GERCÜŞ MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

Gercüş'te ihale ile dükkanlar kiraya verilecektir

GERCÜŞ MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00959840
Şehir : Batman / Gercüş
Semt-Mahalle : BAĞLARBAŞI MAH. / GERCÜŞ
: 26
Yayınlandığı Gazeteler

GERCÜŞ HABER 11.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.03.2019 09:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Gercüş Hükümet Konağı Kat:2 adresinde bulunan Gercüş Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği Odasında komisyon huzurunda yapılacaktır.
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
GERCÜŞ KAYMAKAMLIĞI
MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZIN

Sıra No Taşınmaz No Mah/Köyü Ada Parsel Yüzölçümü / Kiraya verilecek Yüzölçümü(m2) Hazine Payı Cinsi İmar Durumu İlk Yıl Tahmini Kira Bedeli (TL) Geçici Teminat Miktarı (TL) İhale Tarihi
Saati
1 72030103696 (73 nolu dükkan) Bağlarbaşı Mahallesii 104 25 1.906,56 m2 /26,00 m2 Tam Arsa İmarlı 2.990,00 299,00 22/03/2019
09:00
2 72030103696 (73/A nolu dükkan) Bağlarbaşı Mahallesii 104 25 1.906,56 m2 /38,00 m2 Tam Arsa İmarlı 3.600,00 360,00 22/03/2019
09:30
3 72030103696 (73/B nolu dükkan) Bağlarbaşı Mahallesii 104 25 1.906,56 m2 /38,00 m2 Tam Arsa İmarlı 3.600,00 360,00 22/03/2019
10:00
4 72030103696 (73/C nolu dükkan) Bağlarbaşı Mahallesii 104 25 1.906,56 m2 /38,00 m2 Tam Arsa İmarlı 3.600,00 360,00 22/03/2019
10:30
5 72030103701
(73/D nolu dükkan)
Bağlarbaşı Mahallesii 104 31 4.770,88 m2
/38,00m2
Tam Yol İmarlı 3.600,00 360,00 22/03/2019
14:00
6 72030103695 (73/E nolu dükkan) Bağlarbaşı Mahallesii 104 24 2.765,50 m2
/ 38,00 m2
Tam Park Imarlı 3.600,00 360,00 22/03/2019
14:30
7 72030103695 (73/F nolu dükkan) Bağlarbaşı Mahallesii 104 24 2.765,50 m2
/ 38,00 m2
Tam Park Imarlı 3.600,00 360,00 22/03/2019
15:00
8 72030103695 (73/G nolu dükkan) Bağlarbaşı Mahallesii 104 24 2.765,50 m2
/ 100,00 m2
Tam Park Imarlı 7.200,00 720,00 22/03/2019
15:30


1- Yukarıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen taşınmazlar üzerindeki 8 adet dükkanın 5 (beş) yıl süreli kira ihalesi hizasında gösterilen tarih ve saatte 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile belirtilen tahmini bedel üzerinden Gercüş Hükümet Konağı Kat:2 adresinde bulunan Gercüş Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği Odasında komisyon huzurunda yapılacaktır.
2- İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;

  1. Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (İkametgâh Belgesi) vermeleri,
  2. Tebligat için Türkiye'de adres gösteren belgeyi vermeleri,
  3. Geçici teminatı yatırmış olduklarına dair belgeyi (Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler; a) Tedavüldeki Türk Parası, b) Mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları (teminat mektuplarının limit içi ve süresiz olması ve teyid yazısı ile birlikte ibrazı gerekir), c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.) vermeleri,
  4. Gerçek kişilerin T.C. Kimlik Numarasını, tüzel kişilerin ise Vergi Kimlik numarasını bildirmeleri,
  5. Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri zorunludur.

3- Kiralama ile ilgili şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Gercüş Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğine müracaat edilerek bedelsiz olarak görülebilir.
4-Yukarıda belirtilen taşınmazlar üzerindeki 8 adet dükkanın yukarıda belirtilen ihale bilgileri üzerinden kira ihalesi yapılacaktır.
5- İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
6-Posta ile yapılacak başvurularda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Ancak, postadan doğabilecek gecikmelerden dolayı idare ya da komisyon sorumlu değildir.

İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR