GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Gebze Belediyesi'ne ait 6 adet işyeri kiralıktır

GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Adem Yavuz Mahallesi Yavuz Sultan Selim Cad. No: 28’ de kapalı sabit Pazar içinde bulunan 6 adet iş yerleri (dükkanlar)
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.07.2019 15:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
24.07.2019 12:00 İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediyemiz Encümen Odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 1. Belediyemize ait Adem Yavuz Mahallesi Yavuz Sultan Selim Cad. No: 28’ de kapalı sabit Pazar içinde bulunan 6 adet iş yerleri (dükkanlar) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi gereği kapalı teklif usulü artırma sureti ile ihale edilerek kiraya verilecektir.

 2. İhale 25/07/2019 Perşembe günü saat 15/00’ da Belediyemiz Encümen Odası’nda Belediyemiz Encümenince yapılacaktır.

 3. Adem Yavuz Mah. Yavuz Selim Cad. No: 28’ de kapalı sabit Pazar içinde bulunan 6 adet iş yerleri (dükkanlar)’ ın kiralama süresi üç (3) yıl olup, yıllık toplam muhammen kira bedeli 93.600,00.-TL+KDV’ dir. 2. ve 3. Yıllar kira artışları Encümence belirlenecektir.

 4. İhale edilerek kiraya verilecek dükkanlar 6 adet olup, her dükkanın m2 muhammen bedel ve geçici teminat miktarları aşağıya çıkarılmıştır.


S.NO

DÜKKAN NO

KAPI NO

DÜKKAN M2

MUHAMMEN BEDEL
TESPİTİ

GEÇİCİ TEMİNAT

1

6 Nolu Dükkan

28-D

27,66

1.300,00.-TL x 12= 15.600,00.-TL+KDV

468,00.-TL

2

7 Nolu Dükkan

28-E

23,92

1.300,00.-TL x 12= 15.600,00.-TL+KDV

468,00.-TL

3

8 Nolu Dükkan

28-F

29,14

1.300,00.-TL x 12= 15.600,00.-TL+KDV

468,00.-TL

4

9 Nolu Dükkan

28-G

33,76

1.300,00.-TL x 12= 15.600,00.-TL+KDV

468,00.-TL

5

10 Nolu Dükkan

28-H

29,74

1.300,00.-TL x 12= 15.600,00.-TL+KDV

468,00.-TL

6

13 Nolu Dükkan

28-P

31,27

1.300,00.-TL x 12= 15.600,00.-TL+KDV

468,00.-TL


YILLIK GENEL TOPLAM


7.800,00.-TL x 12 = 93.600,00.-TL+KDV


2.808,00.-TL


5.İhaleye girebilmek için istenen belgeler:

ŞİRKETLER

ŞAHISLAR

 1. Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi veya Esnaf Sanatkarlar Odası Belgesi.

 2. Noter Tasdikli İmza Sirküleri,

 3. Vekil ise Vekaletname

 4. 2015- 2019 yılları arası Kurumlar ve Gelirler vergisi borcu olmadığına dair belge,

 5. 2886 S.D.İ.K’na göre cezalı olmadığına dair yazılı beyanı.

 6. Kanuni İkametgahı. (şahıs)- Adres beyanı (şirket) Ticaret odası.

 7. Geçici teminat.

 8. Belediyeye (Kira, Emlak, ÇTV) borcu olmadığına dair belge.

 9. Su (İSU) borcu olmadığına dair belge.

 10. S.G.K. Borcu Olmadığına dair belge.

 11. Dosya alındı makbuzu

 1. Kanuni İkametgahı.

 2. Nüfus sureti.

 3. Geçici teminat.

 4. 2886 S.D.İ.K’ na göre cezalı olmadığına dair yazılı beyanı.

 5. İmza sirküleri (noter tasdikli).

 6. Vergi ve kimlik numarası .

 7. Belediyeye (Kira, Emlak, ÇTV) borcu olmadığına dair belge.

 8. SGK borcu olmadığına dair belge.

 9. Dosya alındı makbuzu.

 10. Sabıka kaydı.

 11. Su (İSU) borcu olmadığına dair belge.

 1. Bu ihaleye ait şartname ve ihale dosyası 150,00.-TL karşılığında mesai saatleri içinde Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nden temin edilir ve ücretsiz görülebilir. İhaleye katılmak için dosya alması zorunludur.

 2. İhaleye katılmak isteyenler yukarıdaki belgeleri hazırlayarak 24/07/2019 Çarşamba günü saat 12:00’ a kadar örneğine uygun dilekçe ile birlikte, kapalı zarf içinde elden İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir. Teklifler yine ihale günü kapalı zarf içinde elden Encümene verilecektir.

 3. İhaleyi kazanan şahıs veya firma % 6 katı teminat yatıracaktır.

 4. Başvuru dosyası idareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce bile olsa, dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

 5. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
İLAN OLUNUR
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR