KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Gerede/Ankara Otoyolu çift taraflı hizmet tesisi 10 yıllığına kiraya verilecektir

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Gerede-Ankara Otoyolu Km:37+000’deki Çeltikçi B Tipi Otoyol Hizmet Tesisinin (çift taraflı), otoyol hizmet tesisi olarak kullanılmak üzere, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 47. maddesine istinaden “Açık Teklif Usulünde” 10 (on) yıl süreyle kiralanması.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.09.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Karayolları Genel Müdürlüğü A Blok Küçük Toplantı Salonu İnönü Blv. No:14 PK: 06100  Yücetepe/ANKARA
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI
T.C.
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ANKARA


Gerede-Ankara Otoyolu Km:37+000’deki Çeltikçi B Tipi Otoyol Hizmet Tesisinin (çift taraflı), otoyol hizmet tesisi olarak kullanılmak üzere, 10 (on) yıl süreyle kiralanması işi; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 47. maddesine istinaden “Açık Teklif Usulünde” ihale edilecektir. İhaleye özel hukuk hükümlerine tabi ve sermaye şirketi statüsüne sahip sermaye şirketleri katılabilecektir.

Kiralaması Yapılacak Taşınmazın:
İli: Ankara
İlçesi: Ayaş
Mahallesi/Köyü: Evci Köyü
İşin Nev’i, Niteliği, Miktarı:
Gerede-Ankara Otoyolu Km:37+000’deki Çeltikçi B Tipi Otoyol Hizmet Tesisinin (çift taraflı), otoyol hizmet tesisi olarak kullanılmak üzere, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 47. maddesine istinaden “Açık Teklif Usulünde” 10 (on) yıl süreyle kiralanması.
Tahmini İlk Yıl Kira Bedeli (TL.) (KDV ve Damga Vergisi Hariç):
4.950.000-TL (dörtmilyondokuzyüzellibin Türk Lirası)
Geçici Teminat (TL.):
247.500-TL (ikiyüzkırkyedibinbeşyüz Türk Lirası)
Şartname Temin Yeri ve Bedeli (TL.):
Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığı, Bakım İşletme Şubesi Müdürlüğünden (B Blok 4. Kat) 1.500.- (binbeşyüz Türk Lirası) karşılığında temin edilecektir. (İdare’den bedelsiz olarak görülebilecektir.)
İhale Tarihi ve Saati:
Tarih: 27.09.2019 , saat:10:00
İhale Yeri:
Karayolları Genel Müdürlüğü A Blok Küçük Toplantı Salonu
İnönü Blv. No:14 PK: 06100 Yücetepe/ANKARA


İhaleye katılabilmek için:
1) Şirketin Kanuni ikametgâhını gösteren belge,
2) Şirketin resmi tebligat adresini gösteren belge,
3) Söz konusu taşınmaz için İdaremiz Merkez Saymanlık Müdürlüğü’ne yatırılacak olan Geçici Teminat Bedeline ait Alındı Makbuzu ya da Maliye Bakanlığınca belirlenmiş bankalardan alınmış geçici, süresiz ve limit içi teminat mektubu (İdaremize hitaben yazılan teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi gerekmektedir.),
4) Şirket Adına Belgeleri İmzalayan ve İmzalayacak Olan Kişi veya Kişilerin Yetki Belgesi veya Noter tasdikli vekaletnamesi
5) Şirket Adına Belgeleri İmzalayan ve İmzalayacak Olan Kişi veya Kişilerin İmza Sirküleri (Noter Tasdikli olmalıdır.),
6) Şirketin kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından alınmış ve Şirketin Oda Siciline kayıtlı olduğuna ve halen faaliyette bulunduğuna dair belge, (ihale yılında alınmış olması gerekmektedir.) (Aslı),
7) Kuruluş, Ortaklar ve Pay Oranları ile Şirketin Son Durumunu Gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya Gazeteleri (Noter Tasdikli olmalıdır.)
8) Şirketin Ana Sözleşmesi (Noter tasdikli olmalıdır.)
9) Vergi Dairesinden Alınmış Vergi Borcu Olmadığına Dair Belge (Aslı)
10) Sosyal Güvenlik Kurumundan Alınmış Sigorta Borcu Olmadığına Dair Belge (Aslı)
11) Son 10 Yıl İçinde, Otoyol Hizmet Tesis alanlarında en az 5 yıl Lokanta/Kafeterya İşletmeciliğindeki Deneyimi veya Hizmet Tesis alanı dışında en az 8 yıl Lokanta/Kafeterya İşletmeciliğindeki Deneyimi gösteren bilgi ve belgeler, (İstekliye ait olmayan deneyim belgeleri kabul edilmeyecektir.)
12) Son 10 Yıl içinde en az 5 yıl Akaryakıt Dağıtım İstasyonu İşletmeciliğindeki Deneyimi gösteren bilgi belgeler, (İstekliye ait olmayan deneyim belgeleri kabul edilmeyecektir.)
13) Karayolları Genel Müdürlüğü 4.Bölge Müdürlüğünden alınan yer görme belgesi,
14) Kamu ihalelerine girmekten yasaklı olunmadığına dair yazılı beyan.
Belgelerinin sunulması gerekmektedir.

İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR