93). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

DOSYA NO : 2019/2Satışa çıkarılan gayrimenkulün bulunduğu mahalle, cadde,sokak kapı ve daire numarası,
Camikebir Mh. Kore Şehitleri Cd. No:20/1 Germencik/AYDIN
Satışa çıkarılan gayrimenkulün durumu, tapu kaydı, varsa kadastro çapı, evsafı ile hususi vasıfları, müştemilat ve eklentileri,
Aydın İli Germencik İlçesi, 67 Ada, 8 Parsel 2 Nolu Bağımsız Bölüm 401,00 m2 Arsa Pay/Payda 3/30 Hisse Tam, Dükkan
Gayrimenkulün artırılmasına esas olmak üzere satış komisyonunca rayiç değer,
KDV Hariç 160.000,00TL.( Yüzaltmışbin Türk Lirası)

Artırmaya iştirak için alınacak teminatın tutarı ve nelerin teminat olarak alınacağı:
Artırmaya iştirak edeceklerin Gayrimenkule biçilmiş rayiç bedel üzerinden % 7.5 olan 12.000,00.-TL. teminatın Germencik Malmüdürlüğü veznesine yatırılması gerekmektedir. Teminat 6183 Sayılı Kanunun 10.maddesinin l ve 4 bentlerinde yazılı Para, Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları, Hazine müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler(Nominal bedelle faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekabül eden satış değerleri esas alınır.) Hükümetce belli edilecek Milli Esham ve tahvilat"Bu esham ve tahvilat,teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden %15 noksanıyla değerlendirilir."

Gayrimenkulün satışının yapılacağı yer,gün ve saat:

Germencik Vergi Dairesi Müdürlüğü Satış Komisyonu 30/10/2019 Çarşamba günü saat 10.30 da

Gayrimenkul Satış Şartnamesinin nereden alınabileceği veya nerede görülebileceği,

Germencik Vergi Dairesi Müdürlüğünden alınabilecek yine söz konusu vergi dairesinin ilan
tahtasında, Aydın Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı Vergi Daireleri İlan tahtasında ve Aydın
Vergi Dairesi Başkanlığı Web sitesinde görülebilir.

Teminatın yatırıldığına ilişkin makbuzun nereye ve hangi tarihe kadar ibraz edileceği

Gayrimenkulün teminatı satış saatinden bir saat evvel Germencik Malmüdürlüğüne yatırılacak ve karşılığında alınacak emanet makbuzunun yine aynı saate kadar Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı Germencik Vergi Dairesi Satış Komisyonuna ibraz edilmesi gerekmektedir. Gayrimenkulün satışında verilen bedel, gayrimenkule biçilen rayiç değerin % 75'ini (120.000,00TL) bulmadığı ve şayet artırılan bedel amme alacağına rüçhanı olan alacakların
tutarından fazlaya çıkmadığı ve yapılmış ve/veya yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde, en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla artırma 7 gün daha uzatılır ve 7 gün sonra 06.11.2019 Çarşamba günü aynı mahal ve aynı saatte (10:30) Gayrimenkul en çok artırana ihale edilir.

İş bu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de
tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaim olduğu hususları İLAN olunur,

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR