GERMENCİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Germencik Belediyesi'ne ait dükkanlar ve ticarethane kiraya verilecektir

GERMENCİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01043859
Şehir : Aydın / Germencik
Semt-Mahalle : CAMİKEBİR MAH. / GERMENCİK
Yayınlandığı Gazeteler

SES 30.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
SES 04.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Dükkan,Ekmek Fırını,ATM yeri
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
11.09.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Germencik Belediye Başkanlığı Konferans Salonu Yedi Eylül Mah. Köprülü Mehmet Paşa Sok. No:16 Germencik/AYDIN
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KİRALAMA VE SATIŞ İHALESİ YAPILACAKTIR


Mülkiyeti Germencik Belediye Başkanlığı’na ait, aşağıda ekli listede sıra numaraları hizasında adresi, cinsi ve kullanım alanı belirtilen 9 (Dokuz) adet taşınmazın kira ihalesi ile Germencik Belediyesi sorumluluk sahası içinde bulunan çam fıstığı ağaçlarının 2019 yılı ağaç üstü mahsulünün satış ihalesi, ihale şartnamelerindeki hükümlere uygun olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi hükümleri uyarınca Açık Teklif Usulü ile 11/09/2019 tarihinde aşağıda belirtilen saatlerde Germencik Belediye Başkanlığı Konferans Salonunda toplanacak Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. Her bir taşınmazın ihalesi ayrı ayrı yapılacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılar aşağıda yer almaktadır.

1-İDARENİN

Adı : Germencik Belediye Başkanlığı
Adresi : Yedi Eylül Mah. Köprülü Mehmet Paşa Sok. No:16
Germencik/AYDIN
Telefonu : 0 256 563 01 20
Faks Numarası : 0 256 563 14 72
Elektronik Posta Adresi : germencikbelediyesi@hotmail.com

2-İHALENİN

Yapılacağı Yer : Germencik Belediye Başkanlığı Konferans Salonu
Yedi Eylül Mah. Köprülü Mehmet Paşa Sok. No:16
Germencik/AYDIN
Tarihi ve Saati : 11/09/2019 günü Saati listede belirtilmiştir.
İhale Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi hükmüne göre
Açık Teklif Usulü
İhale Dokümanının Temini : İhale dokümanı (şartname ve ekleri) Yedieylül Mah. Köprülü
Mehmet Paşa Sok. No:16 Germencik/AYDIN adresinde bulunan
Germencik Belediye Başkanlığı Hizmet Binası Emlak ve
İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir yâda 50,00 TL
(Elli Türk Lirası) ücret karşılığı aynı yerden satın alınabilir. İhaleye katılacak olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

3-İhaleye Katılabilme Şartları ve İsteklilerde Aranılan Belgeler

a) Gerçek Kişilerden;
-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve ikametgâh belgeleri (Başkası adına vekil olarak katılanların Noterden onaylı vekâletname örneği)
-Germencik Belediyesine vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge
-Geçici teminata ilişkin belge
-İhale şartnamesinin satın alındığına dair belge
b) Tüzel Kişilerden;
-İstekli tüzel kişi adına ihaleye katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu açıkça gösteren Noterce düzenlenmiş vekâletname veya yetki belgesi
-İmza sirküleri
-Tebligat için adres beyanı
-Germencik Belediyesine vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge
-Geçici teminata ilişkin belge
-İhale şartnamesinin satın alındığına dair belge
-Ticaret Sicil Gazetesi
c) Ortak Girişim Olması halinde;
-Ortak girişim olması halinde Ortak Girişim Beyannamesi
Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vereceklerdir.
Ekli listedeki muhammen bedellere KDV ilave edilmemiş olup, ihale bedellerine KDV, vergi, resim, harç, sözleşme giderleri vb. ilave edilecektir. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 29’uncu maddesine göre, ihale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. İdare; ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir. Postada meydana gelen gecikmeler ve telgraf ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
İlan olunur.

GERMENCİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINCA KİRAYA VERİLECEK DÜKKÂNLARIN LİSTESİ
S. NO MAHALLE TAŞINMAZIN ADRESİ CİNSİ YÜZÖLÇÜMÜ (m²) KİRA SÜRESİ KDV HARİÇ 1 (BİR) YILLIK MUHAMMEN BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİH VE SAATİ

1
Germencik Camikebir Mah. Kurtuluş Cad. No:43 Ekmek Fırını 280,00 3 YIL 40.000,00 TL 3.600,00 TL 11/09/2019 14:00

2
Germencik Camikebir Mah. Kurtuluş Cad. No:70-80 Z-07 Dükkan 14,00 1 YIL 2.400,00 TL 72,00 TL 11/09/2019 14:10

3
Germencik Camikebir Mah. Kurtuluş Cad. No:70-80 Z-08 Dükkan 12,00 1 YIL 2.100,00 TL 63,00 TL 11/09/2019 14:20

4
Germencik Camikebir Mah. Kurtuluş Cad. No:70-80 Z-11 Dükkan 17,00 1 YIL 2.800,00 TL 84,00 TL 11/09/2019 14:30

5
Germencik Mesudiye Mah. Küçük Sanayi Sit. 3. Küme No:14/A Dükkan 50,00 1 YIL 5.000,00 TL 150,00 TL 11/09/2019 14:40

6
Mursallı Mursallı Mah. Cumhuriyet Meydanı No:15 Dükkan 35,00 1 YIL 2.400,00 TL 72,00 TL 11/09/2019 14:50

7
Ortaklar Ortaklar Mah. Cumhuriyet meydanı ATM Yeri 5,00 3 YIL 10.750,00 TL 967,50 TL 11/09/2019 15:00

8
Ortaklar Ortaklar Mah. Sanayi Cad. No:1 Dükkan 77,00 1 YIL 30.000,00 TL 900,00 TL 11/09/2019 15:10

9
Ortaklar Ortaklar Mah. Hürriyet Cad. Çıkmaz Sok. No:50/C Dükkan 30,00 1 YIL 3.000,00 TL 90,00 TL 11/09/2019 15:20


GERMENCİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINCA SATIŞA ÇIKARILACAK AĞAÇÜSTÜ MAHSUL LİSTESİ

S. NO MAHALLE ADI CİNSİ İŞ BİTİRME SÜRESİ KDV HARİÇ MUHAMMEN BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİH VE SAATİ
1 Germencik Mahalleleri Çam Fıstığı 2019 Yılı Ağaç Üstü Mahsulü 31.03.2020 10.000,00 TL 300,00 TL 11/09/2019 15:30

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR