GAZİANTEP İCRA DAİRESİ

Gaziantep/Şehitkamil'de 4983 m² arsalı fabrika icradan satılıktır

GAZİANTEP İCRA DAİRESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01061808
Şehir : Gaziantep / Şehitkamil
Semt-Mahalle : SAM MAH. / KARŞIYAKA
Yayınlandığı Gazeteler

TÜRKİYE 06.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/42343 Esas
Muhammen Bedeli
:
5,025,917 TL
Birinci Satış Günü
:
11.11.2019 15:10
İkinci Satış Günü
:
06.12.2019 15:10
Satış Yeri
:
Mezat Salonu - Adalet Sarayı ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
GAZİANTEP
İCRA DAİRESİ

2019/42343 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

İİK. 127 Mad. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan alakadarlara, gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
Taşınmazın Özellikleri : Satışa konu taşınmaz; Gaziantep ili, Şehitkamil ilçesi, Sam mah., 44 cilt, 4345 sayfa no, 202 ada, 8 parsel sırasında kayıtlı bulunan 4983,14 m2 yüzölçümlü arsa nitelikli gayrimenkul.
Taşınmazın Genel Durumu: Satışa konu taşınmaz 3. Organize Sanayi Bölgesi içinde kalmakta olup, Adana Şanlıurfa oto yolunun yaklaşık 250 m güneyinde, Kamil Şerbetçi Bulvarının yaklaşık 150 m güneyinde bulunmaktadır. Mehmet Batallı bulvarına 2. parsel durumundadır. Taşınmaz şehir merkezine yaklaşık 14-15 km. mesafededir. Taşınmaz ticaret fonksiyonlu gelişmiş bir bölgede bulunmakta olup, ulaşım sorunu bulunmamaktadır. Çevresinde çok sayıda çeşitli iş kollarında faaliyet gösterin ve üretim yapan fabrikalar bulunmaktadır. Taşınmaz üzerinde çelik konstrüksiyon fabrika bölümü, betonarme prefabrik fabrika bölümü, PVC konteyner, ihata duvarı ve saha beton kaplaması bulunmaktadır.
Çelik Konstrüksiyon Fabrika Bölümü : Parsel üzerinde 3 adet fabrika binası bulunmakta olup, doğudaki ve orta kısımdaki binalar çelik konstrüksiyon olup, batı kısmındaki bina betonarme prefabrik yapı olarak inşa edilmiştir. Çelik kontrüksiyon fabrika binaları 2 adet olup toplaminşaat alanı 3.600,00m2 dir. Binaların tabanları beton şap olup, yan duvarları sac ve PVC panel ile kapatılmıştır. Üzerleri çelik kontrüksiyon çatı makasları üzerine trapez alüminyum çatı kaplaması ile kapatılmıştır. Yıpranması %12 düşülecektir.
Prefabrik Fabrika Binası : Parsel üzerinde 2 adet çelik konstrüksiyon fabrika binasının batı bitişiğinde betonarme prefabrik olarak inşa edilmiştir. Fabrika binasının duvarlar ince sıvalı ve boyalıdır. Tabanları ise beton şap yapılıdır. Çatı kaplaması trapez sac sandviç panel malzeme ile kaplanmıştır. Toplam inşaat alanı 1.130,00m2'dir. Yıpranması %10 düşülecektir.
Beton saha kaplaması, duvar ve demir kapı: Betonarme fabrika bölümünün ön kuzey kısmında 250,00m2 saha betonu, ihata duvarı ve demir kapı yapılmıştır.
Taşınmaz Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinde Olup : OSB Yönetmenliği ve Kuruluş Ana Sözleşmesi OSB Uygulama Yönetmeliğinin 97. Maddesinin c) bendinde yer alan ve 13.08.2005 tarih ve 25905 sayılı Resmi Gazetedeki Yönetmelik değişikliği ile, "katılımcılara, Vefa Hakkı Şerhi kaldırılarak tapu verilmesi durumunda, gayrimenkulün icra satışları dahil 3. kişilere devrinde OSB den uygunluk şartı aranacaktır, şerhi konulur. Bu şerhe rağmen tapu devrinin gerçekleşmesi durumunda, eski katılımcının vermiş olduğu taahhütler, yeni alıcı tarafından kabul edilmiş sayılır ibaresi hükmü gereğince, 25.07.2007 tarih ve 17947 sayılı yevmiye nosu ile, Bölgemizde bulunan bütün gayrimenkuller üzerine bu şerh işlenmiştir.
Aynca; 10.11.2008 tarih ve 27050 sayılı mükerrer Resmi gazetede ise, 4562 sayılı Kanunun 15. maddesinin üçüncü fıkrası, OSB'ce teminat olarak gösterilen ve bu nedenle satışına karar verilen veya katılımcıların borcundan dolayı satışına karar verilen taşınmazların icra yoluyla satışı halinde; Bakanlık ve OSB alacaklarının öncelikle ödenmesi koşuluyla, bölgenin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip alıcılara veya kredi alacaklısı kuruluşa satış yapılabilir. Satış ilanlarında kuruluş protokolünde yer alan katılımcı niteliklerine de yer verilir. ve "Taşınmazların kredi alacaklısı kuruluşa satılması halinde, kredi alacaklısı kuruluş, satın aldığı taşınmazı sadece OSB'nin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip gerçek veya tüzel kişilere en geç 2 yıl içerisinde satmak veya aynı nitelikteki gerçek veya tüzel kişilere kiraya verme zorundadır." denilmektedir.
İmar Durumu : Taşınmaz imar planına göre Organize Sanayi Alanına gelmekte (E.0.70) olup, imar parselidir.
Kıymeti : 5.025.917,20 TL
KDV Oranı : %8 (Taşınmaz tapu kaydında arsa olarak gözükmekte ise de, taşınmaz üzerinde fabrika binası olduğu, Gaziantep Vergi Dairesinin 27/09/2019 tarih ve E.67811 sayılı yazıları uyarınca, keşif tarihi itibariyle fiilen işyeri olarak kullanılıyor olması halinde KDV indiriminden faydalanması gerektiği bildirildiğinden KDV oranı %8 olarak belirlenmiştir.)
Kaydındaki Şerhler : Taşınmaz üzerinde dosyamız ipoteğinden başka 2. Ve 3. Derece ipotekler ile hacizler mevcuttur.
1. Satış Günü : 11/11/2019 günü 15:10 - 15:20 arası
2. Satış Günü : 06/12/2019 günü 15:10 - 15:20 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Adalet Sarayı ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/42343 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

7- İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.02/10/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR